Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu na podporu inkluzivního vzdělávání

| Blog | Nezařazené

Škola by měla být místem, kde děti získávají nejen nové vědomosti a znalosti, ale i klíčové kompetence pro jejich plnohodnotnou roli ve společnosti. Tím se myslí mimo jiné vědomí a vnímání odlišnosti, tolerance, empatie a altruismus. Schopnost pomáhat a vnímat svět v jeho rozmanitosti nás činí zralými osobnostmi, které jsou nositeli a tvůrci morálních hodnot. Inkluzívní vzdělávání je školským principem, který pomáhá tyto měkké dovednosti získávat. Vítáme, že ministerstvo školství pomáhá šíření tohoto principu a jeho zavádění do praxe.

Tomu má napomáhat i nedávno zveřejněná výzva z prioritní osy 3 OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-006-inkluzivni-vzdelavani-v-prioritni-ose-3-op.

Pevně věříme, že se tuto příležitost podaří co nejlépe využít, abychom z ní nakonec měli prospěch všichni bez rozdílu.