Jaká bude budoucnost Evropy?

| Blog | Nezařazené

V Evropě a ve světě se rozběhla debata o budoucnosti Evropy. Zapojil se do ní i George Soros, zakladatel sítě nadací Open Society Foundations. Má česká politika do této debaty jak přispět? My v Nadaci Open Society Fund Praha se domníváme, že by se o to měla pokusit: jsme součástí Evropy a neseme spoluzodpovědnost za definování odpovědných českých pozic k evropským tématům a formování evropské politiky.

Zakladatel celosvětové sítě nadací Open Society Foundations George Soros se v posledních týdnech intenzivně zapojil do debaty o budoucnosti Evropské unie v kontextu probíhající ekonomické krize. Soros v komentáři otištěném ve Financial Times argumentuje, že pokud má evropský projekt přežít současnou krizi, musí dojít k jeho radikální reformě, která odstraní strukturální nedostatky, jež krizi eurozóny umožnily. Taková reforma – „plán B“ – vyžaduje politickou vůli „opravdových Evropanů“, kteří místo krátkodobého uvažování po národních liniích obrátí pozornost zpět k původním principům evropského sjednocování. Mezi tyto principy patří i základní myšlenka otevřené společnosti, tedy schopnost a vůle hledat alternativy ve chvíli, kdy stávající stav věcí neumožňuje řešit nastalé problémy. V současné situaci bychom podle Sorose měli řešení hledat primárně na evropské úrovni.

V podobném duchu se Soros k tématu vyjádřil i v nedávném rozhovoru pro časopis Respekt (č. 28, 10. 7. 2011). A souběžně s touto iniciativou spustil evropský think tank European Council on Foreign Relations (ECFR) sérii komentářů s názvem The Reinvention of Europe (Znovu vynalézt Evropu) a související blog s aktuálními příspěvky k tématu.

ECFR – komentáře The Reinvention of Europe: http://www.ecfr.eu/content/projects/reinventing/

ECFR – související blog: http://www.ecfr.eu/blog/C100

Nejde o akademickou debatu. Společně s krizí eurozóny a ztrátou důvěry ve společnou měnu dochází v dnešní Evropské unii i ke zpochybňování některých základních kamenů evropské integrace, jako je volný pohyb osob nebo obecnější myšlenka sdílení suverenity za účelem řešení problémů, na které jednotlivé země samy o sobě nestačí. Stejně tak nejde o debatu kdesi daleko v Evropě, i když řešení krize jednotné měny se Česká republika bezprostředně neúčastní. Jde totiž i o principy evropské integrace, jejichž udržení je v zájmu České republiky, ať už z důvodu naší historické zkušenosti, našeho zájmu na fungování jednotného trhu, nebo z pohledu bezpečnostní a energetické politiky. Právě Česká republika, spolu s dalšími (nejen) novými členskými zeměmi, by měla evropským lídrům užitečnost základních principů evropské integrace připomínat.

V českém prostředí téma postoje naší země k vývoji Evropské unie a naší role v ní v podstatě chybí. Vládní strany se tématu buď vyhýbají (jako ODS) nebo o svém názoru na Evropu raději mlčí, aby se vyhnuly konfliktům (TOP 09), případně žádný názor nemají (VV). Opoziční strany se tuto mezeru nesnaží zaplňovat. Česká politická elita tak pod záminkou, že „to není náš problém“, otázky o užitečnosti a budoucnosti evropské integrace ignoruje, stejně jako otázky o našem místě v Evropě. Riskujeme přitom, že se kvůli své neúčasti a neochotě hledat vlastní pozici ocitneme na okraji evropského projektu.

Přitom je nastalá situace Evropské unie a probouzející se debata pro politické strany příležitostí, jak dát vyniknout expertize svých politiků. Strany mohou ukázat, že mají ve svém středu lidi, kteří jsou schopni a ochotni téma evropské integrace do veřejné debaty vnést a pozici své strany vysvětlit. Politici a strany mají možnost vyvrátit dnes už zažité klišé o „ideové vyprázdněnosti“ stran a celé politiky.

Abychom vzniku této potřebné debaty v České republice napomohli, odkazujeme prozatím na zmiňovanou sérii komentářů a analýz publikovaných experty think tanku ECFR, mezi jehož partnery patří i síť nadací Open Society Foundations. Nadace Open Society Fund Praha plánuje v blízké budoucnosti vytvořit diskusní fórum, které dá prostor odborníkům i zástupcům politických stran. Doufáme, že tím přispějeme nejen k formování české diskuse, ale i k hledání plánu B pro Evropu.