Potřeba reformy základních škol praktických stále trvá

| Blog | Nezařazené

Romští žáci tvoří i v letošním roce jednu třetinu ze všech žáků vzdělávaných v základních školách praktických. Mezi všemi žáky na základních školách je 3,9 % žáků romských. Nepoměr mezi zastoupením romských žáků v základních školách a základních školách praktických je tedy deset ku jedné. Poslední průzkum České školní inspekce jednoznačně potvrzuje potřebu důsledné reformy vzdělávacího programu pro žáky s lehkým mentálním postižením a nutnost desegregace základních škol praktických.

Průzkum z podzimu 2015 s výsledkem 30,6 % není příliš vzdálený od výsledků z předchozích let, konkrétně 32,4 % z roku 2014/2015 a 28,2 % z roku 2013/2014. Změny, které český stát doposud učinil, se tak ukazují jako nedostatečné. Mezi ně patří nemožnost umístit dítě bez mentálního postižení do třídy pro děti s tímto postižením. Došlo také k poklesu udělování diagnózy lehkého mentálního postižení, a to takovým tempem, že během několika let pokleslo udělování této diagnózy o přibližně 40 %. Jednou ze změn je i samotný průzkum České školní inspekce, díky němuž máme data ukazující stav diskriminace romských žáků ve vzdělávání. Tento průzkum se ukazuje jako zásadní, protože jedině díky němu můžeme sledovat, jaký je skutečný dopad reforem.

Z hlediska stále špatné situace v bývalých zvláštních školách se není příliš čemu divit. Reformy, které mají podpořit společné vzdělávání žáků, jsou stále před námi a není tedy důvod, proč by se čísla ve školách měla významněji měnit. V březnu schválil Parlament změnu školského zákona zavádějící systém podpůrných opatření. Navazující vyhláška se připravuje a vše má vstoupit v účinnost až v září 2016. Stejný termín je stanoven pro zrušení programu pro žáky s lehkým mentálním postižením. Avšak i v případě výše zmíněných reforem bude potřeba hodnotit jejich reálný dopad. Se zrušením programu pro žáky s lehkým mentálním postižením bude nutné sledovat jiná kritéria, než počet žáků romského původu v tomto programu. Jednou z možností by mohlo být zjišťování segregace v běžných školách.