KNIHOVNA POMÁHÁ

Datum realizace: 1. 11. 2022 - 30. 6. 2023
Částka: 30000 CZK
Organizace: Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

První část projektu je zaměřena na začlenění a vzdělávání ukrajinské menšiny, která se v našem městě nachází, od malých dětí po seniory. Připraveno je několik společných setkání v knihovně, besedy, čtení, vyrábění a seznámení se s českými vánočními zvyky prostřednictvím výstavy. V jarních měsících nás čeká společný výlet do nedalekých Zbrašovských aragonitových jeskyní. Vždy ve spolupráci s rodilou mluvčí (lektorem).
Druhá část projektu je zaměřena na seniory a jejich kognitivní trénink a procvičování paměti. Vyškolení certifikovaného trenéra paměti a následné pořádání kurzů Trénování paměti.