V hodnocení činnosti krajů za uplynulé volební období dopadl nejlépe Kraj Vysočina, následovaný Libereckým a Jihočeským krajem – TZ

| Aktuality | Volby

Volební speciál jsme připravili společně s nevládními organizacemi, které se dlouhodobě věnují problematice transparentnosti státní správy,” říká Robert Basch, ředitel Nadace OSF. Kromě obecných informací o volbách do krajských zastupitelstev a do senátu naleznou voliči na stránkách hodinavolby.cz oblíbenou volební kalkulačku od sdružení Kohovolit.eu, která během 5 minut spočítá názorovou shodu voliče s kandidujícími stranami a jednotlivými kandidáty. Kandidátům do krajských zastupitelstev položili autoři kalkulačky 28 otázek, v případě Senátu odpovídali kandidáti a kandidátky na 64 otázek.

Kandidáti, kteří se letos uchází o místo v horní komoře parlamentu, se v některých programových preferencích až překvapivě shodují. Téměř všichni například souhlasí se zachováním státní podpory pro žákovské slevy ve veřejné dopravě. Většina kandidátů naopak nesouhlasí se zavedeném kvót pro přijímání uprchlíků„, popisuje Jaroslav Bílek, spoluautor volební kalkulačky. „U některých témat kandidáti dopředu deklarují, že neví jak by se zachovali v případném hlasování. Rekord v letošních volbách drží v tomto směru kandidáti KSČM. Hned 18 z 26 kandidátů této strany například neví, jak se postavit k otázce základního nepodmíněného příjmu, což je u levicové strany více než překvapivé,“ doplňuje Bílek.

Neméně zajímavá zjištění přináší projekt Hodnocení krajů – krajské volby 2016 realizovaný spolkem Oživení, který hodnotí a srovnává fungování jednotlivých krajů v deseti vybraných oblastech: přístup k informacím, veřejné zakázky, hospodaření s majetkem a smlouvy, krajské firmy a organizace, rozpočet, dotace, etika a střet zájmů, transparentnost rozhodování, mediální politika a územní plánování. V celkovém hodnocení dopadl nejlépe Kraj Vysočina, následovaný Libereckým a Jihočeským krajem. Naopak na opačném konci žebříčku se umístily Ústecký, Středočeský a Královéhradecký kraj. “Poprvé jsme hodnocení krajů realizovali před krajskými volbami v roce 2012. S odstupem čtyř let nejvyšší pozice uhájily právě Kraj Vysočina a Jihočeský kraj. Naopak největší propad jsme zaznamenali u Královehradeckého kraje, z pátého místa na místo poslední,” konstatuje předseda spolku Oživení Martin Kameník.

Novinkou oproti původnímu hodnocení krajů z roku 2012 je zapojení partnerských organizací Naši politici, z. s., a EconLab, z. s., které zpracovaly analýzy pro kategorii hodnotící krajský rozpočet a pro oblast veřejných zakázek. “Když chcete transparentně nakupovat, nemůžete zakázku v průběhu pětkrát měnit, jako se to dělá ve Středočeském kraji, ani každou druhou zakázku zrušit, tak jako Jihomoravský kraj,” říká Jiří Skuhrovec z EconLabu. Hodnocení však ukázalo, že právě Středočeský kraj stejně jako Ústecký dosáhly i přes systémové nedostatky dobrých výsledků v zadávací praxi. Ukazuje se tak, že formální pravidla nemusí vždy zaručit kvalitní a otevřené zadávání a stejně tak dobrá praxe nemusí být dlouhodobě udržitelná, zejména při změně politické reprezentace.

Nejlepších výsledků dosáhly kraje v kategoriích přístup k informacím, veřejné zakázky, dotace a územní plánování. Naopak nejhůře dopadly v oblastech  hospodaření s majetkem a smlouvy, etika a střet zájmů, mediální politika a krajské firmy a organizace. “Právě netransparentní řízení krajských firem je chronickým problémem většiny krajských vlád. Typickým příkladem je absence pravidel pro nominace a odměňování zástupců krajů v orgánech těchto firem,” dodává Martin Kameník z organizace Oživení.

Kromě hodnocení krajů přináší volební speciál Nadace OSF také výsledky ověřování pravdivosti výroků politiků, které provádí Demagog.cz, profily kandidátů a jejich vazeb, které připravilo sdružení Naši politici a monitoring financování volební kampaně od Transparency International. Novinkou je unikátní mediální analýza realizovaná Tomášem Trampotou z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK, která mapuje a hodnotí pokrytí volební kampaně v tištěných a online médiích. Výsledky mediální analýzy budou představeny na konci října.

———————————————————————————————————————–

Volební speciál #Hodina volby je apolitický projekt. Navazujeme na obdobné úspěšné projekty, které Nadace OSF připravila pro volby do Evropského parlamentu a pro komunální a senátní v roce 2014. Sledujte náš Twitter a Facebook, kam postupně umisťujeme to nejzajímavější, co se od našich partnerů dozvíme.

#hodinavolby

kontakty pro média:

Jitka Adamčíková

Nadace Open Society Fund Praha

email: jitka.adamcikova@osf.cz | +420 605 441 267 | www.osf.cz/hodinavolby

Karel Gargulák

Oživení, o.s.

email: karel.gargulak@oziveni.cz | +420 737 586 923 | www.oziveni.cz | hodnocenikraju.cz

Jaroslav Bílek

Kohovolit.eu

email: jaroslav.bilek@kohovolit.eu | +420 777 996 334 | kohovolit.eu  | volebnikalkulacka.cz