Osm nových projektů přispěje k racionálnější debatě o migraci v Česku

| Aktuality | Nenápadný půvab demokracie

Hodnocení žádostí v grantové výzvě „Jsme to my – za otevřený dialog (nejen) o migraci“ je u konce. Nadace Open Society Fund Praha v ní podpoří osm projektů za celkem 450 000 korun, které pomohou zvýšit povědomí o migraci a rozvinou debatu na toto téma mezi žáky, studenty a obyvateli Brněnska, Zlínska, Plzeňska a dalších krajů. Hodnotící komise vybrala pestré projekty, které kromě debat na středních školách zahrnují například pořádání komunitních pouličních slavností, přednášky pro seniory či sehrání interaktivních divadelních představení pro děti. Projekty poběží od března do října 2018.

Na grantové výzvě „Jsme to my“ spolupracuje Nadace OSF s Nadací Miroslava Šaška a jejím cílem je přispět k racionální, na faktech založené diskusi o migraci především na místní úrovni. Do výzvy se přihlásilo sedmnáct projektů, které podaly jak organizace, tak jednotlivci. Ve tříčlenné hodnotící komisi zasedla odbornice na migraci z Fakulty humanitních studií UK a zástupkyně Nadace Miroslava Šaška a Nadace OSF. Na základě jejich doporučení rozhodla o udělení podpory správní rada Nadace OSF.

Seznam podpořených projektů:

Nesehnutí Brno: Rozmanité sousedství: společně o inkluzivním veřejném prostoru
Brněnská pobočka Nesehnutí uspořádá pouliční sousedskou slavnost, jež vytvoří prostor pro vzájemné setkávání lidí různých kultur. Část z nich zapojí do systému tzv. buddies – dobrovolnických tandemů migrantů a místních lidí, kteří si navzájem pomáhají. Součástí projektu je i přednáška pro místní samosprávu o inkluzivním veřejném prostoru, kde odbornice z Brna, Prahy a Vídně představí příklady dobré praxe, včetně této pouliční slavnosti.

POST BELLUM, o.p.s.: Migranti minulosti, migranti současnosti
Závažný problém s xenofobií, rasismem a nesnášenlivostí vůči cizincům je patrný u studentů SOŠ a SOU. Organizace proto uspořádá 5 setkání ve Zlínském kraji, v rámci kterých se sejdou studenti SOŠ, SOU se studenty gymnázií, kde je tento problém okrajovější. V první části setkání budou prezentovány příběhy Židů, kteří pod vlivem nacistického či komunistického režimu emigrovali do Izraele. V druhé části proběhne moderovaná diskuze na téma stávající migrace do Evropy.

Divadlo Continuo, z.s.: Migrace naživo – Konference
Divadlo Continuo s partnery z ČR, Rakouska a Itálie uspořádá pro obyvatele jihočeských vesnic a žáky a studenty místních škol ve svém sídle v Malovicích čtyřdenní událost skládající se ze vzdělávacích, informativních a uměleckých aktivit. Nadace OSF podpoří jednu část události – konferenci s expertními příspěvky, promítáním dokumentárních filmů, workshopem a diskuzí. Ta návštěvníkům umožní formou přímé zkušenosti poznat fenomén migrace a migrantů samotných a vytvořit si vlastní názor.

Centrum demokratického vzdělávání, z.ú.: Kovářská žije
Organizace uspořádá na Praze 9 několik akcí, jež ve spolupráci s místními migranty představí jejich kultury a celkově téma migrace. Jedná se o 4 diskuse pro seniory ve spolupráci s Kulturně aktivizačním centrem pro seniory, 2 jednodenní akce v sídle organizace s diskusí, promítáním filmů a workshopy pro rodiny s dětmi ve spolupráci mimo jiné i s městskou částí a sousedské setkání v rámci Zažij město jinak, do kterého se Praha 9 dosud nezapojila.

Pavlína Trojanová: Příběhy z Mayukwayukwa
Projekt bude na dvou školách v Královéhradeckém kraji realizovat bývalá stážistka rozvojového projektu Charity ČR v uprchlické osadě Mayukwayukwa v Zambii. Jeho součástí je výstava s příběhy uprchlíků, pracovní listy pro práci pedagogů se studenty v hodinách a diskuze se studenty za účasti koordinátorky a afrických migrantů žijících v ČR či odborníků na migraci. Cílem projektu je nejen diskuse na téma migrace, ale i snaha seznámit studenty s děním v subsaharské Africe.

Pomáháme lidem na útěku z.s.: Dobrovolníci na Balkánské cestě
Projekt přibližuje problematiku migrace a s ní souvisejících vyhraněných nálad ve společnosti formou 16 debat pro žáky středních škol a 4 debat pro veřejnost, které se uskuteční v rámci festivalů a jiných kulturních akcí v Brně a okolí. Obsah debat se opírá o zkušenosti dobrovolníků, kteří do konce roku 2017 působili na různých místech Balkánské trasy (Maďarsko, Srbsko, Řecko) a v oficiálních uprchlických táborech v Srbsku.

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy: Řekněme si vzájemně, jak to vidíme
Projekt se zabývá problémy marginalizace, viktimizace a kriminalizace migrantů v Plzeňském kraji a soustředí se především na problémy spojené s pracovní migrací. Organizace uspořádá 3 veřejné debaty, jichž se budou účastnit migranti, místní obyvatelé, ale i zástupci policie, samosprávy, nevládních organizací atd.

Fórum pro prožitkové vzdělávání, z.ú.: Divadlo Fórum pro výchovu v oblasti tolerance a lidských práv
Projekt zahrnuje sehrání 7 interaktivních edukativních představení pro žáky ZŠ a SŠ ve Středočeském kraji (Kralupy nad Vltavou, Mladá Boleslav, Příbram aj.). Herci nejprve odehrají představení, v jehož průběhu musí hlavní hrdina řešit komplikované situace. Následně odehrají stejné představení ještě jednou s tím, že děti mohou jeho průběh zastavit a rozhodování hrdiny korigovat. Děti si tak prožijí „nanečisto“ situace, kdy jsou oni sami či jejich blízcí obětí intolerance či porušování lidských práv.