Termín jazykových testů

| Aktuality | Stipendia | Vzdělání dětí a mladých lidí

Jazykové testy pro přihlášené do programu Stipendia pro středoškolské studenty a studentky se uskuteční ve středu 14. 12. 2016 v Národní technické knihovně, Ballingův sál, Technická 6, Praha 6 (metro A stanice Dejvická).

Přineste si dobře ořezanou obyčejnou tužku (nejvíce vhodná pro vyplňování odpovědí) a propisovací tužku. Není povoleno používat žádné pomůcky jako slovníky, knihy apod.

Kabáty prosím odkládejte v šatně.

Prosíme, nepodceňujte svůj včasný příchod. Upozorňujeme, že po zahájení testu nemůže být nikdo vpuštěn do sálu.

Program:

Registrace účastníků: 12:30 – 12:50

Zahájení 13:00- 13:15

1. část testů 13:15 -14:15

ELTIS (English Language Test) je rozdělen do dvou částí, první je zaměřena na poslech a druhá na gramatiku, doba trvání testu: cca 60 min

Přestávka: 14:15 – 14:30

2. část testů – 14:30 – 15:15

ESEJ je zaměřena na ověření schopnosti psaného projevu (téma eseje bude vyhlášeno na místě).

Pohovory se zástupci zahraničních škol:

Do druhého kola postupují studenti s nejvyšším počtem bodů dosažených ve ELTIS testu. Studenti z anglických bilingvních gymnázií (vyučujícím jazykem je angličtina) musí získat o 3 body víc než studenti z ostatních škol (příklad: počet bodů potřebných pro postup pro studenty z bilingvních gymnázií 233, pro studenty ostatních škol 230).

Výsledky testů budou zveřejněny na www.osf.cz dne 19. 12. 2016.

Pohovory se uskuteční ve dnech ve čtvrtek 12. ledna a v pátek 13. ledna 2017.

12. 1. 2017 pohovory HMC (preference stipendia do Velké Británie)

13. 1. 2017 pohovory ASSIST (preference stipendia do USA)

Seznam studentů pozvaných na pohovory včetně termínu, času a místa konání pohovorů bude zveřejněn na www.osf.cz dne 22. 12. 2016. Sledujte prosím internetové stránky, pozvánky nebudou rozesílány poštou.

Termíny pohovorů jsou dány časovými možnostmi zahraničních partnerů a nadace na jejich stanovení nemá žádný vliv.

UPOZORNÉNÍ: NÁHRADNÍ TERMÍNY TESTŮ ANI POHOVORŮ NEJSOU VYPISOVÁNY

Seznam studentů/studentek pozvaných na testy:

Jan

Apolín

Kateřina

Bornová

Ester

Cajthamlová

James

Carr

Magdaléna

Cinková

Michaela

Čermáková

František

Dejm **

Ester

Denemarková

Veronika

Divišová

Michal

Dvořák **

Natalia

Eiseltova

Samuel

Galan

Anna

Grabherrová

Tereza

Hrbková

Alžběta

Hřivnová

Magdalena

Janoušková

Julie

Jarešová

Kateřina

Jetmarová

Vendula

Jindrová

Matyas

Jirasek

Sára

Judasová

Petr

Kryštof

Kateřina

Křížová

Bára

Kuchařová

Barbora

Lejsková

David

Loder

Barbara

Mallarino

Pavlína

Mezerová

Lenka

Nawaisehová

Johana

Opravilová

Adéla

Pafková

Markéta

Petrtýlová **

Thanh Van

Pham

Johana

Ptáčková

Sabrina

Ragulová

Tomas

Slama

Lenka

Slámová

Magdalena

Smolková

Anna

Smrčková

Anna

Sochorová

Pamela

Soukupová

Jan

Svatoš

Markéta

Šimková

Pavlína

Šmídová

Kristina

Šůsová

Erik

Urban

Michal

Vancura

David

Vavra

Klára

Vavrečková

Anna-

Vizkova

Eliska

Vrabcova

Julie

Vytřísalová

Nikola

Zrzavá

** byli vyzváni k doplnění