V předvolebním boji rozdělily deníky svou podporu mezi ANO a ČSSD

| Aktuality | Vše

_mg_9605_1České tištěné deníky a zpravodajské servery prezentovaly před nedávnými volbami znatelně pozitivněji politické hnutí ANO v kontrastu s ČSSD, přestože předsedu hnutí Andreje Babiše prezentují česká média negativněji než Bohuslava Sobotku. Nejpozitivnější mediální obraz mělo před volbami uskupení Starostové a nezávislí, nejvíce negativně byla naopak prezentována KSČM. Jednotlivá média se pak výrazně lišila ve stranění jednotlivým politickým aktérům.

Vyplývá to z mediální analýzy, kterou pro Nadaci OSF realizovali výzkumníci z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Zkoumali politickou nestrannost a vyváženost tištěných a online médií v průběhu nedávných voleb, přesněji v období od 9. září až 14. října 2016. Obsahová kvantitativní a kvalitativní analýza byla zaměřena na tištěné deníky Blesk, Mladá fronta Dnes, Právo, Lidové noviny, Hospodářské noviny a na webové zpravodajské portály aktuálně.cz., idnes.cz, lidovky.cz, novinky.cz.

“Kvantitativní analýza ukázala, že předvolební zpravodajství bylo výrazně prezentováno jako boj ANO versus ČSSD a jako personifikovaný souboj Andreje Babiše s Bohuslavem Sobotkou,” říká vedoucí výzkumu Tomáš Trampota z FSV UK. ANO a ČSSD byly nejčastěji zmiňovanými politickými stranami, nejvíce zmiňovaným politikem pak byl Andrej Babiš, následovaný Milošem Zemanem a Bohuslavem Sobotkou. Mediální pozornost věnovaná prezidentu Zemanovi souvisela jednak s děním v kauze Peroutkova článku, ale také se snahou prezidenta aktivně vstupovat do předvolební kampaně nastolováním témat. Intenzita zmínek o jednotlivých politicích se pak u jednotlivých médií citelně lišila. Zatímco stránkám Blesku vévodil Andrej Babiš a Miloš Zeman, tak Bohuslav Sobotka se objevoval v nejčtenějším českém deníku v mnohem menší míře. Jediným titulem, který věnoval Sobotkovi více pozornosti než Andreji Babišovi, byly Hospodářské noviny.

Z trojice uvedených politiků byl nejpozitivněji zarámovaný Bohuslav Sobotka a naopak nejvíce negativně Miloš Zeman. I přes pozitivní vyznění Bohuslava Sobotky však byla jeho strana prezentována ve srovnání s ANO výrazně negativně. V souhrnu měli nejpozitivnější mediální pokrytí Starostové a nezávislí, nejvíce negativně pak byla zmiňována strana KSČM. Pozitivita a negativita prezentace jednotlivých politiků se u jednotlivých médií výrazně odlišovala.

Přestože představitelé vlády poměrně dobře využili své agendy pro udržení si mediálního pokrytí a jejich intenzivní předvolební aktivita jim přinesla zájem médií (např. schvalování státního rozpočtu atd.), opoziční strany ODS a KSČM byly zmiňovány výrazně častěji než třetí vládní strana KDU-ČSL. To potvrzuje skutečnost, že vláda je médii prezentována zejména prostřednictvím ČSSD a ANO a jejich lídrů. Převaha negativního rámování předvolebního zpravodajství pak jen dokládá přetrvávající tendenci tuzemských médií reflektovat domácí politiku negativně.  

Nadace Open Society Fund Praha, která si analýzu u výzkumníků z FSV zadala, sleduje fungování médií dlouhodobě. Již od roku 2010 pořádá ve spolupráci s partnery soutěž Novinářská cena, která každoročně veřejně oceňuje kvalitní novinářské příspěvky. “Vnímáme, že i přes neustálé lamentace nad stavem české mediální scény daným propojováním politické a mediální moci neexistují relevantní studie, které by se nestranností médií zabývaly,“ říká Robert Basch, ředitel Nadace Open Society Fund Praha. “Není apriori špatně, vyjadřují-li média nějaký politický názor, ale je třeba se k takovému stranění veřejně a otevřeně přiznat,” uzavírá Basch. Mediální analýza by nevznikla bez partnerství Nadační fondu rodiny Orlických, který projekt finančně podpořil.

