Již známe výsledky grantového kola Nadačního fondu Hyundai pro rok 2016

| Aktuality | Nadační fond Hyundai

V grantové kole pro rok 2016 bylo podpořeno 15 projektů celkovou částkou 1 116 800,- Kč. O podporu Vašeho projektu můžete Nadační fond Hyundai opět žádat v roce 2017. Letos byly podpořeny následující projekty:

1/ Koliba, o.s.
Název projektu: Beskydy – zdroj práce a obživy
Podpořeno částkou 60 000 Kč

Připomínání a udržování starého způsobu života v Karpatech je pro Kolibu ten hlavní cíl. Seznamovat lidi s historií tradičního salašnictví, řemesly a způsoby obživy. V tvůrčích dílnách budou přinášet praktické rady chovatelům ovcí, majitelům starých lidových staveb a dalším místním obyvatelům a návštěvníkům, kteří se k tradicím sami chtějí vrátit. Kdo chce chovat ovce, vyrábět sýr, zpracovávat přírodní materiály, opravovat starobylá stavení a neví jak na to? Koliba vám určitě pomůže.

2/ Trianon, z.s.
Název projektu: Ekohraní
Podpořeno částkou 78 000 Kč

Projekt podporuje rozvoj ekologického myšlení a zároveň nabízí nové možnosti smysluplného trávení volného času dětem a mládeži. Zájemci se mohou přihlásit na studentskou praxi s environmentální tématikou, prakticky vyzkoušet nové technologie, účastnit se ekoworkshou a rozvíjet svůj zájem o vědu a techniku.

3/ Prvočas, z.s.
Název projektu: Vzkříšení folklórní tradice v obci Janovice
Podpořeno částkou 50 000 Kč

V obci Janovice se chystá obnovení tradic folklórního souboru Ondráš a Ondrášek. Uskuteční se sběr
dobových fotografií, setkávání pamětníků pro předání vzpomínek, obnoví se kroje a lidové písně tak, aby soubory mohly zase cvičit a vystupovat a tím předávat historii folklóru dále.

4/ Sbor dobrovolných hasičů – Český Těšín – Horní Žukov
Název projektu: Rozvíjejme dobrovolné hasiče! 
Podpořeno částkou 30 000 Kč

Hasičský sbor v Horním Žukově rozvíjí svými aktivitami komunitní život v obci. Spolu s nadšenci, veřejností a dalšími spolky opraví zasedací místnost pro společná setkávání a zázemí pro organizaci akcí pro veřejnost.

5/ Český svaz ochránců přírody 70/04, Zakládní organizace Bartošovice
Název projektu: Kouzlo zapomenutého aneb učíme se od předků
Podpořeno částkou 102 800 Kč

Ochránci přírody budou oživovat dřívější řemeslné aktivity, které „usnuly“ v našich pamětech. Ruční dílny, besedy s řemeslníky, exkurze a mnoho dalšího čeká na zájemce o řemeslo pekařství, kamnářství, mlynářství a další zapomenutá řemesla. Na programu a průběhu aktivit se Ochránci budou domlouvat spolu s místními spolky, obcí, školami, veřejností. Rádi by se zasadili o zařazení řemeslných aktivit do tradičních obecních akcí.

6/ Junák – český skaut – středisko Petra Bezruče, Frýdek-Místek, z.s.
Název projektu: Stavíme novou klubovnu
Podpořeno částkou 100 000 Kč

Klubovna je pro Junáka domovem, místem získávání a předávání zkušeností, místem pro hru. Středisko Petra Bezruče už má za sebou hrubou stavbu a nyní potřebuje stavbu dokončit. Klubovna nebude sloužit jen Skautům, ale bude také dispozici jiným klubům, matkám s dětmi, dětem z hudební školy, apod.

7/ Trianon, o.s.
Název projektu: Trianon jede!

