Nejotevřenější ženám je Strana zelených

Letošní ročník soutěže Strana otevřená ženám, kterou Fórum 50 % pravidelně vyhlašuje, byl výjimečný. A to hned ze dvou důvodů – jednak jsme po pěti letech opět vyhlašovali i soutěž Nadějná politička, jednak jsme se zaměřili na dosud rekordní množství stran.

Porota, ve které zasedli politolog a sociolog Karel Müller, politoložka Petra Rakušanová Guasti, politolog Petr Just, právnička Pavla Špondrová a já jakožto politoložka a ředitelka Fóra 50 %, jich hodnotila celkem devět a vybírala, která ze stran nejlépe prosazuje rovnost žen a mužů jak navenek, tak ve vlastních řadách.

Kritéria, podle kterých byly strany do soutěže zařazeny, byla dvě: kandidatura ve všech krajích v podzimních krajských volbách a zastoupení alespoň v jedné z komor Parlamentu ČR. Těmto kritériím vyhovělo celkem 9 stran.Vedle stálic, o jejichž vztahu k otázce rovnosti žen a mužů máme dobrý přehled, se poprvé hodnotily i nové, zpravidla menší strany (např. Česká pirátská strana či Národní socialisté – levice 21. století. Příjemným překvapením pro nás bylo, že nově hodnocené strany se do soutěže zapojily aktivně a zaslaly nám vyplněné dotazníky. Naopak dvě strany, které české politice dlouho dominovaly, ČSSD a ODS, nám ani přes několik připomenutí dotazníky nezaslaly (v případě ODS se tak stalo již podruhé).

Po včerejším vyhlášení výsledků je již jasné, že ženám nejotevřenější je – již tradičně – Strana zelených. Je to jediná česká politická strana, která uplatňuje genderové kvóty jak pro volbu stranických orgánů, tak při sestavování kandidátních listin. Zelení jsou jediní, kdo má ženy více žen vedení než v členské základně. Otázka genderové rovnosti je navíc velmi dobře zpracována v programu strany. Na prvním místě se porota shodla jednomyslně. I když je jistě i do budoucna co zlepšovat, v porovnání s ostatními stranami nebylo o vítězství právě Strany zelených pochyb. Nezbývá než doufat, že se stane inspirací i pro ostatní aktéry naší poněkud zatuchlé politické scény.Podrobné výsledky a zdůvodnění si můžete přečíst na webu Fóra 50 %.

Předseda strany nejotevřenější ženám Ondřej Liška přebírá ocenění

Největším překvapením pro nás byly progresivní návrhy zákonů, jejichž autorem je David Rath. S potěšením jsme zjistily, že čas trávený ve vazební věznici využívá velmi plodně: v našem hodnocení se objevilo celkem pět jeho návrhů. Zaujal nás především již několikrát neúspěšně projednávaný návrh zákona o náhradním výživném placeném státem, dále několik návrhů na zlepšení práv vězeňkyň. Je škoda, že až mezní zkušenost s dlouhodobým pobytem ve vazbě pomohla panu Rathovi vnímat problémy běžných lidí. Možná by stálo za to vymyslet jakési „zážitkové pobyty“ i pro další zákonodárce.

Nadějnou političkou je starostka Horního Slavkova

Často slýcháme, že nízké zastoupení žen v politice je výsledkem jejich nezájmu o politiku. Z naší zkušenosti s politickými stranami jsme však přesvědčeny o opaku – na různých pracovních setkáních či seminářích se setkáváme s velmi profesionálními aktivními ženami, které mají velký zájem se politice věnovat a uspět v ní. Jejich motivací bývá spíše snaha pomáhat ostatním a zájem o dění okolo nich než úsilí o osobní obohacení a pocit vlastní důležitosti. V určitý moment narazí na onen pověstný skleněný strop. Samy často hovoří o tom, že musejí být několikanásobně lepší a dravější než jejich mužští kolegové, aby se vůbec dostaly na kandidátní listinu, o volitelných místech či pozicích ve vedení stran nemluvě. Některé z nich to vyřešily založením vlastních sdružení či hnutí: v Havličkově Brodě například již několik volebních období úspěšně působí čistě ženská formace „Ženy za Brod“. Strany si bohužel žen a jejich práce neváží.

Rozhodly jsme se proto dát političkám prostor a zviditelnit je i jejich práci. Již podruhé jsme vyhlásili soutěž o nejnadějnější české političky. Celkem se nám přihlásilo 46 žen napříč politickým spektrem. Bylo pro nás nesmírně inspirující číst si jejich medailonky a vidět, kolik je u nás schopných političek, které politiku vnímají jako opravdovou službu veřejnosti a navíc je za nimi vidět spousta smysluplné práce. Jednak v podobě nejrůznějších investic do zlepšení života v obcích, ale i snaha politiku více otevřít občanům a učinit ji transparentnější. Proto pro nás hodnocení bylo zdrojem naděje, že politika není jen špína a spousta lidí (určitě nejen žen) ji dělá opravdu poctivě a s velkým osobním nasazením. Je věčná škoda, že se jim zatím nedaří prosadit se i ve vysoké politice a ve vedení stran.

Profily všech přihlášených si můžete přečíst na webových stránkách Fóra 50 %, zde bychom rády stručně představily jen ty nejúspěšnější. I když pro porotu bylo velmi těžké z takového množství zajímavých kandidátek vybrat jen tři nejlepší – nakonec proto rozhodovala ve dvou kolech a výsledky byly velmi těsné.

Vítězka soutěže, starostka Horního Slavkova Jana Vildumetzová zaujala porotu zejména dlouholetou práci na komunální úrovni založené na otevřenosti vůči občankám a občanům i na spolupráci s opozicí. Odměnou za vstřícnost vůči veřejnosti jí bylo nejen ocenění v soutěži, ale i nejvyšší počet získaných preferenčních hlasů ze všech kandidujících v posledních volbách. Za vše mluví i její citát z  medailonku: „Nikdy nesmím zapomenout na tři důležitá slova: prosím, děkuji a omlouvám se.“

Jana Vildumetzová se právě stala Nadějnou političkou roku 2013

Druhá v pořadí, místostarostka Prahy 10 – Záběhlic Ivana Cabrnochová, zaujala svou snahou o vyšší zapojení veřejnosti do rozhodování a konkrétními výsledky v podobě bezbariérových bytů a parku.

Třetí oceněná, místostarostka Prahy 9 – Čakovic Blanka Klimešová, si porotu naklonila svými aktivitami pro zlepšení života v obci (zřízení školky, centra pro děti, centra pro lidi v nouzi) a otevřenějším rozhodováním na radnici (změna jednacího řádu, online přenosy zasedání zastupitelstva atd.).

Pevně doufáme, že letošní vítězky i další přihlášené čeká úspěšný postup do vyšších pater politiky. V minulém ročníku jsme měli takříkajíc „dobrý čich“ – oceněna byla např. Kateřina Klasnová, která se za několik let stala místopředsedkyní Poslanecké sněmovny. Další nominovanou tehdy byla i současná místopředsedkyně vlády Karolína Peake. Soutěž pro nás je velkou nadějí, že změna politické kultury není nemožná. Že v politice je spousta poctivých a obětavých žen ( a určitě i mužů), které si zaslouží podporu a uznání. Držme jim palce!