Ke stažení: Analýza tištěných a online médií v předvolebním období krajských a senátních voleb 2016

Kontakty pro média:

Jitka Adamčíková

Nadace Open Society Fund Praha

email: jitka.adamcikova@osf.cz | +420 605 441 267

A komu straní české deníky?

Deník Blesk prezentoval nadprůměrně pozitivně Miloše Zemana, hnutí ANO a ODS. Naopak negativněji byla v Blesku prezentována ČSSD a dosluhující hejtman Michal Hašek. Pro deník Blesk byla navíc typická otevřenost agendě prezidenta. Nadále platí velká míra depolitizace tohoto deníku, který se věnuje politice jen velmi málo a spíše skandalizující formou.

Oproti tomu MF Dnes přinášela častěji než ostatní média texty se spíše neutrálním vyzněním a vykazovala po většinu sledovaného období objektivní přístup k politickým subjektům. Stranění MF Dnes hnutí ANO Andreje Babiše a zároveň vlastníku titulu se ukazuje spíše nepřímo: věnováním patřičného prostoru aktivitám vlastníka Student Agency Jančury proti hejtmanovi Haškovi či glorifikací Andreje Babiše v reportáži z volebních meetingů, kde je předseda hnutí ANO vykreslen jako dynamická a přátelská osobnost bez jakéhokoliv kritického odstupu. Ještě silnější stranění prozradil povolební komentář šéfredaktora listu Jaroslava Plesla. Významnou součástí předvolební MF Dnes bylo také opakované umisťovaní reklam hnutí ANO na stránkách deníku, případně dopis voličům zabírající polovinu strany. Žádný jiný politický subjekt reklamní prostor v MF Dnes nezískal.

Přidružený webový portál idnes.cz přinesl ze všech srovnávaných titulů nejvíce článků zaměřených na volební tematiku. Charakteristické bylo nadprůměrné množství negativních zmínek o ČSSD a o Miloši Zemanovi a velké množství pozitivních zmínek spojených s hnutím ANO.

Ve srovnání s MF DNES přinesl deník Právo ve svém předvolebním zpravodajství více negativních zmínek, a to hlavně o Andreji Babišovi a hnutí ANO. Citelný příklon Práva k ČSSD se ukázal také v pozornosti věnované agendě Bohuslava Sobotky a sociální demokracie, a to zejména na titulních stranách. ČSSD byla rovněž stranou, která na stránkách Práva výrazně inzerovala. Často docházelo k synchronizaci redakčního článku podporujícího Sobotku a ČSSD s inzerátem strany na stejné straně. Míra negativního rámování Andreje Babiše a hnutí ANO se z Práva přelévá i na stránky organizačně propojeného serveru novinky.cz, přestože jeho politická agenda je méně výrazná než u tištěného Práva.

Lidové noviny se obdobně jako MF Dnes vyznačují převahou neutrálních článků a jejich politické stranění se tak projevuje spíše výběrem témat. Nejvíce negativních zmínek se týkalo Milana Chovance, zejména ve vztahu k údajnému plagiátu jeho bakalářské práce. Negativní hodnocení ČSSD jako strany je dále posíleno zmínkou o dalších 4 politicích (3 z nich z ČSSD), kteří měli rovněž “opletačky s kvalifikačními texty“ či skandalizačními a zavádějícími titulky u kauzy hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka a jeho směnky na 1,8 mil. korun. Portál lidovky.cz pak věnuje nejvíce negativních zmínek prezidentu Miloši Zemanovi a překvapivě také hnutí ANO a osobě Andreje Babiše.

Naopak nikoho asi nepřekvapí, že Hospodářské noviny se nejvíce negativně vyjadřují o Andreji Babišovi, Miloši Zemanovi a o KSČM. Antizemanovský přístup je patrný rovněž u spřízněného webového portálu Aktuálně.cz, který byl navíc poslední týden před volbami výrazně otevřený agendě Karla Schwarzenberga, přestože přinášená témata neměla aktuální zpravodajskou razanci a signalizovala tak příklon zpravodajského serveru k čestnému předsedovi TOP 09.