Výsledky jazykových testů

| Aktuality | Stipendia

Již známe výsledky jazykových testů v rámci výběrového řízení do programu Stipendia pro středoškolské studenty a studentky. Rozřazení na pohovory podle preferencí bude k dispozici 18. 12. 2015.

Výsledky naleznete v této tabulce: Výsledky jazykových testů, které se uskutečnily ve čtvrtek 10. 12. 2015 v Národní technické knihovně.

Minimální počet bodů potřebných k postupu na pohovory je 233 bodů. Studenti z anglických bilingvních gymnázií pro postup potřebují 238 bodů.

V prvním sloupci je uveden počet správných odpovědí za 1. „listening“ část (max 24 bodů), ve druhém sloupci počet správných odpovědí za 2. „reading“ část (max 26 bodů).

Rozpis pohovorů 12. a 13. 1. 2016

Pohovory proběhnou v hotelu Prokopka, Prokopova 197/9, Praha 3.

Všem, kteří postoupili, srdečně blahopřejeme!