Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Jak hospodaříme

vydaje

Žádná nadace nemůže fungovat bez finančních prostředků, ani Nadace Open Society Fund Praha. Snažíme se být propagátorem otevřené společnosti, proto i v otázce financí klademe mimořádný důraz na transparentnost a otevřenost. Prostředky pro fungování, realizaci vlastních aktivit a podporu dalších projektů získáváme z různých zdrojů, a to vždy tak, abychom si uchovali nezávislost. Spolupracujeme s významnými dárci, mezi které patří například nadační fondy, firemními partnery, těšíme se zájmu osvícených jednotlivců. Důležitým zdrojem příjmů jsou přetrvávající vazby na mezinárodní síť Open Society Foundation. V průběhu let 2013 – 2016 jsme realizovali program Dejme (že)nám šanci, plně hrazený z Norských fondů, jejichž administrátorem jsme se stali na základě veřejné zakázky vypsané Ministerstvem financí ČR, zprostředkovatelem Norských fondů na národní úrovni. Prostřednictvím Norských fondů Norsko přispívá ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě.

Nadace Open Society Fund Praha pravidelně prochází finančním auditem, jeho výsledky jsou každý rok zveřejněny ve výroční zprávě, kde lze dohledat konkrétní vynaložené prostředky a také veškeré informace o aktivitách a podpořených projektech.

V roce 2016 jsme podpořili 41 projektů neziskových organizací a občanských iniciativ a vyplatili nadační příspěvky v celkové výši 58 687 344 Kč.

1

2

34