Neziskovky a další iniciativy v boji proti koronaviru

| Aktuality | Občanská společnost

V souvislosti s karanténou kvůli viru Covid-19 se spustila obrovská vlna pomoci a solidarity. Co nabízejí neziskové organizace a občanské iniciativy? Non-stop infolinky, rozvoz potravin, psychosociální pomoc, šití roušek a mnoho dalšího. Rádi bychom pomohli se šířením dobrých nápadů a projektů na našich online kanálech, poskytli relevantní informace a sdíleli dobrou praxi. Víte o iniciativě, která pomáhá lidem kolem vás situaci s koronavirem v Česku zvládnout? Dejte nám vědět.

Aktivity organizací

>>> Pomoc nejohroženějším skupinám obyvatel

► Nezisková organizace Život 90 ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy poskytuje krizovou non-stop infolinku pro seniory nad 65 let z Prahy: 800 160 166. Volat na ni mohou ale i ostatní, kteří chtějí upozornit na osamoceného seniora, který potřebuje pomoc. Na lince bude možné získat informace nebo si ve spolupráci se soukromými obchodníky objednat balíčky potravin nebo hygienických potřeb. Byla zřízena také linka pro dobrovolníky, kde se mohou hlásit: 773 071 024. Školení dobrovolníků bude poskytovat Český červený kříž, do pomoci se zapojí hasiči, skauti a další dobrovolníci.

 

Magistrát hl. m. Prahy ve spolupráci s Invia.cz, Rohlík.cz a Košík.cz nabízí starším lidem dovoz jídla a předpřipravených balíčků základních potřeb. 

 

 

► Charita Česká republika nabízí infolinku pro seniory a zřídila krizový štáb, který řeší dostupnost zdravotnického materiálu a ochranných pomůcek pro charitní pracovníky. Dále organizuje pomoc rodinám, kterých se dotklo uzavření denních stacionářů. 

 

 

► Pomoc všem, kteří těžce nesou stávající situaci, koordinuje také Diakonie ČCE. K dispozici je Celostátní informační linka 242 487 824 pro ty, kdo potřebují nebo nabízí praktickou pomoc. Přehlednou mapu všech nabídek pomoci různých organizací v celé republice najdete na webu jsmesvami.diakonie.cz. Diakonie také provozuje bezplatnou krizovou linku 800 567 567 pro ty, kteří v souvislosti s aktuální situací prožívají strach, úzkost nebo obavy a potřebují podporu.

 

► Humanitární organizace ADRA nabízí pomoc s donáškou nákupů potravin a léků nejohroženějším skupinám obyvatel. Zároveň zajišťuje, aby se k momentálně nejzranitelnější části populace dostali pouze spolehliví a prověření lidé, kteří nebudou mít tendenci využít současnou situaci ve svůj prospěch. Dobrovolníkům připravila propracovaný manuál pro předávání nákupu tak, aby se minimalizovalo riziko přenosu nákazy. V současné době jsou do pomoci zapojena dobrovolnická centra v největších městech – v Praze, v Brně, v Ostravě, v Českých Budějovicích, ale i ve Frýdku-Místku, v Havířově, ve Valašském Meziříčí, ve Znojmě, v Břeclavi, Příbrami, v Liberci a v Klatovech.

 

► Nezisková organizace Sue Ryder komunikuje aktuální stav směrem ke svým klientům v domově pro seniory a zároveň jim poskytuje informace, kde najdou pomoc. Rozšířila provoz poradenské linky na čísle 777 718 465 (pondělí 15:00 – 17:00, úterý 9:00 – 15:00, středa 10:00 – 12:00, čtvrtek 9:00 – 15:00, pátek 10:00 – 12:00). Každý všední den od 9:00 do 12:00 je možné také využít chat nebo kdykoliv pokládat dotazy přes online formulář. Aktuální informace pro seniory a jejich blízké a řadu praktických informací naleznete také na poradenském portálu www.neztratitsevestari.cz.

 

► Senioři a seniorky mohou o pomoc snadno požádat z domu pomocí bezplatné linky seniorů 800 200 007, kterou provozuje organizace Elpida. Doručení potravin, hygienických potřeb a léků a další pomoc seniorům a ohroženým lidem zajišťují ve spolupráci s linkou seniorů Elpida skautští dobrovolníci.

