Grantová výzva – Otevřené informace

| Aktuality | Vše

Vyhlašujeme otevřenou grantovou výzvu s názvem Otevřené informace v rámci našeho projektu Náš stát, naše data.

Více informací najdete v sekci GRANTY na našich webových stránkách.

Cílem grantové výzvy je pokrytí základních nákladů spojených se soudními spory vedenými s ohledem na prosazování práva na informace dle zákona 106/1999 Sb. a dle zákona 123/1998 Sb. Právo na informace je jednou ze základních záruk fungování veřejné správy, díky kterému je možné kontrolovat její činnost a podílet se na správě věcí veřejných. Vytváření co nejotevřenějšího prostoru pro zapojení a informování občanů tak přispívá ke kvalitnější veřejné správě.

Praxe v ČR ukazuje, že nejzajímavější datasety jsou otevírány až na základě rozhodnutí soudů. Už samotné spory iniciované občany přitahují mediální a občanskou pozornost ke konkrétnímu problému a vznáší otázky o dostupnosti informací z veřejné správy. Kromě toho tyto spory a související rozhodnutí často fungují jako precedenty v případech otevírání dat a podněcují úřady v podobně zaměřených tematických oblastech, aby svá data zpřístupnily předtím, než ke sporu vůbec dojde.

Upřednostňovány budou projekty, které mají potenciál získané informace publikovat ve formátu otevřených dat. Ty představují kvalitativní posun v přístupu k informacím a tím naplňují principy fungování moderního právního státu.

Žádosti vyplňujte v Grantysu na https://granty.nadaceos.cz, kde po přihlášení najdete výzvu „Otevřené informace“.

 

HARMONOGRAM:

Termín vyhlášení: 20. 6. 2019
Termín uzávěrky: do 31. 12. 2019 nebo do vyčerpání určené částky 100 000 Kč
Termín hodnocení: průběžně, každé dva měsíce
Výše podpory na grantovou výzvu: 100 000 Kč
Výše grantu na jeden projektu: max. 10 000 Kč

Jen 1 žádost na organizaci/jednotlivce.

Kdo může podat žádost:
organizace, neformální iniciativy a jednotlivci aktivní na místní úrovni (legální status organizace není podmínkou)

Více informací najdete zde.