Novinářské ceny Nadace OSF za rok 2017 tematicky ovládla politická investigace. Československou cenu veřejnosti získala Saša Uhlová za svou reportáž Hrdinové kapitalistické práce.

| Tiskové zprávy | Novinářská cena

Nadace OSF letos po 8. předávala Novinářské ceny za kvalitní českou žurnalistiku. Na slavnostním vyhlášení 3. května 2018 byla oceněna díla, která mají důležitý význam pro fungování a rozvoj demokratické společnosti. Ocenění získali žurnalisté v kategoriích psané, audiovizuální a online žurnalistiky. Uděleny byly i zvláštní ceny. Vítězné a nominované práce vydává Nadace OSF v elektronické podobě, e-book, která je dostupná na webu: http://www.novinarskacena.cz/dlazdice/prectete-si-e-booky/?date=vse.

ÚZKÉ NOMINACE

 

VÝSLEDKY NOVINÁŘSKÉ CENY ZA ROK 2017:

Kategorie psané žurnalistiky:

Nejlepší rozhovor: Lenka Vrtišková Nejezchlebová, Řízek do ruky a jedem (Téma)

Nejlepší reportáž: Saša Uhlová, Hrdinové kapitalistické práce (A2larm.cz)

Nejlepší komentář: Apolena Rychlíková (Salon Práva)

Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek: Ondřej Kundra, série o Martinu Nejedlém (Respekt)

Kategorie audiovizuální žurnalistiky:

Nejlepší rozhovor, beseda nebo diskuse: Martin Veselovský, Palachův týden? Pro mě to problém není, takových příslušníků jako já byly desítky, říká Ondráček (DVTV)

Nejlepší reportáž: Tereza Engelová, Z ukrajinské fronty (Info.cz)

Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek: Jana Neumannová, Jak se stát miliardářem (Reportéři ČT)

Kategorie online žurnalistiky:

Cena za inovativní online žurnalistiku: N. Poljakov, J. Zelenka, L. Prchal, Dezinformace: co pro vás znamenají lži? (Aktuálně.cz)

Zvláštní ceny byly uděleny v následujících kategoriích:

Nejlepší česko-slovenský kreslený vtip, komiks nebo karikatura: Martin Šútovec, Séria karikatúr – Shooty, Denník N

Česko-slovenská cena veřejnosti: Saša Uhlová, Hrdinové kapitalistické práce (A2larm.cz)

Cena za regionální žurnalistiku (ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung): Robert Malecký, série Čistky v severočeských galeriích a muzeích (Hlídacípes.org)

Cena Solutions Journalism (ve spolupráci s Ashoka Česká republika): Tomáš Lindner: Běženci jdou do výroby (Respekt)

Nominace do soutěže o nejlepší žurnalistické práce roku 2017 mohla posílat široká veřejnost, redakce i samotní novináři. Příspěvky musí být uveřejněny v České republice od 1. ledna do 31. prosince 2017. Nominované příspěvky hodnotí nezávislí odborníci, osobnosti mediálního, kulturního, neziskového i akademického sektoru, které jsou pro každou kategorii zvlášť jmenovány Radou soutěže Nadace OSF. V každé kategorii získá vítěz cenu spojenou s odměnou 20 000 Kč. Osmý ročník soutěže Novinářská cena 2017 vyhlašovala Nadace OSF ve spolupráci se společnostmi Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation Bratislava, NEWTON Media a.s., Konrad-Adenauer-Stiftung, Syndikát novinářů České republiky, Ashoka Česká republika, Velvyslanectví USA v České republice, Nadační fond rodiny Orlických a Nadační fond nezávislé žurnalistiky.

