Známe nominace v soutěžních kategoriích a vítěze ceny veřejnosti

| Aktuality | Novinářská cena

novinarska-cena-2014

Novinářská cena 2014:

Známe nominace v soutěžních kategoriích a vítěze ceny veřejnosti

Praha, 20. dubna 2015 – Nadace Open Society Fund Praha zveřejnila nominace na vítěze v soutěži Novinářská cena 2014. V každé soutěžní kategorii nominovala nezávislá porota tři autorky či autory s nejlepšími přihlášenými pracemi. Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční v úterý 28. dubna 2015 za účasti zástupců médií, porotců a dalších osobností. O prvním vítězi soutěže již také rozhodla veřejnost v online hlasování. Česko-slovenskou cenu veřejnosti za příspěvek, který měl za poslední rok největší společenský dopad, nebo zásadně přispěl k posílení práv občanů, získal Petr Třešňák z týdeníku RESPEKT za emotivní reportáž o umírání dětí v Česku.

V soutěži Novinářská cena 2014, kterou pořádá Nadace Open Society Fund Praha ve spolupráci s českým Googlem a společností NEWTON Media a.s., soupeřilo 413 příspěvků z celostátních i regionálních médií. Každou žánrovou kategorii hodnotila samostatná porota složená z osobností akademické, mediální a neziskové sféry. Seznam všech nominací a jejich zdůvodnění najdete níže.

Kvalita přihlášených prací byla i letos velmi vysoká. Porota kategorie audiovizuální žurnalistiky, hodnotící Nejlepší analyticko-investigativní příspěvky mimo nominované příspěvky, celkově vyzdvihla obdivuhodnou práci celého týmu pořadu Reportéři ČT, kteří se téměř jako jediní u nás věnují investigativní žurnalistice a upozornila na nutnost větší konkurence tohoto žánru. V kategorii audiovizuální žurnalistiky – Nejlepší reportáž udělila porota čestné uznání in memoriam zesnulé reportérce tohoto pořadu Janě Sotonové za přínos televizní publicistice.

Milým překvapením byly také projekty přihlášené do 2. ročníku Ceny Googlu pro mladé talenty datové žurnalistiky. „Přihlášené projekty ukázaly, že zájem studentů o datovou žurnalistiku nepolevuje. Přichází ze dvou stran, od studentů technických oborů, kteří by chtěli své dovednosti uplatnit ve společensky prospěšných projektech, a od studentů humanitních oborů, kteří mají silné téma, ale nejsou si jisti náročností technického provedení projektu. Smyslem ceny je obě skupiny propojit. Jsme přesvědčeni, že se můžou navzájem obohacovat odlišnými úhly podhledu na danou problematiku,“ shodla se odborná porota, ve které zasedla bývalá šéfka Nových médií České televize Pavlína Kvapilová, editor centra zpravodajství Českého rozhlasu Adam Javůrek, datový novinář Petr Kočí, analytik a publicista Petr Koubský či spoluzakladatel webového projektu KohoVolit.eu Michal Škop.

Jména vítězů a vítězek budou vyhlášena na slavnostním večeru 28. dubna 2015 v Galerii Louvre (Národní 22, Praha 1). Vítěz každé kategorie získá cenu spojenou s odměnou 20 000 Kč. Soutěž Novinářská cena pořádá v České republice Nadace Open Society Fund Praha. Hlavním partnerem soutěže je český Google, partnery jsou NEWTON Media a.s. a Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Mediálním partnerem jsou ČeskéNoviny.cz. Podrobnosti najdete na www.novinarskacena.cz a www.novinarskacena.sk.

Více informací:

Lucie Laštíková, Nadace Open Society Fund Praha

Tel: 721 746 273 / e-mail: lucie.lastikova@osf.cz / www.novinarskacena.cz / #novinarskacena

Nominace soutěže Novinářská cena 2014

Kategorie psané žurnalistiky „Nejlepší rozhovor“

Nominováni v abecedním pořadí jsou:

Jan Gazdík: Zpravodaj ČT z Krymu (Aktuálně.cz)

Porota u rozhovoru na velmi aktuální a citlivé téma oceňuje profesionální způsob kladení otázek, strukturovanou gradaci a zároveň také dobře formulované odpovědi. Autor prokázal velkou empatii a dokázal čtenářům poskytnout velmi silný osobní prožitek tázaného zpravodaje.

