Osmáci píší Wikipedii

Datum realizace: 2. 1. 2023 - 30. 4. 2023
Částka: 17000 CZK
Organizace: Knihovna Gelasta Vodňanského

Wikipedie je mnohojazyčná online encyklopedie vytvořená a udržovaná jako projekt otevřené spolupráce se svobodným obsahem, na jejíž tvorbě spolupracují dobrovolní přispěvatelé z celého světa. Zároveň se s ní během života setká prakticky každý uživatel internetu, který využívá internet k vyhledávání informací. Na práci s Wikipedií si žáci mohou snadno osvojit nejen vyhledávací dovednosti, ale také práci s validními zdroji, kritické posuzování informací, pravidla citací a pisatelské dovednosti v oblasti tvorby encyklopedického hesla. Díky celosvětovému působení budou zapojeni i žáci z Ukrajiny.

Your Essay Writing Solution is Here! Professional Essay Writing Services: Get the Results You Need Best Writing Essay Services to Achieve Academic Excellence Expert Writing Services to Meet Your Academic Requirements Ensure Essay Success with Professional Writing Assistance