Není to jen o angličtině, aneb výhody studia na zahraniční střední škole.

| Blog | Nezařazené

V červnu jsem se zúčastnila setkání studentů, kteří se právě vrátili po roce stráveném na střední škole ve Spojených státech, se studenty novými, kteří tam na konci léta mají odjíždět. V duchu jsem si představila sebe v jejich věku a bez nadsázky musím uznat, že jejich znalosti, nadhled a jistotu v jednání jsem já, bez podobné zkušenosti, získala až o mnoho let později. Vedle perfektní znalosti angličtiny to je beze sporu největší výhoda, ze které budou dlouho čerpat nejen v budoucím studiu, ale i při profesním směřování.

Většina studentů nebyla zpátky déle než pár dní. Jejich zážitky tak byly opravdu čerstvé a u některých bylo ještě znát mírné překvapení z toho, že jsou doma. Pro studenty, kteří mají cestu teprve před sebou, to tak bylo setkání nejen praktické, co do výměny zkušeností, ale i motivující a uklidňující, že prvotní nejistota a obavy, které jsou přirozené, se časem přetaví do pozitivních emocí.

“Kromě toho, že mi rok v Americe pomohl se osamostatnit, naučil mě, jak překonat strach a stres. V půlce října jsem si začala všímat všeho, co mi Westminster nabízí a kolem Vánoc už jsem si připadala jako doma. A tak se přidávám ke všem ostatním ASSIST absolventům, kteří jsou vděčni za to, jak jim jejich rok v zahraničí otevřel oči,” říká Kristina Ježková, která strávila rok na Westminster School v Simsbury ve státě Connecticut, USA (2014/2015).

Vedle osamostatnění a většího sebevědomí studenti také často zmiňovali výhody odlišného způsobu výuky, který se namísto biflování velkého počtu dat zaměřuje na jedno téma v celé jeho šíři. Student tak uvažuje nad věcí z různých stran, je nucen správně formulovat myšlenku, argumentovat a dojít ke konsensu s ostatními spolužáky. Taková metoda výuky rozvíjí tolerantní přístup k jiným názorům a zároveň umožňuje nadhled s vědomím toho, že neexistuje jen jedna pravda.

Školy nabízejí stipendia nadaným studentům po celém světě. Jsem proto ráda, že zprostředkováním stipendií můžeme mladým lidem z České republiky umožnit nejen zkušenost v zahraničí, ale také pomoci rozšířit obzory a vystoupit z mnohdy uzavřené bubliny našeho světa.

Všem studentům, kteří se právě chystají vyrazit na cestu za vzděláním do zahraničí, tak přeji hladké vkročení do nového prostředí. Těm, kteří podobnou možnost do budoucna zvažují, ji mohu vřele doporučit. Nový ročník středoškolských stipendií vyhlašujeme na konci října 2015. Více informací najdete v sekci věnované stipendiím.