Podpořeno částkou 131 000 Kč

Trianon působí na trhu se zpracováváním odpadů, ale zároveň provozuje sociální podnik zaměstnávající lidi s postižením. Projektem obnoví nevyhovující materiálové vybavení pro provoz a zároveň komunikační kampaní a silnější propagací budou rozšiřovat povědomí veřejnosti o zaměstnávání lidí se znevýhodněním či postižením.

8/ Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.
Název projektu: Chceme dát více
Podpořeno částkou 50 000 Kč

Mobilní hospic dorostl svými aktivitami do takové velikosti, že komunikaci s veřejností a dárci je nutné nastavit systematicky. Nadační příspěvek jim pomůže získat zkušenosti a kompetence v oblasti nastavování procesů, komunikační strategie, vytváření fundraisingového plánu.

9/ Purpura, o.s.
Název projektu: Cesta ke Galerii Galaxie
Podpořeno částkou 99 000 Kč

V minulém roce Purpura vytvořila s nadační podporou uměleckou galerii pro umělce s dušením či mentálním onemocněním v části muzea Tatra v Kopřivnici. Nyní bude kultivovat venkovní prostor a zajistí zpřístupnění cesty ke galerii.

10/ Házíme lano, z.s.
Název projektu: Fotbal jako prevence
Podpořeno částkou 20 000 Kč

Dětem z Frýdku-Místku, které žijí v sociálním vyloučení a ne příliš podnětném prostředí je dána příležitost se pravidelně scházet, hrát fotbal, aktivně trávit volný čas.

11/ Klub Českých Turistů, odbor Beskydy
Název projektu: Veřejné WC pro Chatu Prašivá
Podpořeno částkou 120 000 Kč

Chata Prašivá bude mít veřejné WC, které díky využití dešťové vody a starých nádrží bude ekologické, ale odlehčí tím také chatě její stávající kapacitu WC pro veřejnost.

12/ ČSOP Salamandr
Název projektu: Morávka na suchu
Podpořeno částkou 102 000 Kč

ČSOP Salamandr působí v oblasti povodí řeky Morávky už dlouhodobě. Je patrné, že v řece dochází k poklesu spodní vody a vytvoření bariér, které snižují donášku sedimentů a tím prohlubují koryto řeky. To vede ke změnám, které jsou nepříznivé pro rostliny a v budoucnu I pro obyvatele žijící kolem. ČSOP Salamandr se snaží projektem tento problém řešit s pomocí Ostravské univerzity a dalších odborníků vypracováním studie o stavu řeky Morávky, možných řešeních úpravách toku a výsledky přestavit starostům dotčených obcí.

13/ Sdružení pro rozvoj třinecka a jablunkovska, z.s.
Název projektu: Na perutích RAF
Podpořeno částkou 30 000 Kč

Vojenský pilot Antonín Velebnovský, velitel letky 1. Perutě RAF, je stejně jako desítky dalších českých letců v širším povědomí málo známou osobností. Příběh rodáka z Jablunkova se chystá vyprávět kniha, kterou Sdružení vydá. Kniha bude distribuována do škol a knihoven regionu, bude předána žijícím válečným veteránům.

14/ Římskokatolická farnost Skalice u Frýdku-Místku
Název projektu: Skalická zahrada to je paráda
Podpořeno částkou 100 000 Kč

Ve Skalici přibývá obyvatel, ale chybí místa pro trávení volného času s dětmi. Farnost Skalice upraví hřiště farní zahrady pro využití všem.

15/ ZŠ Dobrá, příspěvková organizace
Název projektu: Duše přírody
Podpořeno částkou 44 000 Kč

ZŠ Dobrá se snaží podporovat komunitní činnost v obci. V rámci svých činností chce přivést na půdu školy celé rodiny a společně trávit volný čas nad různými rukodělnými aktivitami – práce s keramikou, hlínou, šperkem, látkou, přírodninami, apod.

O podporu Vašeho projektu můžete Nadační fond Hyundai opět žádat v roce 2017.