Novinářská cena 2016 zná své vítěze

| Aktuality | Novinářská cena | Vše

Jedna redakce a čtrnáct vítězů a vítězek soutěže Novinářská cena 2016 si odneslo ocenění ze slavnostního vyhlášení v pražské Galerii Lucerna. Mezi 254 příspěvky, které byly do letošního ročníku nominovány, vynikli redaktoři magazínu Reportér, Lidových novin, Mladé fronty DNES, online televize DVTV a již tradičně České televize a Českého rozhlasu. Soutěž pořádá Nadace Open Society Fund Praha.

„Gratulace patří všem, kteří dosáhli na vítězství, ale i nominovaným. Letošní soutěž opět ukázala, že u nás stále vznikají skvělé novinářské práce,“ uvedl Robert Basch, ředitel pořádající Nadace OSF. „Jsem rád, že proti současné nahrávkové kauze, která může otřást důvěrou veřejnosti v novináře, můžeme postavit články autorů, kteří si naši důvěru silně zaslouží,“ dodává Robert Basch.

Letošními cenami nejsilněji rezonovala témata spojená s Českou republikou. Lukáš Landa zkoumal pozadí utajované analýzy Akademie věd, která nedoporučila stavbu dálnice D8 přes České středohoří. Se svojí reportáží zvítězil v kategorii o nejlepší audiovizuální analyticko-investigativní příspěvek. Nejlepší psanou reportáží se stal příspěvek Tomáše Poláčka z magazínu Reportér. Poutavým a bohatým jazykem zprostředkoval atmosféru místa, které je stranou okolního světa. Češi v zajetí sociálních bublin – nejlepší příspěvek v kategorii Cena za inovativní online žurnalistiku. Jeho autoři Tomáš Málek, Marcel Šulek a Jakub Zelenka přinesli vizuálně i obsahově zajímavou interaktivní webovou stránku, kde si mohli čtenáři vyzkoušet svou vlastní sociální bublinu na Facebooku.

Jan Moláček z Aktuálně.cz a Daniel Prokop z deníku Právo. První zvítězil v kategorii nejlepší komentář, druhý v kategorii Solutions Journalism. Oba dokázali přesvědčit poroty o tom, že umí srozumitelným a jednoduchým jazykem psát o složitých tématech, která hýbou dnešní společností.

Další příspěvky se dotýkaly i české politické scény. V online hlasování o Česko-slovenskou cenu veřejnosti opět zvítězil Martin Veselovský z DVTV, tentokrát s rozhovorem s Jiřím Ovčáčkem. V kategorii Cena za regionální žurnalistiku zvítězil Lukáš Valášek z brněnské redakce Mladé fronty Dnes. Jeho reportáž o neexistující mluvčí hejtmana Haška přesáhla hranice regionu a stala se celorepublikovou kauzou. Redakce HlídacíPes.org zvítězila v kategorii nejlepší psaný analyticko-investigativní příspěvek. V sérii článků systematicky zpochybňuje tvrzení o pozitivním vlivu čínských investic v České republice i kredibilitě aktivních čínských investorů. Nejlepším psaným rozhovorem se překvapivě stal příspěvek dvou mladých novinářů – Kirilla Ščeblykina a Filipa Zajíčka z redakce The Student Times. Velmi neotřelým způsobem se jim podařilo vyzpovídat Andreje Babiše.

Téma přistěhovalectví, i když v jiných souvislostech, najdeme i v Nejlepší audiovizuální reportáži, jejíž vítězkou se stala Magdalena Sodomková a Brit Jensen. Ty pro Český rozhlas sledovaly cestu syrské plavkyně Yusry a její sestry přes Středozemní moře až do olympijského Ria. Třídílný audio dokument vznikl v koprodukci s britskou BBC a záhy ho převzala další světová média. Daniel Stach z České televize dokázal přinést na obrazovku téma rwandské genocidy, které může být pro českého diváka mimo jeho horizont.