Více na webu: www.novinarskacena.cz

VYJÁDŘENÍ POROTY K JEDNOTLIVÝM OCENĚNÝM PROJEKTŮM:


Kategorie „Nejlepší rozhovor“ – psaná žurnalistika 

Je to překvapivý, napínavý a unikátní rozhovor, který dokazuje, že dělení společnosti ze strany politických elit je často liché. Autorka výborně zvolila respondenta a postupně odkrývá jeho životní příběh, který čtenáře bere na výlet mimo „pražskou bublinu“. Představuje řidiče kamionu, jenž se automaticky hlásí k demokratickým hodnotám a angažuje se ve společnosti. V době uměle vykonstruovaných dichotomií je to rozhovor s důležitým společenským významem. Takové hlasy by měly v médiích zaznívat častěji.

Kategorie „Nejlepší rozhovor, beseda nebo diskuse“ – audiovizuální žurnalistika 

Porota oceňuje způsob, jakým byl rozhovor s poslancem Zdeňkem Ondráčkem veden. I přes zjevně rozdílné názory byl Martin Veselovský schopen klást otázky tak, aby poslanec Ondráček projevil své názory. Rozhovor byl veden pevně, s jasnou publicistickou vizí.

Kategorie psané žurnalistiky „Nejlepší reportáž“

Porota oceňuje poctivou sondu do náročných životních podmínek lidí pracujících za minimální mzdu a vyzdvihuje odvahu autorky si zažít tuto zkušenost na vlastní kůži a s takovou intenzitou.  Reportáž jde ve stopách světové tradice angažované žurnalistiky.

Kategorie „Nejlepší reportáž“ – audiovizuální žurnalistika 

Porota oceňuje vynikající komplexní sérii reportáží podávající celistvý a vyvážený obraz konfliktu na východní Ukrajině, ocenění zasluhuje jak poctivý přístup novinářky, tak i její nepochybná odvaha.

Kategorie „Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek“ – psaná žurnalistika

Porota oceňuje velmi kvalitně zpracované téma a to, že autor přináší na světlo světa původní a dosud nezveřejněné informace. Jelikož se jedná o sérii článků, dostane čtenář širší kontext a může si tak udělat lepší obrázek o poradci prezidenta Martinu Nejedlém.

Kategorie „Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek“ – audiovizuální žurnalistika 

Porota vyzdvihuje schopnost autorky, kterak s věcností a trpělivostí konfrontovala jednoho z nejmocnějších mužů ČR ohledně základů jeho podnikatelského úspěchu. Autorka splnila povinnost médií informovat a analyzovat všechny dostupné zdroje dat ohledně nákupu akcií podniku Agrofert.

 

Kategorie „Nejlepší komentář“ – psaná žurnalistika

Autorka stručně a výstižně komentuje závažná společenská témata související především s právy žen a sociálně slabými, která dlouho neměla ve veřejné diskuzi přiměřený prostor. Její články jsou žánrově čisté, názorově vyhraněné, mají jedinečný rukopis, je z nich cítit energie a nabízejí jasnou pointu.

Cena za inovativní online žurnalistiku 

Profesionálně zpracovaná one page infografika v té nejlepší formě. Důkladně zmapované téma s množstvím interakčních ploch a reálnými příklady z českého prostředí; tvůrci měli odvahu vztáhnout problematiku k nám, což je velmi důležité. Jasný společenský přínos, řemeslná kvalita.

Cena za regionální žurnalistiku

Porota oceňuje systematickou novinářskou práci, jež rozkrývá praktiky lokálních politiků, kteří odvolali pět ředitelů krajských muzeí a galerií, ve specifickém regionu severních Čech.

Zvláštní cena: Česko-slovenská cena veřejnosti

Saša Uhlová – Hrdinové kapitalistické práce A2larm.cz

Příspěvek získal 1 773 hlasů z celkového počtu 4 354 odeslaných hlasů

Kontakt pro média:

Michael Adamec, Nadace Open Society Fund Praha

tel: +420 777 630 697 / e-mail: michael.adamec@osf.cz

Lucie Šplíchalová

tel: 604 150 078 / e-mail: lucie.splichalova@piart.cz