Otevřenou společnost v Česku rozvíjíme už dvacet let

| Blog | Nezařazené

Nadace Open Society Fund Praha slaví dvacáté výročí. Během těchto dvaceti let jsme usilovali o rozvoj tolerantní, otevřené a prosperující společnosti. Není jednoduché hodnotit vlastní práci, ale takové výročí si přece jen zaslouží, abychom bilancovali. Dovolte mi tedy, abych uvedl pár příkladů, co jsme za těch dvacet let v Česku dokázali a na co jsme hrdí, a také se zamyslel, kam chceme jít dál.

Na co jsme hrdí

Stejně jako celá Česká republika i Nadace OSF prošla za uplynulá dvě desetiletí velkým vývojem (viz historie OSF) a zabývala se mnoha tématy a oblastmi, ať už se jedná o vzdělávání, kulturu, sociální péči, nebo zdravotnictví. Poskytli jsme více než 1,2 miliardy korun a podpořili bezmála 10 000 projektů českých neziskových organizací i jednotlivců.

Více než na kvantitu pomoci jsme ale hrdí na způsob, jakým Nadace OSF v Česku pracovala a pracuje. Především jsme se vždy snažili poskytovat víc než jen finanční prostředky a být skutečným partnerem neziskovek, které od nás získaly podporu. Díky úzkému vztahu s partnerskými nadacemi sítě Open Society Foundations máme možnost čerpat z bohatých zahraničních zkušeností a přejímat různé koncepty, které jinde fungují, ale u nás byly následkem komunismu neznámé nebo v úplných začátcích. Zahraniční zkušenosti jsme například velmi využili, když jsme společně s hospicovým sdružením Cesta domů v Česku usilovali o zlepšení péče o umírající a poskytnutí pomoci jejich rodinám. Společně se nám podařilo rozvinout u nás koncept paliativní péče i paliativní medicíny a umožnit rodinám, aby se o své nevyléčitelně nemocné příbuzné mohli starat až do konce, v přívětivějším prostředí vlastního domova nebo hospicu.

Hodně času jsme věnovali rozvoji neziskového sektoru. Podpořili jsme například vznik Informačního centra nadací a jiných neziskových organizací (ICN), ze kterého se později vyvinulo Fórum dárců a Neziskovky.cz, dva důležité informační zdroje dnešního neziskového sektoru. Ze zahraničí jsme také přejali koncept dobrovolnictví a ve spolupráci s občanským sdružením Hestia se nám podařilo dobrovolnictví prosadit – zvýšit počet dobrovolníků i organizací, které jejich práci využívají, a především dokázat, jak velkou pomoc mohou dobrovolníci nabídnout.

Jsme také hrdí, že naše pomoc byla flexibilní a že jsme mnoha osobnostem pomohli realizovat nápady, se kterými za námi přišli. Nebojíme se vložit důvěru do rodících se aktivit bez historie, za nimiž je vidět dobrou myšlenku, ta pro nás vždy byla a bude velmi důležitá. Naši práci bych mohl přirovnat k „business angels“, tedy investorům hledajícím dobré nápady a následně investujícím do jejich rozvoje. V České republice tak dnes můžete narazit na mnoho velkých a etablovaných projektů, které by nevznikly bez naší důvěry a finanční podpory, byť někdy malé. V prvních nejtěžších letech jsme podporovali například festival Jeden svět, který je dnes největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě, nebo pilotní projekt terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách. Dnes poskytuje společnost Člověk v tísni sociální poradenství chudým rodinám na padesáti místech České republiky a mnohé další organizace, včetně vládní Agentury pro sociální začleňování, tyto metody práce přejaly a nadále používají.

Nikdy jsme se nebáli dlouhodobé práce a naopak vybízeli naše partnerské neziskové organizace, aby usilovaly o systémové změny a o změny hluboko zakořeněných stereotypů. Témata jako rovné příležitosti žen a mužů nebo průhledné a nekorupční prostředí veřejné správy jsou problémy, které lze řešit jen dlouhodobou a systematickou mravenčí prací. Proto podporujeme od samého vzniku organizace, jako je Transparency International, Oživení,Ekologický právní servis, Liga lidských práv či z oblasti rovných příležitostí Fórum 50 %, které měly odvahu vrhnout se na tato těžká témata. A jsme rádi, že i v nich můžeme poukázat na řadu – byť z hlediska cílového bodu zatím jen částečných – úspěchů, jako bylo přijetí zákona o střetu zájmu, či zákona na ochranu před domácím násilím.

Na všech a mnoha dalších tématech jsme spolupracovali se stovkami českých osobností a organizací. Na dvacítku našich společných příběhů, co jsme ještě dokázali, se můžete podívat zde.

Kam chceme jít dál

Všechno naše úsilí vždy směřovalo k rozvoji otevřené a demokratické společnosti v České republice. Zatímco ve výše zmíněných tématech jsme již (někdy jen částečně, ale přece) uspěli, stále je před námi mnoho společné práce.

Jedním z aktuálních témat, na kterých pracujeme, je zlepšování práce veřejných institucí, omezování korupce a vytváření poctivějšího prostředí v České republice. Proto jsme také založili dárcovský Fond Otakara Motejla, do kterého přispívají soukromí dárci. Fond Otakara Motejla podporuje české watchdogy – občanské iniciativy, které dohlížejí na státní správu a upozorňují na její chyby, usilují o omezení korupce a otevřenost úřadů vůči občanům. Jsou mezi nimi Transparency International, Oživení, Liga lidských práv, Ekologický právní servis a dalších více než 100 národních i malých lokálních watchdogů.

Metody naší práce zůstávají i v rámci Fondu Otakara Motejla stejné. Jen zdroje financování pro Fond Otakara Motejla vidíme jinde. Největším dárcem Nadace OSF byl vždy náš zakladatel George Soros a především jemu patří velký dík za výše zmíněné úspěchy. Domnívám se však, že česká společnost je již natolik bohatá a věřím, že začíná také být již natolik uvědomělá, aby řešení svých problémů dokázala financovat sama. Zahraniční zdroje jsou navíc potřebnější jinde ve světě. Poctivé a transparentní prostředí v Česku si můžeme vydobýt jen my sami, ať už osobní občanskou angažovaností, nebo podporou organizací, které se těmito tématy zabývají profesionálně. Proto bych rád vyzval všechny partnery a příznivce Nadace OSF, aby se stali pravidelnými dárci Fondu Otakara Motejla a pomohli nám postupně v Česku vybudovat prostředí, kde místní veřejné úřady budou spolupracovat s občany, aby se jim dobře žilo v obci, a státní a politické úřady se nebudou každý měsíc potýkat s ostudnými korupčními skandály (přispět můžete online zde).

Pokud je však někomu bližší jiný z našich programů, je samozřejmě možné podpořit i tyto. Nebo Nadaci OSF jako celek. Je opravdu jen na nás, v jakém prostředí budou žít naše děti. Podpořte spolu s námi další smysluplné projekty!

Děkujeme všem spolupracovníkům, dárcům a partnerům Nadace OSF! A těšíme se na dalších 20 let společné práce…