Lenka Nejezchlebová (Vrtišková): O hadech, myších a lidech (Týden)

Nominovaný rozhovor zaujal porotu především originalitou tématu a pojednáním o zvířecí říši v širších souvislostech a v návaznosti na člověka a lidskou civilizaci s jejími současnými problémy.

Adéla Vopěnková: Dědkovy kruhy (Forbes)

Rozhovor na kontroverzní téma ukazuje postavu prostého člověka, který díky praktickým životním zkušenostem dokáže komentovat aktuální hrozby působící na naše soukromé životy. Autorka nutí respondenta důsledně k odpovědi, interpretuje jeho chování a dává čtenáři možnost odnést si z rozhovoru, co sám potřebuje.

Porota: Josef Jařab, profesor anglické a americké literatury na Univerzitě Palackého v Olomouci, Aleksander Kaczorowski, polský esejista a překladatel, autor několika knížek věnovaných české kultuře, šéfredaktor čtvrtletníku Aspen Review Central Europe, Arnošt Wagner, novinář, vedoucí exilového československého televizního vysílání v Kanadě, Alena Wagnerová, česko-německá spisovatelka, publicistka a orální historička, autorka řady knih ke kulturní historii střední Evropy

Kategorie psané žurnalistiky „Nejlepší reportáž“

Nominováni v abecedním pořadí jsou:

Tomáš Lindner: Čti Korán, bratře (RESPEKT)

Autor reportáže velmi dobře rozporuje stereotypní představy společnosti o teroristech a zaměřuje se na příběh rekrutování bojovníků Islámského státu z řad obyvatel Evropy. Reflektuje téma manipulovatelnosti populace a vysvětluje, že se tento znepokojující jev nedá spojovat s náboženstvím, ale spíše s psychologickým stavem a sociální situací jednotlivců.

František Šulc: Foxtrot v prachu (Reportér Magazín)

Reportáž komplexně zpracovává důležité, kontroverzní a citlivé téma českého vojenského angažmá ČR v Afganistánu, přičemž středem vyprávění jsou okolnosti tragického úmrtí pěti českých vojáků v červenci 2014. Odkrývá mozaiku skutečností a pohledů na každodenní práci vojáků a nutí rozpolcenou společnost k zamyšlení nad tím, že demokracie má svou cenu.

Petr Třešňák: V pravém rohu nebe (RESPEKT)

Autor se věnuje tématu, se kterým si česká společnost stále neví rady. Poukazuje na možnost prožít smrt dítěte šetrnějším a přirozenějším způsobem, než nabízí stávající institucionální sféra. Ukazuje alternativní cesty a dává prostor kompetentním profesionálním praxím, které na rozdíl od té systémové nepostrádají lidský element.

Porota: Kateřina Březinová, amerikanistka působící na Metropolitní univerzitě Praha a Univerzitě Karlově, zakládající ředitelka Multikulturního centra Praha, Jana Hradilková, publicistka, spisovatelka a spoluzakladatelka několika neziskových projektů, Janina Hřebíčková, bývalá novinářka, pracovnice OSN a velvyslankyně, Pavel Kosatík, spisovatel a scenárista

Kategorie psané žurnalistiky „Nejlepší komentář“

Nominováni v abecedním pořadí jsou:

Adam Černý: Série komentářů – Čihadlo (Hospodářské noviny)

Porota vyzdvihuje autorovy komentáře z rubriky Čihadlo za to, že se věnují reflexi aktuálních a důležitých témat, zároveň jsou psaná s historickým nadhledem a odbornými znalostmi.

David Klimeš: Momenty roku 2014 (Hospodářské noviny)

Autor volí téma, které tímto způsobem není často rozebíráno. Porota uznává, že se autorovi podařilo ukázat z dostatečného nadhledu, a na konkrétních faktech obtížnost, s jakou česká společnost definuje své priority v rámci Evropské unie.

Jan Lipold: Chléb, hry a Amazon (Aktuálně.cz)

Porota u příspěvku oceňuje společenskou důležitost tématu, které čtenář v médiích běžně nenalezne. Autor nabourává fetišizaci vytváření pracovních míst na úkor zachování krajiny, a to zvláště úderným jazykem a barvitým popisem, díky kterému vyvstává před očima reálná situace.

