Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím 

Knihovny jsou bezpečnými přístavy pro setkávání všech generací a kultur, ale i otevřeným prostorem pro vzdělávání, inovace a sdílení příkladů dobré praxe. Proto se v Nadaci OSF v úzké spolupráci s knihovnami pouštíme do posílení jejich komunitní role i vzdělávacích aktivit, zejména v oblasti mediální a digitální gramotnosti.

V knihovnách pracuje spousta inspirativních osobností, které mají velmi úzký vztah k místní komunitě a dokážou jí nabídnout potřebné služby. Významný je i fakt, že knihovny mají potenciál oslovit lidi různých věkových skupin či národností.

V Nadaci OSF s knihovnami spolupracujeme od roku 2018, kdy jsme se do podpory knihoven, zpočátku především v oblasti mediálního vzdělávání, pustili společně se Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP). V roce 2023 jsme naši spolupráci rozšířili i na rozvoj digitální gramotnosti. Finančně podporujeme aktivity knihoven v oblasti neformálního celoživotního vzdělávání a propojování místních komunit, přispíváme k rozšíření jejich programové nabídky i další profesionalizaci. 

Knihovníkům a knihovnicím poskytujeme vedle finanční podpory i semináře mediální a digitální gramotnosti, propojujeme je s dalšími aktéry pro vzájemnou inspiraci a pořádáme pro ně vzdělávací akce s experty a expertkami.

Mapa knihoven zapojených do programu

Ocenění pro inspirativní knihovny

Od roku 2022 oceňujeme knihovny, které se aktivně zhostily své vzdělávací role a přinášejí rozmanité příklady dobré praxe v různých oblastech. Ocenění Bibliotheca inspirans udílíme ve spolupráci s Českou spořitelnou. 

Úspěchy a publikace programu

Tým, který se věnuje podpoře knihoven

Tereza Lišková 

manažerka programu

Kateřina Uhlíková 

programová koordinátorka

Partneři programu