Jak může otevření dat veřejné správy zlepšit váš život?

| Blog | Nezařazené

Vývojáře, lidi z neziskového sektoru, vládní úředníky, novináře a aktivisty svedl dohromady letošní ročník Open Government Data Campu, který se konal 20. – 21. 10. ve varšavské Soho Factory, industriálním komplexu, přestavěném na kulturní a umělecké centrum po vzoru Warholovy Factory.
A představil řadu zajímavých online projektů, které bychom potřebovali i v Česku.

Open Government Data Camp (OGDC) patří mezi největší události zaměřené na otevírání dat veřejné správy. Organizuje jej Open Knowledge Foundation, nadace prosazující otevřené sdílení znalostí v digitálním věku. Není-li vám fenomén otevřených dat příliš známý, doporučuji podívat se krátký dokument #opendata (12 min, české titulky).

Mezi zajímavými projekty, které se letos prezentovaly, byl například britský Where does my money go? – interaktivní vizualizace dat z veřejných rozpočtů, díky které si daňový poplatník může udělat velmi jasnou představu o osudu odvedených peněz.

Příkladem aplikace, která může zlepšit každodenní život ve městě, je FixMyTransport, nejnovější projekt občanského portálu MySociety.org. Pomocí jednoduchého formuláře umožňuje občanům hlásit problémy s hromadnou dopravou a najít osoby za ně zodpovědné. Volný přístup k rozsáhlým databázím dopravních podniků umožňuje tvůrcům aplikace spojit hlášené problémy s konkrétními osobami či místními organizacemi, komunita vzniklá okolo portálu pak pomůže doplnit přímé kontakty tam, kde chybí.

Díky aplikaci FixMyTransport mohou Britové jednoduše nahlásit problémy s hromadnou dopravou a navrhovat podněty ke zlepšení

Díky aplikaci FixMyTransport mohou Britové jednoduše nahlásit problémy s hromadnou dopravou a navrhovat podněty ke zlepšení

Neméně přínosný je také Open Aid Register, nástroj pro snadnou publikaci dat v otevřených globálních formátech, určený neziskovým organizacím. Jeho hlavním smyslem je přispět k větší transparenci finančních toků a efektivnější spolupráci mezi neziskovými organizacemi.

Z hojného počtu účastníků i různorodosti představených projektů bylo znát, že komunita okolo otevřených dat má velký potenciál pro další rozvoj. Podporu projevily i klíčové osobnosti veřejné správy. Neelie Kroes, místopředsedkyně Evropské komise zodpovědná za Digitální agendu, v úvodní videozdravici vyjádřila podporu kreativnímu a inovativnímu využití veřejných dat. Dle jejích slov může otevření dat zefektivnit rozhodovací procesy a přispět k aktivnímu občanství i ekonomickému růstu. A sama Evropská komise prý půjde příkladem: v současnosti pracuje na revizi direktivy o znovu-využití dat veřejného sektoru a na jaře 2012 spustí portál, který nabídne objemné datasety Evropské komise k volnému využití.

Přátelská a tvůrčí atmosféra, typická pro celé dva dny OGD Campu (copyright Volker Agueras)

Přátelská a tvůrčí atmosféra, typická pro celé dva dny OGD Campu (autor fotografie: Volker Agueras)

Přes všechny přísliby si je ale komunita okolo otevřených dat vědoma i svých limitů a výzev, kterým musí čelit. Mezi nejčastěji zmiňované patřila potřeba užšího propojení mezi jednotlivými iniciativami, prosazení principů otevřených dat v korporátní sféře nebo společná tvorba silných mezinárodních standardů. Potřebná je i osvěta širší veřejnosti, zejména tvůrců a správců dat. Mnohé veřejné instituce sice mají tendence publikovat svá data, často tak ale činí v uzavřených formátech, které nedovolují jejich další využití. Zveřejnění PDF s detailním rozpočtem je sice chvályhodné, aby ale byla data skutečně otevřená, musí být strojově čitelná a dostupná komukoliv bez jakýchkoliv překážek – ať už jimi jsou licence omezující jejich přetváření nebo proprietární formáty (tj. ty, které nejsou univerzálně použitelné napříč různým software a hardware). S takto strukturovanými daty lze dále pracovat a stavět na nich aplikace, které mají přímé pozitivní dopady na život jedince i společnosti, jako například zmiňované Where Does My Money Go? nebo FixMyTransport.

Michaela Rybičková

Koordinátorka Nadace Open Society Fund Praha

Další témata a projekty účastníků Open Government Data Camp najdete na ogdcamp.org. V blízké době by se na něm měly objevit i videozáznamy některých letošních vystoupení.