Porota: Martin Bútora, sociolog, zakladatel a čestný prezident Institutu pro veřejné otázky, Rob Cameron, korespondent BBC v České republice, Helena Illnerová, fyzioložka a biochemička, bývalá předsedkyně Akademie věd České republiky, Jiří Schneider, spolupracovník Prague Security Studies Institute, bývalý 1. náměstek ministra zahraničí

Kategorie psané žurnalistiky „Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek“

Nominováni v abecedním pořadí jsou:

Jaroslav Kmenta: Kámoši z StB (Reportér Magazín)

Příspěvek je opřen o kvalitní, mimořádně náročnou a důkladnou investigativní a analytickou práci. Je postaven na výjimečně rozsáhlé rešerši, jejíž výsledek je podán poutavě a přesvědčivě. Autor k tématu přistupuje bez prvoplánové senzace, dává jednotlivosti do souvislostí bez toho, aby démonizoval či jinak komentoval. Nabízí neotřelý pohled.

Ondřej Kundra: Operace Bradáčová (RESPEKT)

Porota u textu oceňuje syntetické zpracování společensky závažného tématu, jeho dotažení do komplexní podoby, včetně zajímavých souvislostí a detailů, stejně jako dramaticky vystupňované zpracování a vysokou stylistickou úroveň. Příspěvek posiluje představu veřejnosti o tom, co je právní stát, a jak funguje, a je výsledkem komplikované novinářské práce.

Magdaléna Sodomková: Případ Straus (Lidové noviny)

Autorce nominovaného příspěvku se komplikované téma podařilo zanalyzovat v historické perspektivě způsobem, který zaujme. Přesně a plasticky popsala problémy ve vývoji případu a upozornila na společensky nebezpečný jev.

Porota: Milan Kruml, specialista vývoje a mediální analytik České televize, Ivo Možný, sociolog, Masarykova univerzita, Zuzana Petková, zástupkyně šéfredaktora týdeníku TREND a trojnásobná držitelka Novinářské ceny, Milan Šmíd, mediální analytik a publicista, porotce novinářské soutěže Writing for CEE

Kategorie psané žurnalistiky „Nejlepší česko-slovenský kreslený vtip, komiks nebo karikatura“

Nominováni v abecedním pořadí jsou:

Martin SHOOTY Šútovec: Slovensko 2014 (Denník N)

Martin SHOOTY Šútovec je jeden z mála karikaturistů, který se nebojí otevřeně provokovat politiky a nastavovat jim zrcadlo. Neustále tne do živého, reflektuje současnou politiku a nebojí se ani konfliktů s hrdiny svých karikatur.

VHRSTI: EU s nadhledem (jádu)

VHRSTI dlouhodobě reprezentuje konzistentní obsahovou kvalitu bez výkyvů, totéž by se dalo vztáhnout i na kresbu ovlivněnou Vladimírem Jiránkem. Jeho snadno rozpoznatelný vizuální styl, ať jde o tvorbu pro děti nebo pro dospělé čtenáře, vychází z tradic české autorské karikatury.

Vojtěch Velický: Série karikatur (Euro, Magazín Legalizace, Nový Prostor)

Autorsky vyzrálý rukopis Vojtěcha Velického charakterizuje svižná a dynamická kresba sympaticky evokující ilustrátory magazínu The New Yorker. Jeho široké portfolio ilustrací, kreseb i obálek k časopisům, prozrazuje nevšední pozorovací talent i schopnost vyjádřit se k nejrůznějším tématům.

Porota: Martin Ciel, filmový teoretik a kritik, pedagog na Katedře filmové vědy na VŠMU, SR, Helena Diesing, teoretička umění, ČR, Joachim Dvořák, zakladatel a majitel kulturní revue Labyrint, ČR, Ivana Šáteková, výtvarnice, SR

Kategorie audiovizuální žurnalistiky „Nejlepší rozhovor, beseda nebo diskuse“

Nominováni v abecedním pořadí jsou:

Michal Kubal, Josef Pazderka, Jakub Szántó: Horizont ČT 24 Dění na Ukrajině (Česká televize)

Porota oceňuje komplexní a analytické zpracování aktuálního tématu. Na začátku informační války se týmu podařilo zajistit různorodé zdroje a vyvarovat se názorové zatíženosti. Příspěvek dokázal skloubit více formátů a poskytnout tak širší kontext. Důležité je vyzdvihnout také osobní nasazení a odvahu reportérů na místě konfliktu.

