Dětská hřiště v Praze (webové stránky a mobilní aplikace: www.hristepraha.cz)

| Blog | Nezařazené

Jako otec dvou dětí jsem na internetu hledal přehled pěkných dětských hřišť. Existuje jich několik, ale žádný nevyhovoval. Popis často obsahuje nadbytečné informace (např. nejbližší policejní služebna 300 m, hřiště je určené pro děti od 1 roku apod.). Naopak obvykle chybí zmínka o zastínění plochy a žádný z přehledů nezohledňoval zajímavá místa v bezprostředním okolí hřišť. Také nebývají odlišena hřiště místního významu, od těch skutečně atraktivních a mnozí autoři lokality nenavštěvují a informace pouze stahují ze starších soupisů.

Se dvěma bývalými studenty (pracuji jako učitel) jsme se proto pokusili vytvořit alternativu. Protože celkový počet dětských hřišť ve správě městských částí a magistrátu na území hlavního města se pohybuje kolem 1000, oslovili jsme nejprve všechny úřady (obvykle Odbor životního prostředí) a požádali o poskytnutí údajů. Příslušné pracovníky jsme také poprosili, aby sami navrhli zajímavé lokality, protože jsme si byli vědomi toho, že navštívit všechna hřiště přesahuje naše časové možnosti. Ze všech radnic i magistrátu nám nakonec vyhověli.

Poté jsme vytipovali 300-400 hřišť, která se jevila jako atraktivní a všechna navštívili. Z nich jsme vybrali ty, jejichž charakter nebo okolí, činí lokalitu potenciálně zajímavou pro veřejnost z celé Prahy. Tato jsme navštívili znovu, popsali, nafotili a seznámili se také s jejich okolím. Shromažďování dat bylo časově náročné (trvalo téměř 2 roky).

V létě roku 2014 jsme projekt zpracovali do elektronické podoby. Aplikaci bychom rádi průběžně aktualizovali a doplňovali o lokality další, na základě vlastního zkoumání a ohlasů veřejnosti na projekt stávající.

Během realizace stránek jsme se dozvěděli o soutěži „Otevřená data“, kterou připravuje Fond Otakara Motejla. Cílem fondu je, aby se data (např. z institucí státní správy) stala opravdu otevřenými a byla v přehledné podobě k dispozici veřejnosti. V soutěži získal náš projekt druhé místo (http://www.otevrenadata.cz/soutez/rocnik-2014/).

Velmi bychom si přáli, aby projekt veřejnost zaujal a pomohl rodičům a prarodičům při plánování aktivit pro své děti a vnoučata. Protože jsme obdrželi mnoho ohlasů z mateřských center a jiných institucí, které pořádají pořady pro děti (např. Národní galerie, Armádní muzeum Žižkov, Chodovská tvrz), chceme dát těmto subjektům prostor svoji aktivity na našich stránkách blíže představit a celý projekt tak dále rozšiřovat.