 

Skautky a skauti po celém Česku roznáší infoletáky, šijí a distribuují roušky, tisknou ochranné štíty na 3D tiskárnách, připravují dezinfekci, nakupují seniorům potraviny nebo léky, donáší hotová jídla, organizují logistiku a call-centra pro přijímání poptávek pomoci. Skautské oddíly se zapojují do pomoci ve svých obcích, mapu všech lokálních inciativ najdete na www.skaut.cz/mapapomoci. Na svém webu přinášejí také celou řadu tipů na aktivity pro rodiče s dětmi.

 

► Nezisková organizace Celesta Praha poskytuje bezplatnou pomoc seniorům a o ně pečujícím osobám. Konzultace poskytuje poradce pro rodinné pečující na telefonní lince 774 529 960 nebo na e-mailu cprp@celestapraha.cz. Seniorům a pečujícím jsou k dispozici bezplatné telefonické konzultace psycholožky na telefonním čísle 702 276 090. S péčí o seniora poradí zdravotní sestra na čísle 777 777 628, s níž lze domluvit i osobní konzultaci v rodině s možností edukace v ošetřovatelských postupech.

 

Česká ženská lobby centralizuje informace pro pomoc ženám v aktuální situaci – kompletní přehled služeb sítě ČŽL v souvislosti s nouzovým stavem najdete zde. Organizace dále monitoruje situace ohrožených skupin žen a medializuje genderové perspektivy problému a jejich řešení. 

 

► Organizace Cesta domů poskytuje odbornou péči umírajícím a jejich blízkým i v současných složitých podmínkách. Fungování služeb bylo upraveno tak, aby bylo možné poskytnout péči co největšímu počtu pacientů, včetně těch, kteří jsou v podezření nebo jim byla potvrzena nákaza nemocí Covid-19. Řada služeb je poskytována distančně. Pro sociální poradenství a ostatní konzultace je možné volat od pondělí do pátku od 9.00 do 17.00 hodin na telefonní čísla 775 166 863 nebo 283 850 949. Více o poskytovaných službách zde.

 

Ratolest Brno zajišťuje základní potřeby pro lidi v nouzi (zejména rodiny na brněnských ubytovnách). Připravuje balíčky obsahující potraviny, roušky, rukavice, dezinfekci, hygienické potřeby – toto vše zatím z vlastních zdrojů, ale v plánu je veřejná sbírka. Organizace dále nabízí bezplatné konzultace a poradenství všem rodinám, které se kvůli nouzovému stavu dostaly do obtížné životní situace v oblasti finanční, zajišťování péče o děti, plnění školních povinností, či pociťují obavy, nemají potřebné informace apod. Zkušené sociální pracovnice pomohou vyřídit sociální dávky či vytvořit krizový plán, poskytnou aktuální informace, poradí, jak řešit potíže se školou, zprostředkují odbornou pomoc či podpoří zajištění základních potřeb rodiny. Tato služba je dostupná v pracovní dny v čase 9.00–12.00 a 16.00–19.00 na telefonních číslech 773 826 839, 773 838 651 a 773 838 652. Organizace také zajišťuje on-line doučování

 

Společnost pro ranou péči aktivně působí v 10 krajích ČR. Rodinám dětí s postižením nebo ohroženým vývojem zdarma zprostředkovává potřebné informace, organizuje pro ně zajištění roušek a poskytuje poradenství v souvislosti s vývojem koronavirové situace. Kontakty na pobočky dle regionů naleznete zde.

 

► Dobrovolníci Rodinného a kulturního centra Nová Trojka na Praze 3 šijí roušky a zajišťují ve spolupráci s Informačním centrem Prahy 3 jejich roznos potřebným, seniorům, pečovatelským službám, nemocnicím apod. Společně s OSPOD Praha 3 centrum pomáhá rodinám v nouzi. Dále zajišťuje bezplatné poradenství přes email nebo telefon, poskytuje video výuku kurzů pro děti a online kurzy pro dospělé. Na webu centra najdete tipy na výtvarné či sportovní aktivity, ale také návody jak s dětmi o vzniklé situaci komunikovat. 

 

Organizace Aufori o.p.s. zajišťuje potravinovou i jinou materiální pomoc včetně distribuce roušek pro jednotlivce i rodiny ohrožené sociálním vyloučením v Královéhradeckém kraji. Aktivně s klienty řeší krizové situace spojené se ztrátou zaměstnání, poklesem příjmů, hrozbou ztráty bydlení a dalšími dopady spojenými s vyhlášeným nouzovým stavem. V regionu Hradecko, Náchodsko a Jaroměřsko tým Aufori poskytuje doučování a zajišťuje předávání úkolů ze školy do rodin, které nevlastní technické vybavení. Díky podpoře Nadace ČEZ spouští krizový projekt „Šije celá rodina“, zaměřený nejen na výrobu roušek, ale také na finanční pomoc pro klienty postižené současnou situací. Klientům jsou pracovníci k dispozici (telefon, Skype, Whatsapp), ale i osobně, a to každý všední den od pondělí do pátku mezi 8.00 – 17.00 nebo dle domluvy. Více zde.

