Romští studenti diskutovali, jak předcházet protiromským pochodům

| Blog | Nezařazené

Na několika místech České republiky se během posledních měsíců konaly protiromské demonstrace. Další jsou naplánovány až do konce roku a vyvolávají v romských komunitách neklid a strach jejich obyvatel o vlastní bezpečí.

Problematika protiromských nálad byla proto hlavním tématem diskusního setkání čtrnácti romských studentů a studentek z Ostravy, Písku, Ústí nad Labem a Prahy, které uspořádala Nadace Open Society Fund Praha. Studenti diskutovali s romskými experty na extremismus o tom, jak zlepšit povědomí majoritní společnosti o Romech a předejít tak dalším demonstracím.

Jednalo se již o třetí podobné setkání pod záštitou Nadace OSF. V programu, který mám na starosti, úzce spolupracujeme s desítkami romských středoškolských i vysokoškolských studentů, pomáháme jim v dalším růstu například nabídkou různých stáží a podporujeme jejich projekty v romských komunitách.

Na tomto setkání jsme se spolu se studenty snažili formulovat, jak zlepšit vzájemné soužití Romů a majoritní společnosti. Představili jsme si pozitivní romské vzory, simulovali situace, které jsou pro potencionálně nebezpečné a snažili se na ně adekvátně reagovat. Pozvaní odborníci poskytli mladým Romům informace o pozadí extremismu a ukázali příklady, jak v případě protiromských akcí komunikovat se samosprávami a médii.

Běžní občané se k protiromským demonstracím připojují bez znalosti dané problematiky, mnohdy spíše z nespokojenosti s vlastní situací. Na setkání proto studenti vymysleli jako svůj projekt výstavu, která znázorní absurdní důvody, jež startují většinu demonstrací a ve výsledku stojí Českou republiku spoustu peněz. Příkladem je konflikt dětí na hřišti v Českých Budějovicích, který vyústil v demonstraci, na jejíž potlačení vynaložil stát zhruba 30 milionů korun.

Jsem ráda, že jsem měla možnost potkat se s vrstevníky, které trápí vzrůst xenofobních nálad. Workshop nám všem dodal nejen informace a praktické zkušenosti, ale především sebevědomí. Doufám, že díky tomu přibude akcí, které budou na protiromské pochody nenásilně reagovat a hlasitě obhajovat toleranci a společné soužití.

Magdaléna Karvayová, koordinátorka Nadace Open Society Fund Praha