Zuzana Tvarůžková: Interview ČT 24 se členkami Pussy Riot (Česká televize)

Porota oceňuje kvalitní řemeslné zpracování exkluzivního rozhovoru, který přinesl věcný a širší náhled na činnost skupiny Pussy Riot. Rozhovor hlouběji objasnil smysl a záměr jejích aktivit v politickém, náboženském a kulturním kontextu současného Ruska.

Martin Veselovský: Rozhovor s Ivo Rittigem (DVTV)

Nominovaný rozhovor dává divákům možnost nahlédnout do kontroverzní osobnosti člověka, u kterého nemáme takovou příležitost příliš často. Porota oceňuje důkladnou přípravu, způsob vedení rozhovoru a profesionalitu, se kterou moderátor konfrontoval Ivo Rittiga.

Porota: Marie Čermáková, socioložka, vědecká pracovnice Sociologického ústavu Akademie věd České republiky, Rasťo Kužel, výkonný ředitel MEMO 98, mediální expert, Milan Nič, ředitel Institutu pro středoevropskou politiku, bývalý zahraniční redaktor Rádia Svobodná Evropa, Lenka Vochocová, výzkumná a pedagogická pracovnice Institutu komunikačních studií a žurnalistiky, členka skupiny PolCoRe a zakladatelka spolku Inventura

Kategorie audiovizuální žurnalistiky „Nejlepší reportáž“

Nominováni v abecedním pořadí jsou:

Lenka Klicperová, Jarmila Štuková: Like a Virgin (Lidé a Země)

Porota ocenila tvůrkyně reportáže za zpracování unikátního fenoménu, existenci starých panen v Albánii, které se rozhodly pro život v mužské roli. Dramaturgicky bezchybně vystavěná reportáž působí také silou krásné kamery.

David Macháček: Konečná pro havířovský Brusel? (Česká televize)

Porota ocenila autora reportáže za novinářské angažmá a znalost tématu – zápasu sdružení Důl architektury a občanské společnosti proti zastupitelstvu města Havířova a Českým drahám o historicky cenné havířovské nádraží v bruselském stylu, na které už byl vydán demoliční výměr.

Robert Mikoláš: Hotel Rwanda – 20 let od genocidy (Český rozhlas)

Autorovi reportáže se podařilo skloubit historii se současností a přiblížit posluchačům hrůzný masakr ve Rwandě před dvaceti lety a známý film o něm z roku 2004 s dnešním pohledem svědků na celou tragédii. Svědectví o stodenním vraždění nejen dojímá, ale také připomíná selhání západních mocností, které i přes přítomnost vojáků OSN nebyly schopné genocidě zabránit.

Porota: Alexej Fulmek, spoluzakladatel deníku SME, generální ředitel vydavatelství Petit Press, Dana Schmidt, bývalá dopisovatelka dánského deníku Politiken, freelance novinářka, Olga Sommerová, filmová dokumentaristka a pedagožka, Jiří Voráč, vedoucí Ústavu filmu a audiovizuální kultury Masarykovy univerzity, filmový historik

Kategorie audiovizuální žurnalistiky „Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek“

Nominováni v abecedním pořadí jsou:

Michael Fiala, David Havlík, Vladko Omasta: OKD a politické šachy (Česká televize)

Porota vyzdvihuje odvahu novinářů ukázat na rizikové propojení byznysu, politiky a médií a na negativní vlivy, které tímto propojením vznikají. Tato velmi aktuální a závažná společenská problematika nezpůsobuje problémy pouze politikům, ale především kolegům novinářům.

David Havlík, Vladko Omasta: Monopol pro Omnipol (Česká televize)

Nominovaný příspěvek je ukázkou kvalitní investigativní práce autorů, kteří za pomoci expertů dokázali prorazit hradbu mlčení Ministerstva obrany a poukázat na finanční nesrovnalosti při opravě vládního letounu.

Aneta Snopová, Markéta Dobiášová: Černá díra zdravotnictví (Česká televize)

Porota na příspěvku oceňuje srozumitelné zpracování závažného tématu a jeho dopad na diváky, svižnost, přehlednost a široké spektrum použitých zdrojů. Autorky na dobře propracované jednotlivosti ukázaly fungování celého systému jako takového.

