Desatero hříchů Josefa Dobeše

| Blog | Nezařazené

Jeden z nekritizovanějších ministrů vlády, ministr školství Josef Dobeš, podal minulý týden demisi a v úřadu končí na konci března. Oficiálním důvodem je nesouhlas s požadovanými škrty v kapitole platů učitelů. Těch neoficiálních důvodů je však celá řada. Pod Josefem Dobešem se židle kývala delší dobu a premiér už o jeho odvolání jednou žádal. Dobeš navíc slíbil, že do konce března odejde, pakliže se mu nepodaří přenastavit kritizované čerpání evropských fondů ve svém resortu podle doporučení Evropské komise. Proplácení prostředků ze strukturálních fondů je v současné době stále zastaveno a nic nenasvědčuje tomu, že by ministerstvo bylo schopno situaci v nejbližší době změnit. V tomto světle Dobešova demise z důvodů zachování cti a platů učitelů vzbuzuje pocit čirého oportunismu.

Éra „nejlepšího polistopadového ministra školství“, jak jej označil „nejlepší polistopadový prezident“ Václav Klaus znamenala pro český školský systém skutečný otřes. Bývalý vězeňský psycholog a personalista z bezpečnostní agentury se snažil „vyléčit“ české školství a zavést „pořádek“ založený na neprofesionálním a neodborném odškrtávání splněných úkolů. Bylo by snad možné ocenit urputnost, se kterou se Josef Dobeš vrhnul na plnění předvolebních slibů na reorganizaci českého školství. Bohužel způsob provádění těchto změn byl většinou neodborný, amatérsky vedený a zbrklý s katastrofickými následky.

Pokusme se připomenout několik charakteristik Dobešova úřadování na MŠMT:

1. Zběsilá personální politika

Jako zkušený personalista se Dobeš na ministerstvu skutečně neosvědčil. Jeho bilance je: 5 vrchních ředitelů kabinetu, 4 náměstci pro vysoké školy, 6 vedoucích tiskového odboru, 6 vedoucích sekce evropských fondů. Dobeš se mimo jiné pyšnil, že ušetřil mnoho milionů tím, že propustil řadu úředníků. Co již neřekl, že velká část z nich byla placena právě z peněz evropských fondů, o žádnou úsporu pro státní rozpočet tedy nešlo a i díky tomu došlo k ochabení čerpání a kontroly čerpání fondů. Po zjištění své chyby musel najmout zpět do úřadu více lidí, než z těchto pozic odvolal a způsobil tak zpoždění v čerpání, které je dnes pozastaveno. Poté, co rozprášil bývalý tiskový odbor, jej posléze opět navýšil na dvojnásobek, ovšem „svých“ zaměstnanců.

2. Záliba v kontroverzních osobnostech a jejich vysoké odměny

Připomeňme si pár jmen:

Jana Machálková – studentka Univerzity J. A. Komenského, univerzity, nad kterou nejednou visel Damoklův meč odebrání akreditace a které se ministr vícekrát zastal; Machálková pobírala svého času plat 145 tisíc měsíčně a se seminární prací ji pomáhal sám Dobeš

Kryštof Hajn – bývalý zaměstnanec bezpečnostní agentury ABL, který pohořel na vyhrožování představitelům vysokých škol.

Ladislav Bátora – latentní neo-nacista, kandidát Národní strany a prezidentův oblíbenec.

Antonín Zelenka – nový šéf tiskového oddělení, přijat na hraně zákona, neboť coby člen Rady Českého rozhlasu nesmí zastávat jinou funkci ve veřejné správě.

Jiří Baumruk – po fiasku se zpackaným projektem SPORT za 650 milionů je povýšen do pozice šéfa Národního institutu pro děti a mládež.

3. Státní maturita

Předražené státní maturitní zkoušky, které podle slov Nejvyššího kontrolního úřadu ani nelze vyhodnotit, neboť nikdy nedošlo k nastavení indikátorů, které by jakékoli hodnocení umožňovaly. Vše tedy mohlo proběhnout jen „dobře“, aniž by došlo k naplnění dvou základních cílů: státní maturity místo přijímaček na VŠ a srovnání mezi jednotlivými školami.

