Novinářská cena 2021 zná své vítěze

| Tiskové zprávy | Novinářská cena

Nadace OSF udělila již po dvanácté novinářské ceny. Ocenění v celkem čtrnácti kategoriích převzalo 23.června večer na slavnostním udílení v prostorách Jatka78 deset českých novinářů a novinářek a čtyři novinářské týmy. Do soutěže Novinářská cena 2021 bylo přihlášeno 654 příspěvků. Vedle zavedených redakcí se do finále probojovaly i příspěvky z menších regionálních titulů. Poroty navíc vyhlásily jedno zvláštní ocenění. 

Všechny oceněné příspěvky otevíraly závažná témata, která v uplynulém roce nejvíce rozčeřila stojaté vody. Petra Procházková (Deník N) i Tomáš Brolík (Respekt) se ve svých reportážích zaměřili na uprchlickou krizi na bělorusko-polských hranicích. Petr Koubský (Deníku N) i tým datových žurnalistů (iRozhlas.cz) tematizovali covid. Tereza Reková (ČRo Plus) vytvořila dokuseriál o dezinformacích a konspiračních teoriích. A Nikola Klepáčková s Lukášem Nechvátalem (Investigace.cz) i Josef Pazderka (Aktuálně.cz) si posvítili na různé aspekty dnešního Ruska. 

Cenu Karla Havlíčka Borovského za mimořádně společensky přínosné texty si odnesl Robert Čásenský (Reportér Magazín). Novinářskou křepelku určenou novinářům a novinářkám do 33 let věku letos získal Vojtěch Boháč (Voxpot) za reportérskou odvahu ve válečném konfliktu i při založení vlastního média. Nováčky mezi finalisty soutěže byly redakce Ekolist zastoupená Zdeňkou Kováříkovou, která zvítězila v kategorii Solutions Journalism – žurnalistika zaměřená na řešení, či občasník Tomáše Moslera Příbramský bublifuk, jenž se umístil první v kategorii regionální žurnalistiky.  

V letošním roce jsme se na české mediální scéně stali svědky novinky, která mě v místním spíše konkurenčně laděném mediálním rybníčku obzvláště těší – dvě redakce odlišného názorového spektra (Deník N a Alarm), které původně pracovaly paralelně na kauze sexuálního násilí Dominika Feriho, se v určitý okamžik spojily, aby sdílely informace a kauzu pokryly komplexně. Mám obrovskou radost, že ve vyspělé západní žurnalistice běžná praxe se tak konečně dostává i k nám ,“ říká výkonný ředitel Nadace OSF a člen Rady Novinářské ceny Robert Basch.

Seznam vítězek a vítězů Novinářské ceny 2021: 

KATEGORIE PSANÉ ŽURNALISTIKY

Nejlepší rozhovor

Adéla Karásková Skoupá: Rohatý šaman z Kapitolu kombinuje konspirační teorie a spiritualitu. To uvidíme čím dál častěji, říká religionista – Deník N

Zdůvodnění poroty: Rozhovor zachycuje nejpalčivější jev současné americké společnosti (bující populismus a radikalismus) a přenáší tento kontext na Evropu v nám pochopitelných souvislostech. Porota oceňuje kvalitu a způsob vedení rozhovoru, který popisuje, jak lehce je možné popírat zdravý rozum.

Nejlepší reportáž

Tomáš Brolík: Bez nás by byli mrtví – Respekt

Zdůvodnění poroty: Na článku porota oceňuje především aktuálnost tématu, silný společenský dopad, vhled do uvažování aktérů, zpracování opomíjené dimenze uprchlické krize na bělorusko-polských hranicích. Téma jednotlivců a občanské společnosti stojících v opozici vůči vlastnímu státu má obecný přesah platný pro jakýkoli stát a občanskou společnosti.

Nejlepší komentář

Josef Pazderka: Série komentářů  – Aktuálně.cz

Zdůvodnění poroty: Porota oceňuje autorovu velmi dobrou znalost prostředí, jež komentuje – v tomto případě současnou ruskou společnost se všemi jejími kvalitami, ale i nedostatky. Porota také oceňuje řemeslnou kvalitu a rychlost, se kterou je autor schopen komentovat aktuální témata, a zároveň schopnost udržet délku textu tak, aby neodrazoval od jeho čtení.

Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek

Petr Koubský: Analytické texty o covidu – Deník N

Zdůvodnění poroty: Porota oceňuje autorovu schopnost z existujících informací pospojovat nové poznání, klást si kritické otázky, hledat v nich nové souvislosti a jasně své úvahy předložit čtenáři k posouzení. Autor byl schopný originálním, přesto atraktivním a čtivým způsobem popisovat a vysvětlovat i nezasvěcenému čtenáři způsob, kterak interpretovat, číst a chápat například data a čísla, se kterými byla celá společnost po dva roky dennodenně konfrontována.

 

KATEGORIE AUDIOVIZUÁLNÍ ŽURNALISTIKY

Nejlepší rozhovor, beseda nebo diskuze

Nikola Klepáčková, Lukáš Nechvátal: #36 Roman Anin: Opoziční média v Rusku budou do roka umlčena – Investigace.cz

Zdůvodnění poroty: Porota oceňuje způsob vedení rozhovoru novináře s ruským opozičním novinářem, který je s největší pravděpodobností českému publiku neznámý. Posluchači tak dostali možnost slyšet rozhovor, ve kterém vynikla především vzájemná vnímavost pro souvislosti a silná nadčasová předpověď událostí, jež je v kontextu dnešní doby více než mrazivá.

Nejlepší reportáž

Tereza Reková: To je pravda, napsala – Český rozhlas Dvojka

Zdůvodnění poroty: Porota oceňuje originalitu, se kterou autorka přibližuje specifické části posluchačstva rozhlasu nebezpečné fenomény současné doby, které ohrožují a rozdělují naši společnost – manipulace, dezinformace, konspirace či řetězové emaily. Zároveň nabízí a prezentuje některá řešení a cesty, jak se těmto nebezpečným vlivům bránit.

Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek

Brit Jensen, Zuzana Vlasatá: Akce Olej – Deník Referendum

Zdůvodnění poroty: Porota ocenila kombinaci investigativy s populární formou true crime podcastu. Investigativní část příběhu je vystavěná na kombinaci řady soudních kauz a kritických rozhovorů s účastníky na obou stranách daňových karuselů. Autorky vsadily na propracovanou audiofonní kvalitu, která vynikla i ve srovnání s video konkurencí. Vítězný příspěvek také ukazuje, že vynikající investigativní počin lze zrealizovat i bez zázemí velkých investigativních redakcí.

 

ZVLÁŠTNÍ CENY

Cena za inovativní online žurnalistiku (ve spolupráci s Newton Media)

Jan Boček, Kristína Zákopčanová, Jan Vlček, Petr Kočí a Veronyka Jelinek: Od moru ke covidu: unikátní data, jak se měnily příčiny úmrtí Čechů od císaře pána do dneška – iRozhlas.cz

Zdůvodnění poroty: Porota oceňuje především to, že tým Českého rozhlasu využil vizuálně poutavou a interaktivní formu, která zpřístupňuje data širokému publiku – zve je k vlastnímu objevování příběhů, které jsou za nimi ukryty. Jako přidanou hodnotu tohoto projektu vidí porota v extrémně kvalitním zpracování dat a jejich uvedení do kontextu, což v důsledku umožní čtenáři pochopit například význam výrazů “s covidem”, “na covid” či “bez covidu”, které dlouho dobu okupovaly český mediální prostor.

Cena za Solutions Journalism – žurnalistiku zaměřenou na řešení

Zdeňka Kováříková: Reportáž z obce, která si objednala ochranu před povodněmi a suchem – Ekolist

Zdůvodnění poroty: Porota ocenila poctivé zpracování reportáže mapující příběh vesnice, která se díky komplexním pozemkovým úpravám dokázala vyrovnat se záplavami a suchem. Kromě podrobné analýzy problému, představení navrhovaného řešení a jeho limitů, plně v duchu Solutions Journalism, bychom rádi vyzdvihli volbu tématu, které je v kontextu dnešních klimatických změn mimořádně aktuální, a s tím související společenský dopad autorčiny práce.

