P+P: Pedagogové a pediatři, spojte se!

| Blog | Nezařazené

Mezinárodní asociace Step by Step (Začít spolu) je společenství výzkumníků i praktikujících profesionálů v oblasti rané a včasné péče. Přes 300 se jich sešlo letos v říjnu na každoroční konferenci ISSA, tentokrát v hlavním městě Litvy – Vilniusu, aby sdíleli pokroky i výzvy v oblasti výchovy a péče o nejmenší děti.

Letošní konference nazvaná Včasná péče v době velkých a rychlých změn přinesla nové podněty spjaté s moderní společností, která se tak rychle vyvíjí. Na konferenci o předškolní výchově není obvyklé mít celou hlavní sekci věnovanou technologiím. Kromě toho nás překvapila tématická sekce věnovaná lobbyingu za lepší a provázanější péči o nejmenší děti. Ostatní sekce se jako obvykle věnovaly sledování pokroku dítěte, mapování kvality péče, způsobům rozvoje dětí, podpoře rodičů a spolupráci s rodinou.

Technologie v péči o děti

“Musíme využívat technologie pro náš skutečný život, ne jako jeho náhražku,” uvedla v jednom z hlavních projevů Lizbeth Goodman, ředitelka SMARTlab na Dublin University College. “Technologie nám umožňují individualizovat vzdělávání, rozvoj i péči dle potřeb jedince a nahradit starý model “one size fits all” novým “one size fits one”.”

Technologiím a médiím jako nástrojům k aktivnímu učení a zároveň oslovování marginalizovaných rodin a dětí se věnovala celá řada příspěvků. Technologie totiž umožňují oslovit i rodiče, kteří zůstávají na okraji společnosti, a toho je třeba využít.

Příkladem takového rodičovského vzdělávání je projekt v africké Rwandě, kde využili pro větší oslovení a zapojení rodičů rozmanitou škálu mediálních a technologických nástrojů. Rozhlasový program nabízel témata aktivního rodičovství . Rodiče dostávali sms vzkazy či sledovali, video programy.Výsledek po roce a půl trvání projektu organizace Save the children byl nad očekávání. Ve dvou sledovaných skupinách nastal velký rozdíl v přístupu rodičů k rozvoji jejich dětí. Ve skupině rodičů, která měla přístup k vzdělávacím programům v rádiu, pravidelně dostávala sms vzkazy a knihy pro děti do domácností, se významně rozvinuly sociální schopnosti rodičů. Rodiče začali nabízet dětem knihy, vyprávět si s nimi, či se zajímali daleko víc o správnou stravu a hygienické návyky dětí. Zájem rodičů se mnohdy zvedl až o 70% oproti skupině rodičů, která nedostala žádnou z této cílené podpory. Ačkoliv se nám může zdát, že naší kultuře a zvyklostem je Rwanda vzdálená, zrovna tato inspirace by se dala využít i v našich podmínkách pro sociálně vyloučené lokality. Rodiče, zvláště ti, žijící v sociálním vyloučení, řeší celou řadu životních problémů a úskalí a témata kolem rozvoje dítěte je mnohdy nad fyzickou, někdy i mentální kapacitu rodičů.

O potřebnosti mediálního vzdělávání dětí už od útlého věku hovořil Jeroen Aarssen z holandské odborné a výzkumné organizace SARDES. Když je přístup dětí k médiím od útlého věku řízen rodiči a vychovateli, dostanou děti dobrý základ pro práci s médii a porozumění jejich vlivu později v dospělosti.

Co je na konferencích ISSA jedinečné?

Propojení pedagogů, vychovatelů a sociálních pracovníků s lékařskými odborníky zejména pediatry a neurology. Letos byla na ISSA konferenci premiérově uvedena studie z prestižního medicínského časopisu Lancet.  Lancet je druhý nejcitovanější odborný recenzovaný časopis v oblasti lékařství. Jedna ze spoluautorek studie Bernadette Daelmans ze Světové zdravotnické organizace (WHO) při prezentaci uvedla: “Veškerá opatření k péči o děti musí vycházet z výzkumných podkladů o teorii citové vazby, o vývoji mozku a také z Mezinárodní klasifikace funkčnosti, postižení a zdraví, která na místo poruchy a nedostatku staví míru aktivní participace.” Světová banka podpořila závěry studie Lancet, které zdůrazňují jednoduchá, osvědčená a přitom nenákladná opatření jako odpovídající výživu, psychologickou stimulaci a ochranu před toxickým či nebezpečným prostředím.

Odborníci na zdraví a medicínu spolu s pedagogy a vychovateli spojili síly v globální iniciativě Early Childhood Workforce. Upozorňují na nutnost propojení zdravotního a pedagogického sektoru. Tato advokační skupina, která se na konferenci poprvé představila, položila otázky: Jak získat více pečujících osob? Jak získat do systému péče o děti více peněz? Jak změřit, zda se dětem daří? Jak určit, které programy jsou úspěšné? Několikrát na konferenci zaznělo, že nevýhoda, kterou je třeba odstranit, je tvz. split system, tedy rozdělení systému péče o děti na věk 0 – 3 roky a 3 – 6 let. Systém péče o dítě je potřeba sjednotit a provázat. Pro sociální pracovníky, kteří chodí domů k ohroženým rodinám, vydala ISSA balíček metodik, které jsou volně k dispozici na stránkách ISSA.  

Poslední den konference se velký sál zaplnil k prasknutí. Promítal se dokumentární film The Beginning of Life, který dokazuje, že první měsíce života dítěte jsou ty nejdůležitější v životě člověka.

Karin Marques a Markéta Kráčalíková