Přidejte se na mezinárodní pracovní setkání programu Active Citizens Fund

| Aktuality | Vše

Zabýváte se občanským vzděláváním? Chcete pro téma načerpat zkušenosti ze zahraničí? Přihlaste se na Active Citizens Days. Pracovní setkání se bude konat v Oslu ve dnech 9.-11. září 2019 na téma OBČANSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ.

Setkání organizuje Norský helsinský výbor (NHC – Norwegian Helsinki Committee) ve spolupráci s konsorciem programu v rámci Fondu bilaterální spolupráce. Přihlášky zájemců jsou přijímány přes online formulář do pátku 14. června 2019 do 12 hodin.

CELOU VÝZVU NAJDETE KE STAŽENÍ ZDE

Kdo se může přihlásit:
Hlavními kritérii pro výběr účastníků budou zejména dosavadní zkušenosti organizace v oblasti občanského vzdělávání a její potenciál pro další zpracování a využití poznatků získaných na pracovní cestě.
Konkrétně bude hodnoceno:

  • Poslání a hlavní cíle organizace v oblasti občanského vzdělávání 30 %
  • Aktivity realizované v oblasti občanského vzdělávání za poslední 1-2 roky 30 %
  • Popis plánovaného využití poznatků a zkušeností získaných díky pracovnímu
  • setkání do stávající praxe/aktivit organizace 30 %
  • Plánované přínosy partnerství a případné bilaterální spolupráce 10 %

Přihlášky zájemců vyhodnotí za konsorcium programu Nadace OSF. Žadatelé budou o výsledku výběru účastníků informováni emailem, viz harmonogram níže.

Předběžný program:

Pondělí – 9. září 2019

příjezd a ubytování

Úterý – 10. září 2019

09.00 – 09.30 – registrace

09.30 – 09.45 – zahájení programu a úvodní slovo
– Představení programu Active Citizens Fund a Active Citizens Days – NHC
– Občanské vzdělávání dnes

09.45 – 11.15 – diskuzní skupiny
1. Občanské vzdělávání a právní systém
2. Občanské vzdělávání a inkluzivní společnost
3. Občanské vzdělávání a participace
4. Občanské vzdělávání a populismus

11.15 – 11.45 – přestávka na kávu

11.45 – 12.45 – shrnutí z diskusních skupin

12.45 – 14.00 – oběd

14.00 – 15.30 – práce ve skupinách nad systémovými otázkami:
Co lze dělat konkrétně? Jaké jsou další kroky, které můžeme – jednotlivě či ve vzájemné spolupráci – udělat, abychom:

1. posílili roli občanského vzdělávání směrem k podpoře právního systému.
2. podpořili toleranci a inkluzivitu prostřednictvím občanského vzdělávání.
3. zvýšili participaci veřejnosti pomocí občanského vzdělávání.
4. vytvořili strategie zaměřené na potírání populismu prostřednictvím občanského vzdělávání.

15.30 – 16.00 – přestávka na kávu

16.00 – 16.45 – shrnutí a závěr 1. dne

18.30 – společný večer

Středa 11. září 2019
Dopoledne – Setkání mezi účastnickými organizacemi a dalšími relevantními partnery případné bilaterální spolupráce.

Tato setkání jsou koncipována na dobrovolné bázi. Nadace OSF za konsorcium programu a Norský helsinský výbor je doporučuje organizacím, které chtějí podrobněji prodiskutovat s možnými norskými partnery svá stěžejní témata/projekty/iniciativy a další partnerské/bilaterální aktivity.
Schůzky si je třeba domluvit předem prostřednictvím Norského helsinského výboru, který je připraven pomoci i s vytipováním dalších vhodných partnerských organizací z Norska. Schůzky proběhnou v sídlech jednotlivých norských organizací (pokud mají kanceláře v Oslu) nebo v prostorách, které budou k dispozici od Norského helsinského výboru.

Odpoledne – odjezd

Program Active Citizens Fund spravuje konsorcium Nadace OSF, Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautského Institutu.