PROČ NEJSOU ZPŘÍSTUPNĚNÁ DATA ČESKÉ VLÁDY OTEVŘENÁ?

| Blog | Nezařazené

Ředitel Open Knowledge Foundation Rufus Pollock publikoval na základě ohlasů účastníků Open Government Data Campu v říjnu 2011 deset zlepšení, kterých by komunita kolem otevřených dat v následujícím roce chtěla dosáhnout. Z české perspektivy jsou to přání značně ambiciózní – např. otevřená data státní správy jako zákonem dané občanské právo nebo realizace otevřených dat takovým způsobem, aby nešlo o dávkové poskytování balíčků informací, ale o jakousi platformu s neustálým tokem dat.

Přání vnímám o to ambiciózněji, o co větší máme v Česku problém vůbec nějaká otevřená data z vládních šuplíků mít. Úředníci či úřednice mi s jistým dotčením oponují, že jejich instituce toho přeci zveřejňuje spoustu (a pokud pocházejí např. z CENIA nebo Českého statistického úřadu, do velké míry mají i pravdu), otevřená data to ale nejsou. Abychom si rozuměli – otevřená data jsou definována čtyřmi podmínkami:

  1. jsou v digitální podobě,
  2. jsou strojově čitelná,
  3. jsou zdarma,
  4. jsou pod volnou licencí.

(Komplexní definici najdete na OpenDefinition.org, díky Světlaně Hrabinové od letošního dubna dokonce v češtině)

Lecjaká data splňují třeba i několik podmínek, nikdy ale všechny. To vyplývá i z přehledu stavu otevřenosti dat ve světě, který nedávno OKFN prováděla – výsledky najdete nahttp://okfnlabs.org/opendatacensus/. Žádný z deseti klíčových datasetů nesplňuje v Česku všechny 4 regule a nedá se proto označit za otevřený zdroj. Společně chybějícím prvkem je přitom otevřená licence vhodná pro takový druh a formu informací. Podle nedávno publikovanéstudie Právnické fakulty Masarykovy univerzity pro Národní technickou knihovnu by takovou licencí byla PDDL – Public Domain Dedication and License; tu by však bylo třeba přeložit a harmonizovat s českým právem.

Dobrou zprávou je, že se česká vláda zavázala v rámci mezinárodní iniciativy Open Government Partnership takovou harmonizaci připravit. Již v roce 2013 bychom se tedy na mapě světa s výsledky přehledu otevřenosti dat mohli ocitnout s o něco tmavší barvou. A – to především – bychom mohli začít data používat skutečně volně. To by mohla být jediná položka na pomyslném wishlistu, který bych – podobě jako Rufus Pollock pro zbytek světa – sestavoval pro Českou republiku.