Budoucnost s nulovými emisemi je možná

| Tiskové zprávy | Nezařazené

Na 5. ročník veletrhu otevřených dat Open Data Expo přijedou promluvit experti a expertky, kteří se na celoevropské úrovni zabývají tématem klimatické krize, životního prostředí a zelené ekonomiky. Hlavním hostem veletrhu bude Jan Philipp Albrecht z Německa, ministr, bývalý europoslanec a autor návrhu legislativních nařízení GDPR. Účast potvrdili také Weronika Michalak z Polska, odbornice, která se zaměřuje na dopady změn klimatu a znečištěného ovzduší na lidské zdraví, nebo Sigurður Loftur Thorlacius, environmentální inženýr z Islandu, který se specializuje na změnu klimatu a uhlíkovou stopu. Open Data Expo se koná 2. března v Centru architektury a městského plánování (CAMP) a pořádá ho Nadace OSF.

Jan Philipp Albrecht byl 9 let členem Evropského parlamentu, kde pracoval zejména na digitální agendě. Mezi jeho úspěchy patří spolupráce na prosazení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). V současnosti je ministrem v zemské vládě Šlesvicka-Holštýnska, kde má na starosti oblast energetiky, zemědělství, životního prostředí a digitalizace. Účastníkům Open Data Expo představí, jak by mohla vypadat budoucnost obnovitelných zdrojů energie a digitalizace veřejného sektoru.

Budoucnost s nulovými emisemi je možná, ale potřebujeme k tomu nyní stanovit ty správné standardy. Je třeba soustředit se na inteligentní řešení a využívání digitálních technologií pro kompletní přeměnu našeho způsobu výroby nebo mobility. Digitální řešení mohou naprosto změnit způsob, jakým přemýšlíme a žijeme,“ dodává Jan Philipp Albrecht před veletrhem. Už dnes Šlesvicko-Holštýnsko vyrábí 160 % své poptávky po elektřině pouze z obnovitelných zdrojů.

Weronika Michalak, ředitelka organizace HEAL, na veletrhu promluví o propojení klimatických a zdravotních dat. Jejím cílem je zvýšit informovanost zdravotnických subjektů, veřejnosti a médií o dopadech spalování uhlí, dopravy a uhelných elektráren na lidské zdraví. Sigurður Loftur Thorlacius ukáže práci konzultantů v oblasti klimatu a jejich využití environmentálních dat. Sigurður se specializuje na změnu klimatu, výpočty uhlíkové stopy, hodnocení životního cyklu (LCA) a certifikaci udržitelnosti budov (BREEAM), je tajemníkem Islandského sdružení pro ochranu životního prostředí mládeže a jedním z hlavních organizátorů klimatických stávek Fridays4Future na Islandu.

Z českých institucí se na veletrhu představí například firma Amper Meteo, která poskytuje specializované meteorologické služby zejména pro sektor energetiky a průmyslu a oblast obnovitelných zdrojů energie. Sdílet bude své zkušenosti se zpracováním dat od národních i nadnárodních meteorologických agentur.

Soukromé a státní služby spolu mohou a musí spolupracovat. Naše vystoupení na veletrhu je motivováno hlavně potřebou sdílet poznatky z praxe týkající se partnerství soukromých a státních meteorologických služeb v Evropě. Prostor na zlepšení spatřujeme především v lepším zpřístupnění dat od státem zřizovaných agentur. Můžeme se inspirovat v Evropě i ve světě, např. Německou povětrnostní službou (Deutscher Wetterdienst) nebo Národní agenturou pro oceán a atmosféru v USA (NOAA),” uvedl meteorolog Milan Šálek ze společnosti Amper Meteo, který na Expu nastíní budoucnost obnovitelných zdrojů energie.

Ve druhém odpoledním panelu ukáže své výsledky i projekt Fakta o klimatu. Jeho hlavním cílem je ukotvit diskusi, která se v současnosti o klimatických změnách v Česku vede, v dostupných datech a současných vědeckých poznatcích. Na projektu spolupracují akademici, doktorandi, klimatologové, IT profesionálové nebo studenti. S použitím otevřených dat, která poskytují vědecké instituce jako ČHMÚ, NASA, Eurostat a jiné, vytváří přehledné infografiky, které jsou veřejně přístupné.

Když nebudou data – třeba o teplotách nebo koncentracích CO2 – snadno dostupná a zobrazená způsobem, který usnadňuje jejich pochopení, budou se v diskusích střetávat pouze osobní názory nebo přesvědčení. Taková diskuse k ničemu nevede. Pro vědce ale nebývá snadné o prezentaci svých dat přemýšlet z pohledu uživatele a dělat datům takříkajíc uživatelské rozhraní. S tím chceme skrz náš projekt pomoci. Myslím, že abychom jako společnost mohli řešit komplexní výzvy jako například rychlost odklonu energetiky od uhlí, je potřeba, aby data byla dostupná a dobře zpracovaná. Jinak se budeme bavit o svých názorech na Gretu, čímž ale nevyřešíme vůbec nic,” říká Kristína Zákopčanová, doktorandka na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity, členka projektu Fakta o klimatu.

Celý program [Climate] Open Data Expo 2.0.2.0 najdete na stránkách Nadace OSF: https://osf.cz/open-data-expo-2020/.
Partnery [Climate] Open Data Expo 2.0.2.0 jsou společnosti Y Soft, CZ.NIC a Amper Meteo. Mediálními partnery jsou SvětChytře, Ekolist a EurActiv. Veletrh probíhá ve spolupráci s Heinrich Böll-Stiftung Praha. Záštitu nad Open Data Expo převzal Adam Zábranský, radní hlavního města Prahy.

Pro další informace kontaktujte:
Markéta Wittichová, marketa.wittichova@osf.cz, +420 720 952 464
a
Lucie Šplíchalová, lucie.splichalova@piart.cz, +420 604 150 078