Cenu za Nejlepší česko-slovenský kreslený vtip, komiks nebo karikaturu převezme vítěz 10. května 2017 při vyhlášení Novinářské ceny 2016 na Slovensku. Kompletní seznam vítězů naleznete níže.

S cenou je spojená odměna 20 000 Kč. O vítězi každé kategorie rozhoduje čtyřčlenná odborná porota. Seznam všech hodnotitelů a soutěžních kategorií najdete níže a na www.novinarskacena.cz. Soutěž Novinářská cena pořádá v České republice Nadace Open Society Fund Praha. Partnery soutěže je NEWTON Media a.s., Konrad-Adenauer-Stiftung, Ashoka Česká republika, Syndikát novinářů ČR, Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation a Velvyslanectví Spojených států amerických. Podrobnosti najdete na www.novinarskacena.cz a www.novinarskacena.sk.

Více informací:

Michael Adamec, Nadace Open Society Fund Praha

Tel: +420 777 630 697 / e-mail: michael.adamec@osf.cz www.novinarskacena.cz / #novinarskacena

VÍTĚZKY A VÍTĚZOVÉ NOVINÁŘSKÉ CENY 2016

Kategorie psané žurnalistiky „Nejlepší rozhovor“

Kirill Ščeblykin a Filip Zajíček: Andrej Babiš – Koupím si, co budu chtít. To není váš problém (The Student Times)

Jedná se o silný rozhovor s mocným mužem, který evidentně podcenil protihráče. Novináři v rozhovoru ukázali bystrost v reakci na dotazovaného a nechali ho projevit se se vším všudy. Odhalili tak aroganci mocného politika, který se sám v rozhovoru diskreditoval. Rozhovor byl nominován nejen pro svůj zásadní společenský dopad a relevanci, ale také pro svou poutavost. V médiích mohlo být minulý rok na 100 rozhovorů s Babišem, ale tento přišel porotcům zdaleka nejvýraznější. Rozhovor přesně vystihuje momenty mezi tazateli a dotazovaným a odkrývá pravou tvář výrazné osoby české politické scény.

Kategorie psané žurnalistiky „Nejlepší reportáž“

Tomáš Poláček: Osoblaha (ne)buduje, (ne)tančí a (ne)zpívá (Reportér Magazín)

Porota oceňuje poutavost a bohatý jazyk, s nímž autor zprostředkovává atmosféru místa, které je stranou okolního světa. Text, v němž se velmi dobře prolíná osobní pohled autora s historickými, politickými i ekonomickými souvislostmi, se čte téměř jako povídka. Jde o formálně, obsahově i jazykově ukázkový příklad reportážního žánru.

Kategorie psané žurnalistiky „Nejlepší komentář“

Jan Moláček: (Aktuálně.cz)

Přehlednost, logičnost a jasná formulace názoru ukazují řemeslnou zručnost Jana Moláčka. Porota obzvláště oceňuje schopnost uchopit složitá témata a popsat je jednoduchým a srozumitelným jazykem, to vše bez sklouznutí do argumentů postavených na klišé. Podle poroty je jednoduchý a srozumitelný jazyk výsledkem píle a soustředěnosti. V době, kdy diskutujeme problém odtrženosti liberální elity od většiny občanů, se jedná o důležitou schopnost.

Kategorie psané žurnalistiky „Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek“

Redakce HlídacíPes.org: Série textů k čínské CEFC a působení v Česku (web HlídacíPes.org)

Série článků systematicky zpochybňuje tvrzení o pozitivním vlivu čínských investic v České republice i kredibilitě aktivních čínských investorů. Porotci oceňují dlouhodobou práci autorů a rutinní kombinaci mnoha zahraničních i domácích zdrojů. Důležitému tématu věnují hodně prostoru a zasazují jej do kontextu mezinárodních debat o vlivu čínských investic.

