Mediální a digitální sebeobrana

Datum realizace: 1. 11. 2022 - 30. 6. 2023
Částka: 40000 CZK
Organizace: Obec Vrdy

Projekt cílí na mediální vzdělávání pro žáky místní základní školy (5. – 9. ročník). Mediální a digitální vzdělávání pro dospělou veřejnost, s důrazem na rodiče, pedagogy, státní zaměstnance, seniory a nově příchozí z Ukrajiny. Klade si za cíl kompenzovat nedostačující informovanost a vzdělání v oblasti mediální gramotnosti a orientovanost v oblasti digitálních technologií.
Toho chce projekt dosáhnout prostřednictvím kurzů, workshopů a seminářů s odborníky z oboru a také pořízením vhodné literatury k samostudiu.