Objev svůj hlas – objev svou sílu

Datum realizace: 1. 10. 2022 - 31. 3. 2024
Částka: 84156 EUR
Organizace: APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství, z.s.

V důsledku přetížení je pro sólo rodiče těžké se občansky angažovat, což je dále ztěžováno nízkým soc. kapitálem. Projekt využívá jejich zájmu o síťování k podpoře vzniku a fungování osmi region. neformálních sítí, které budou spolupracovat s místními aktéry na dosažení smysluplné pozitivní změny v dané lokalitě s cílem snížit přetížení sólo rodičů. Podpoří je přitom tým mentorů/ek a realiz.tým Aperia, jejich příběh bude kvůli většímu dosahu regionálně medializován. Zároveň oslovíme i média a politiky/úředníky na státní úrovni pro maximalizaci dopadu na diskurs o podpoře sólo rodičů.