Výroční zpráva 2018

| Aktuality | Nezařazené

Minulý rok se nesl ve znamení spolupráce. Ať už se jedná o spolupráci s nadacemi, dárci, veřejnou správou, byznysem nebo občanskou společností. Spolupráce s veřejnými institucemi v projektu Náš stát naše data kvetla a kvete. Spolu se Skautským institutem a Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové jsme se s odvahou pustili do správy programu Active Citizens Fund. Podařilo se nám přivést k jednomu stolu tři velké nadace, s nimiž jsme společně založili Nadační fond Eduzměna. Jeho cílem je společně s dalšími partnery proměnit české vzdělávání. V českém prostředí se jedná o naprosto unikátní spojení dárců a svým způsobem i nový způsob práce.

V roce 2018 samotná nadace prošla pár zásadními změnami. V průběhu roku jsme pro vás připravovali nové logo a nový vizuální styl, který jsme spustili v červnu 2019. Po celou dobu své existence jsme se potýkali s tím, že si nás lidé pletou s mezinárodní sítí Open Society Foundations, ze které jsme vystoupili v roce 2012, komolí naše jméno, dlouhý anglický název je pro ně těžko zapamatovatelný. Aby bylo na první pohled jasné, že jsme samostatnou nezávislou organizací, rozhodli jsme se název zkrátit na Nadace OSF a inovovat celý vizuální styl.

 

Zároveň chceme o našich projektech komunikovat jednoduše a srozumitelně. I proto upozorňujeme na dva zásadní problémy, které nadace řeší. Jedním z problémů české společnosti je přetrvávající diskriminace menšin na úrovni vzdělání, zaměstnání, bydlení či zdravotnické péče. Aktivity zaměřující se na prosazování spravedlnosti a rovných šancí ve společnosti jsme zahrnuli pod programový pilíř s názvem Férová společnost. Druhým z problémů, kterým se zabýváme, je krize důvěry v demokratické hodnoty. Česká společnost se přestává starat o svou svobodu a demokracii. Programový pilíř Živá demokracie pomáhá tento stav řešit a podporuje zapojení občanů do rozvoje našeho státu.