Podpora sebeobhájství v ORP Kyjov

Datum realizace: 1. 9. 2022 - 30. 6. 2023
Částka: 3000 EUR
Organizace: Educante z.s.

Smyslem je primárně podpora při zplnomocnění a schopnosti sebeobhájství znevýhodněných občanů s cílem snižování závislosti sebeobhájců při naplňování vlastních práv prostřednictvím cizích subjektů, začleňování znevýhodněných občanů do společnosti. Významné jsou též očekávané změny v municipalitách a ve veřejných službách. Díky podpoře pracovníků bude postupně docházet ke snižování komunikačních bariér. Na podporu myšlenky je třeba měnit smýšlení společnosti, proto budeme prostřednictvím malé kampaně informovat veřejnost o záměrech projektu a snižovat tak předsudky a obavy z osob s ment.postiž.

Your Essay Writing Solution is Here! Professional Essay Writing Services: Get the Results You Need Best Writing Essay Services to Achieve Academic Excellence Expert Writing Services to Meet Your Academic Requirements Ensure Essay Success with Professional Writing Assistance