Porota: Alena Červenková, bývalá moderátorka investigativního pořadu Na hraně v České televizi, Lenka Waschková Císařová, odborná asistentka na Katedře mediálních studií a žurnalistiky Masarykovy univerzity, Gabriel Šípoš, ředitel Transparency International Slovenská republika, bývalý editor blogu Slovak Press Watch, Václav Štětka, vedoucí výzkumné skupiny PolCoRe na Institutu komunikačních studií Karlovy univerzity

Kategorie online žurnalistiky „Cena Googlu za inovativní online žurnalistiku“

Nominováni v abecedním pořadí jsou:

Jan Boček, Jan Cibulka, Petr Kočí, Marcel Šulek: Volební speciál (Český rozhlas)

Porota u nominovaného Volebního speciálu Českého rozhlasu oceňuje technicky vysoce kvalitní vizuální zpracování dat.

Kolektiv zahraniční rubriky Aktuálně.cz: Válka o Ukrajinu očima reportérů (Aktuálně.cz)

Porota oceňuje nejen způsob zpracování, ale i systematičnost a poctivost novinářské práce. Způsob prezentace dat nashromážděných k jednomu tématu umožňuje čtenářům dlouhodobě sledovat vývoj události v čase a díky tomu překonává pomíjivost denního zpravodajství, které tak získává nadčasovou hodnotu.

Kateřina Mahdalová: Datová žurnalistika (www.datovazurnalistika.cz)

Porota oceňuje tematické zaměření jednotlivých příspěvků a kromě vizuálního zpracování také samotnou interpretaci dat.

Porota: Petr Herian, zakladatel a předseda představenstva NEWTON Media, a.s., Martin Charvát, kreativní ředitel společnosti Konektor, Ján Simkanič, výkonný ředitel společnosti Internet Info, s.r.o., Josef Šlerka, vysokoškolský pedagog, odborník na sociální sítě

Zvláštní cena: Cena Googlu pro mladé talenty datové žurnalistiky

Nominováni v abecedním pořadí jsou:

Jan Indra – Obchody se suvenýry v Praze

Porotu zaujalo téma a chuť vyprávět s využitím dat a postupů digitální žurnalistiky silný příběh vycházející z osobní zkušenosti autora.

Petra Paříková – Atlas domovů pro seniory

Autorka se inspirovala již fungujícím švýcarským projektem. Ověřila dostupnost analogických dat v rejstříku spravovaném českým Ministerstvem práce a sociálních věcí. Navrhla uživatelsky přívětivější rozhraní, které umožní veřejnosti tato data smysluplně využívat.

Ondřej Veselý – Podobnost textů na zpravodajských serverech

Projekt pomocí pokročilých algoritmů analyzuje mediální texty a snaží se určit, jak často která média přebírají zprávy – a odkud. Porotu zaujalo téma i technické řešení.

Porota: Adam Javůrek, editor centra zpravodajství Českého rozhlasu, Petr Kočí, datový novinář, spolupracovník Českého rozhlasu, Petr Koubský, analytik a publicista, Pavlína Kvapilová, bývalá šéfka Nových médií České televize, zakladatelka facebookové platformy Vaše televize, Michal Škop, programátor a spoluzakladatel webového projektu KohoVolit.eu

Zvláštní cena: Česko-slovenská cena veřejnosti

O vítězi této ceny rozhodla česká a slovenská veřejnost v online hlasování, které probíhalo od 7. do 19. dubna 2015 na adrese: http://hlasovani.novinarskacena.cz/. Vítězný příspěvek získal 1328 hlasů, celkem z 3496 hlasujících.

Vítěz: Petr Třešňák: V pravém rohu nebe (RESPEKT)

Čestná uznání (in memoriam):

Kategorie audiovizuální žurnalistiky „Nejlepší reportáž“

Jana Sotonová: Pacienti na dálkové ovládání (Česká televize)

Porota uděluje čestné uznání Janě Sotonové za přínos české televizní publicistice, a za reportáž Pacienti na dálkové ovládání, jedné z posledních, kterou natočila před svou předčasnou smrtí. Autorka nám na příběhu dvou postižených přibližuje nevyléčitelnou Parkinsonovu nemoc. Janě se podařilo natočit reportáž, která bez zbytečného sentimentu ukazuje každodenní boj nemocných, a která rozšiřuje naše povědomí o chorobě, proti níž je věda zatím bezmocná.