Knihovna jako místo setkávání

Datum realizace: 1. 11. 2022 - 30. 6. 2023
Částka: 44000 CZK
Organizace: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace

Knihovna Jiřího Mahena má dlouholeté zkušenosti s pořádáním aktivit pro různé věkové i jazykové skupiny, v jejich začleňování a v neformálním vzdělávání, má kontakty na jazykové menšiny a znalosti v oblasti spolupráce s nimi. Cílem projektu je jednak propojit mladou generaci ukrajinských uprchlíků s vrstevníky na bázi prohlubování znalostí anglického jazyka, jednak oslovit a aktivně zapojit různé věkové a jazykové skupiny do společného vzájemného sdílení zkušeností, tradic a zvyků a získávání nových znalostí a kompetencí, s důrazem na aktuální situaci (uprchlíci, jejich potřeby a vzdělávání).