Filmové večery: Krize bydlení a jak z ní ven

Datum realizace: 1. 3. 2023 - 31. 12. 2023
Částka: 69100 CZK
Organizace: RESET: Platforma pro sociálně-ekologickou transformaci, z. s.

Večery se budou věnovat krizi dostupnosti bydlení a otázce, jak na ni reagovat. Bydlení, jako základní lidské právo, je čím dál nedostupnější. To výrazně ovlivňuje kvalitu života lidí ve městech a dopadá zejména na znevýhodněné skupiny obyvatel. Vybrané filmy se dotýkají různorodých příčin krize, důsledků, a zároveň nabídnou příklady úspěšných projektů usilujících o právo na dostupnější bydlení. Filmové večery budou doplněny o úvodní vstup hosta/hostky a následnou debatu a povedou k identifikaci příčin nedostupnost bydlení a otevření diskuze o tom, jak na ně může občanská společnost reagovat.