Z výroků senátorů o romské menšině čiší neznalost, stereotypy a paušalizace

| Blog | Nezařazené

Řadou projevů senátorů a senátorek při projednávání bodu doporučení Rady o účinných opatřeních v oblasti integrace Romů v členských státech (výňatky z projednávání zde) jsem byl šokován. Vypovídají o naprosté neznalosti dané problematiky, ale i o hrubé neznalosti života obyčejných lidí, kteří jsou v této společnosti vylučováni na okraj. Některé výroky byly až nenávistné, pokrývající celou škálu stereotypů a paušalizace.

Senát by si měl nastudovat šetření České školní inspekce a Veřejného ochránce práv, které v roce 2010, 2012 a 2013 na základě sběru tvrdých dat opakovaně potvrzují diskriminaci romských dětí v přístupu ke vzdělání. Senát by se měl snažit o vyváženost informací a kromě zástupců měst a obcí mluvit také se sociálními a terénními pracovníky neziskových organizací a nejlépe se sociálně vyloučenými Romy samotnými. Snad by pak prohlédl, jaká diskriminace panuje na pracovním trhu a jak jsou Romové vytěsňováni z trhu s nájemním bydlením.

Například tým lidí z CERGE-EI a Institutu ekonomických studií FSV UK analyzoval v roce 2012 stovky pracovních výběrových řízení a zjistil, že máte-li i jen romské jméno, máte třikrát nižší šanci, že budete pozváni na pracovní pohovor. Podobné šetření realizovala v roce 2009 společnost Člověk v tísni. Ve svém šetření se zaměřili na školská poradenská pracoviště a zjistili, že romský chlapec má třikrát větší pravděpodobnost, že skončí v praktické škole pro žáky se zdravotním postižením, než jeho majoritní kamarád se zcela stejnou diagnózou.

Nadace Open Society Fund Praha podporuje řadu projektů zaměřených na inkluzi sociálně vyloučených Romů a považuje kvalitní a spravedlivé vzdělávání za jeden z klíčových předpokladů pro ekonomický a kulturní rozvoj naší společnosti a státu. Stále více škol v Česku, se kterými spolupracujeme, zavádí principy inkluzívního vzdělávání a patří k nejkvalitnějším školám. Dokazují tak, že inkluzívní vzdělávání je i v českém prostředí možné a velmi prospěšné. Doufám, že se senátoři před dalším jednáním do některé z těchto škol zajedou podívat.