Cena za regionální žurnalistiku (ve spolupráci s Konrad Adenauer Stiftung)

Tomáš Mosler: série Slučování příbramských gymnázií Příbramský bublifuk

Zdůvodnění poroty: Porota oceňuje poctivou a systematickou práci nezávislého autora, který zmapoval kauzu chystaného slučování dvou příbramských gymnázií. Analýzou informací z dostupných zdrojů a za pomoci rozhovorů a konfrontací hlavních akterů této kauzy se autorovi podařilo čtenáři přinést čtivou a srozumitelnou zprávu o údajně nevyhovující situaci v příbramské školské soustavě.

Česko-slovenský vtip, komiks a karikatura

Filip Gyore, Branislav Tomčík: 2. rok pandémie –  SME

Zdůvodnění poroty: Předložená série s názvem 2. rok pandémie od karikaturistů Hej,ty! splňuje svou konzistentností předpoklady pro současný vizuální politický komentář. Ze všech předložených prací zaujaly grafickým stylem, který je osobitý a čitelný pro každého, a zároveň jednotnou úrovní ideového obsahu. Rovnováha mezi textem a vizuálními prvky je dobře vyvážená a z letošních příspěvků si tato práce vysloužila jasnou nominaci poroty mezi finalisty soutěže.

Česko-slovenská cena veřejnosti

Petra Procházková: série reportáží z hranic Běloruska a Polska – Deník N

O vítězi ceny rozhoduje online hlasování. 

Cena Karla Havlíčka Borovského (ve spolupráci s Nadací Český literární fond)

Robert Čásenský – Reportér Magazín

Cena  je určena autorovi nebo autorce mimořádně společensky přínosných textů, ať již investigativního nebo analytického charakteru.

Zdůvodnění: V době webů a zpráv na sociálních sítích chtělo založení papírového měsíčníku o rozsahu přes sto stránek velkou odvahu. Za osm let existence si navíc časopis vybudoval skvělé renomé. Je pro lidi, kterým nestačí číst Twitter nebo rychloobrátkové zprávy. Je pro lidi, kteří se chtějí zastavit a počíst si. Robert Čásenský si na rozjezd svého snu mít vlastní dobrý časopis musel půjčit peníze od kamaráda a nakonec s ním dokázal čelit oligarchům a bohatým podnikatelům, kteří v Česku skoupili většinu médií.

Novinářská křepelka (ve spolupráci s Nadací Český literární fond)

Vojtěch Boháč – Voxpot

Cena je určena mladým novinářům a novinářkám do 33 let věku. 

Zdůvodnění: Odborná porota Novinářské ceny oceňuje reportérskou odvahu ve válečném konfliktu. Ale i ochotu riskovat při založení vlastního média. Porota vyzdvihuje nepředpojaté a poučené zpravodajství z Ukrajiny i Ruské federace, založené na výtečné znalosti reálií a na novinářské praxi z Moscow Times. Jeho výsledkem bude, doufáme, kniha o této válce. Letošní držitel dokáže snášet nepohodlí. Ale nejde jen o schopnost přijet na Ukrajinu mezi prvními a odjíždět mezi posledními. Když jsem se při návštěvě redakce – a je to místo s punkovým půvabem! – ptal, co udělá, pokud jako vydavatel neuspěje, odpověď zněla, že půjde vydělávat na splácení úvěru, protože se manuální práce nebojí. Je to odvaha, jaká není v žádné generaci běžná. Porota chce cenou upozornit na tuto 32letou zralou novinářskou osobnost i na její médium. Novinářskou křepelku za rok 2021 získává šéfredaktor a vydavatel Voxpot.cz Vojtěch Boháč.

Zvláštní ocenění v kategorii Psané žurnalistiky získala Petra Procházková za reportáže z hranic Běloruska s Polskem pro Deník N. 

Zdůvodnění poroty: Vedle společenského přínosu tématu a kvality zpracování porota oceňuje především odvahu reportérky a osobní nasazení při bezprostředním nezprostředkovaném kontaktu s aktéry krize na bělorusko -polských hranicích.

Generálním partnerem Novinářské ceny 2021 je Nadační fond nezávislé žurnalistiky.

Fotografie z předávání (@Kristýna Svobodová)

2021