Termín jazykových testů

| Aktuality | Stipendia

Jazykové testy pro přihlášené do programu Stipendia pro středoškolské studenty a studentky se uskuteční ve čtvrtek 10. 12. 2015 v Národní technické knihovně, Ballingův sál – Technická 6, Praha 6 (metro A stanice Dejvická).

Přineste si dobře ořezanou obyčejnou tužku (nejvíce vhodná pro vyplňování odpovědí) a propisovací tužku. Není povoleno používat žádné pomůcky jako slovníky, knihy apod.

Kabáty prosím odkládejte v šatně.

Prosíme nepodceňujte svůj včasný příchod. Upozorňujeme, že po zahájení testu nemůže být nikdo vpuštěn do sálu.

Program:

Registrace účastníků: 12:45–13:00

Zahájení 13:00–13:15

1. část testů 13:15–14:15

ELTIS (Engl. Language Test) je rozdělen do dvou částí, první je zaměřena na poslech a druhá na gramatiku, doba trvání testu: cca 60 min.

Přestávka 14:15–14:30

2. část testů 14:30–15:15

ESEJ je zaměřena na ověření schopnosti psaného projevu (téma eseje bude vyhlášeno na místě).

Pohovory se zástupci zahraničních škol:

do druhého kola postupují studenti s nejvyšším počtem bodů dosažených ve ELTIS testu. Studenti z anglických bilingvních gymnázií (vyučujícím jazykem je angličtina) musí získat o 3 body víc než studenti z ostatních škol. ( příklad: počet bodů potřebných pro postup pro studenty z bilingvních gymnázií 230, pro studenty ostatních škol 233).

Výsledky testů budou zveřejněny na osf.cz dne 17. 12. 2015.

Pohovory se uskuteční ve dnech v úterý 12. ledna a ve středu 13. ledna 2016.

12. 1. 2016 pohovory HMC (preference stipendia do Velké Británie)

13. 1. 2016 pohovory ASSIST (preference stipendia do USA)

Seznam studentů pozvaných na pohovory včetně termínu, času a místa konání pohovorů bude zveřejněn na osf.cz dne 18. 12. 2015. Sledujte prosím internetové stránky, pozvánky nebudou rozesílány poštou.

Termíny pohovorů jsou dány časovými možnostmi zahraničních partnerů a nadace na jejich stanovení nemá žádný vliv.

UPOZORNÉNÍ: NÁHRADNÍ TERMÍNY TESTŮ ANI POHOVORŮ NEJSOU VYPISOVÁNY

Seznam studentů/studentek pozvaných na testy:

Aldabaghová Jasmína
Bareš Ondřej
Brabcová Anna
Brabencová Alena
Bršťáková Michaela
Bystroň Sebastián
Dvořák Michal
Fárek Vojtěch
Fikarová Natálie
Galan Samuel
Gallová Erika
Hajná Karolína
Holubová Tereza
Horn Milan
Imbera Jakub
Jánoštíková Denisa
Jašová Natálie
Jetmarová Kateřina
Jungwirth David
Karoliková Lucie
Klečková Šárka
Knoblochová Mariana
Košková Barbora
Krejčí Helena
Kuchařová Anna
Kuncová Anežka
Kunz Matěj
Kvasničková Barbora
Lejsková Barbora
Lipovšekova Blanka
Lipták Vojtěch
Macourková Tereza
Machová Dora
Marek Pavel
Matějková Marie
Matějková Karolína
Mezeiová Lenka
Moudrý Milan
Mrozková Jitka
Nesázalová Natálie
Pafková Adéla
Posseltová Julie
Pozníková Lucie
Prášková Eliška
Procházková Daniela
Prokešová Tereza
Schejbalová Kamila
Schrömerová Lenka
Schusterová Josefína
Schwarzová Kristýna
Skřivanová Dorota
Smolková Magdalena
Soukupová Marie
Stiborová Hana
Stržínková Lucie
Suchá Lenka
Szücs Matyáš
Šámal Antonín
Šiškková Iva
Škarková Kateřina
Špytková Lucie
Štěpánová Lenka
Štráchalová Sára
Šůsová Kristina
Tomková Helena
Trakslová Nicola
Tričkov Daniel
Tupá Veronika
Tylová Ada
Vičíková Kateřina
Vidurová Tereza
Vincenová Lenka
Vrabcová Greta
Vrbová Linda
Vydrželová Veronika
Žáček Matěj

Vyřazena z důvodů odevzdání nekompletní přihlášky: Šulcová Anna