4. Plošné testování

Návrh a současná podoba testování dětí v 5. a 9. ročnících jde zcela proti všem doporučením odborníků z Čech i zahraničí. Nastavená podoba plošného testování pouze povede k přizpůsobování výuky testovacím materiálům, vytváření elitních a „odpadových“ škol, vytváření jejich žebříčků. Nic nenasvědčuje tomu, že by školy z testování profitovaly. Návrh na provázání testů s budoucí vzdělanostní trajektorií dětí je dle slov odborníků nespravedlivý a nereálný. Plošné testování, jak jej nastavilo ministerstvo, bylo i centrem nedávné kritiky zemí OECD.

5. Inkluzívní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Josef Dobeš krátce po nástupu na ministerstvo zastavil veškeré práce na realizaci Národního akčního plánu inkluzívního vzdělávání a Realizace Koncepce včasné péče, které byly schváleny vládou. Rozprášil také oddělení, která se touto problematikou zabývala a vrátil tak vývoj zpět o mnoho let. Josef Dobeš se svým poradcem Václavem Klausem mladším evidentně prosazoval koncept elitářského školství pro nejbohatší oproti kvalitnímu vzdělávání pro všechny.

6. Evropské fondy a podivuhodné projekty

Jako způsob rychlého zaplácnutí dlouhotrvajících problémů s čerpáním evropských peněz začal Dobešův úřad chrlit řadu nesmyslných a předražených projektů. Všechny tyto projekty byly kritizovány Evropskou komisí a jejich výrazný mediální komponent vyvolával zdání předvolební kampaně před krajskými volbami na podzim 2012. O které projekty se jedná? OKNO, SPORT, FinGram, Antikor, Češi Evropě. V důsledku žalostné správy, monitoringu a evaluace evropských fondů bylo dosavadní čerpání z programu OPVK pozastaveno a hrozí, že část peněz se do republiky vůbec nedostane. V době vládních škrtů, zvyšování daní a snižování schodku státního rozpočtu by stálo za úvahu, zda z toho nevyvodit osobní trestní odpovědnost pana Dobeše.

7. Reforma Vysokého školství

Arogantně vedená reforma vysokých škol vzbudila vlnu nevole mezi akademickou obcí i studenty. Nejasné návrhy na zavedení školného a zápisného dostaly do ulic stovky mladých studentů a studentek. Dobeš nedokázal rozptýlit obavy o narušení nezávislosti vysokých škol politickými zájmy, které by se díky reformě rady vysokých škol staly reálnou hrozbou. Hrozbu představuje i míra privatizace škol, manipulace s majetkem vysokých škol ve prospěch soukromých podnikatelů apod.

8. Spor s akreditační komisí

Jozef Dobeš v březnu v rozporu se zákonem ignoroval rozhodnutí akreditační komise a prodloužil akreditaci magisterskému oboru práv na Západočeské univerzitě v Plzni. V této souvislosti podala na Dobeše akreditační komise trestní oznámení ze zneužívání pravomoci veřejného činitele.

9. Tendr za 99 milionů

Ministr Dobeš nejdříve vyhlásil tendr na právní služby kontroly a administrace evropských projektů za 99 milionů korun. Posléze si ale uvědomil velikost sumy a v lednu 2012 tendr zrušil.

10. Sexuální výchova, výchova k vlastenectví

Během svého působení Dobeš kritizoval povinnou výuku sexuální výchovy obvyklou ve všech vyspělých zemích. Po konzultacích s malou, ale vyhraněnou skupinou rodičů sdruženou do Výboru na obranu rodičovských práv se vyslovil pro úplné zrušení výuky sexuální výchovy. Podle České televize Dobeš konzultoval změny ve výuce s pražským arcibiskupem Dominikem Dukou.

Josef Dobeš se jistě stal výrazným polistopadovým ministrem školství. Dopady jeho vedení úřadu na stav českého vzdělávacího systému budou znatelné ještě za několik let. Bohužel…