Kategorie audiovizuální žurnalistiky „Nejlepší rozhovor, beseda, diskuse“

Daniel Stach – Hyde Park Civilizace: Rwandská genocida (Česká televize)

Porota oceňuje připravenost novináře a komplexní přístup k tématu. V devadesátiminutovém

rozhovoru dokázal udržet pozornost svou i pozornost diváka a odkrýt téma, které pro českého diváka může být mimo jeho horizont, a novým způsobem ho uvést a představit.

Kategorie audiovizuální žurnalistiky „Nejlepší reportáž“

Brit Jensen, Magdalena Sodomková: Yusra plave o život (Český rozhlas)

Porota oceňuje přístup autorek, které uprchlíky nebraly jako anonymizovanou masu, ale daly jim konkrétní jména a ukázaly jejich příběh – autorky stály na začátku cesty Yusry a její sestry skrz Evropu až na olympijské hry. Tato práce je skvělým příkladem toho, kdy česká novinářka přináší příběh, který se stane celosvětově známým. Porota také oceňuje systematickou a kontinuální práci, empatický a osobní přístup.

Kategorie audiovizuální žurnalistiky „Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek“

Lukáš Landa: Miliardový zářez (Česká televize)

Porota oceňuje společensky vysoce aktuální téma, schopnost autora vynést na světlo neznámé skutečnosti. Dále porota oceňuje řemeslné zpracování a poutavé vyprávění celého příběhu za použití vizuálně atraktivních prvků.

Kategorie regionální žurnalistika (ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung)

Lukáš Valášek: Hašek má neexistující mluvčí (MF Dnes)

Porota oceňuje systematickou novinářskou práci, která má zásadní společenský význam. Ze

všech příspěvků měl tento největší společenský dopad a významný přesah z regionu na celorepublikové téma. Porota dále oceňuje objevnost a zprostředkování nových informací. Autor soustavně sledovaného politika konfrontoval.

Kategorie online žurnalistiky

Kolektiv Lidových novin – Tomáš Málek, Marcel Šulek a Jakub Zelenka: Češi v zajetí sociálních bublin (Lidovky.cz)

Inovativní příspěvek, u kterého porota zvláště ocenila jeho interaktivní zpracování, kdy má čtenář nejenom možnost seznámit se s výsledky analýzy, ale také si otestovat svou vlastní sociální bublinu na Facebooku. Porota vyzdvihla srozumitelnost metodiky a poskytnutí zdrojových dat čtenářům.

Článek odhaluje uzavřenost názorových skupin na sociálních sítích, jejichž příslušníci se utvrzují o správnosti vidění svého světa.

Kategorie Solutions Journalism (ve spolupráci s Ashoka Česká republika)

Daniel Prokop: Úvod do praktické sociologie (Právo)

Texty ze série Úvod do praktické sociologie se vyznačují soustředěnou snahou rozkrýt pozadí závažných témat, která aktuálně hýbou veřejností a která podléhají zpravidla velmi zjednodušenému vnímání i u samotných médií. Autor využívá dobré obeznámenosti s jednotlivými tématy v kombinaci s pohledem akademicky kovaného sociologa a se schopností velmi srozumitelně pracovat s dostupnými daty. Zpravidla se ukazuje, že obecné vnímání těchto otázek je v příkrém rozporu s podstatou problému. Autor se v sérii věnoval tak rozdílným tématům jako jsou mýty okolo amerických prezidentských voleb, eroze demokratického státu ve vztahu k daňovým rájům, potřebou zákona o sociálním bydlení, politickému populismu v debatě o migraci či zavedení povinného ročníku v mateřských školách. Pronikavě popsal také téma důvěryhodnosti průzkumů veřejného mínění ve vztahu k volbám a tento text by mohl rovnou sloužit i jako manuál pro zodpovědného občana.

Foto: Michaela Říhová.