 

► Rodiny v Pardubickém kraji, které se aktuálně ocitají v tíživé životní situaci, mohou vyhledat terapeutickou, poradenskou i materiální pomoc u organizace Amalthea. Ta během nouzového stavu zjišťuje potřeby (nejen) sociálně znevýhodněných rodin a reaguje na ně, zajišťuje svým klientům roušky, desinfekci a balíčky pro děti, na webu publikovala a v tištěné podobě distribuuje Průvodce pro krizovou situaci, rodičům poskytuje terapeutické služby (telefonicky) a na webu publikuje podpůrné články pro své klienty.

 

► Pracovníci i klienti organizace Romodrom o.p.s. šijí roušky, zajišťují potravinou pomoc, dezinfekční prostředky a nabízí doučování dětí online v sociálně vyloučených lokalitách a snaží se zajistit i technické zabezpečení pro klienty.

 

 

Centrum pomoci Paměti národa nabízí pomoc pamětníkům, jejichž vzpomínky byly zaznamenány v rámci dokumentaristického projektu Paměť národa, a účastníků1m 2. a 3. odboje. K dispozici je telefonní non-stop linka: 601 601 156. Centrum zajišťuje zprostředkování nákupu potravin či jiného zboží, vyzvednutí léků či pomoc se zprostředkováním lékařské či psychologické pomoci a další služby.

 

► Pomoc neslyšícím (převážně seniorům a seniorkám) v Brně a okolí nabízí Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno, p.s. Organizace poskytuje roušky, pomoc s nákupem i on-line podporu ve znakovém jazyce. Po dobu karantény a nabízí také možnost online psychosociálních konzultací.

 

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. vytvořila pro mentálně postižené osoby přehled základních informací o současném stavu ve formátu snadného čtení. Ke stažení zde.

 

>>> Psychologická a psychoterapeutická pomoc

 

► Pomoc obětem domácího násilí, jejichž situace se aktuálně může výrazně zhoršit, nabízí Bílý kruh bezpečí. Sociální služby poskytuje v režimu telefonické a písemné komunikace 24 hodin denně na Lince pomoci obětem kriminality a domácího násilí na telefonním čísle 116 006.

 

PROFEM, Centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí nabízí on-line poradnu, chatové poradenství, telefonní linku 608 222 277 (pondělí až pátek od 9.00 do 15.00) a nově i Facebook messenger.

 

► Organizace In IUSTITIA poskytuje zdarma sociální a právní poradenství obětem předsudečného násilí. V současné době rozšiřuje své služby i pro osoby napadené v souvislosti s koronavirem (nemocné, lidi v karanténě, pomáhající personál apod.). Poradenské služby a prostor sdílet tíživou situaci nabízí zdarma a anonymně. Kontakt pro region Čechy: telefon: 773 177 636, e-mail: poradna@in-ius.cz, lze i Skype. Kontakt pro region Morava a Slezsko: telefon: 773 177 104, e-mail: poradna.brno@in-ius.cz, lze i Skype. Zvlášť zranitelným obětem, včetně obětí domácího násilí, je určena poradna Justýna v Brně.

 

Centrum ROSA rozšiřuje nabídku odborného poradenství po telefonu. V pracovních dnech mezi 9 – 18 hodinou nabízí poradenství na telefonní lince 739 709 764 nebo SOS lince 602 246 102. Lze využít také internetové poradenství prostřednictvím formuláře na www.rosa-os.cz a www.rosacentrum.cz. Dotazy lze psát i na mail poradna@rosa-os.cz. Nově, prostřednictvím chatu, je centrum k dispozici v úterý (13-15) a čtvrtek (9-11) na www.rosacentrum.cz vpravo dole. Po předchozí domluvě lze využít také Skype.

► Organizace Persefona se věnuje pomoci obětem zasaženým domácím a sexuálním násilím více než 10 let. Své bezplatné poradenství poskytuje v Brně. Pro oběti domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění a jejich blízké jsou k dispozici telefonní linky 737 834 345, 545 245 996, online chat nebo e-mail poradna@persefona.cz.Více informací naleznete na webu www.persefona.cz.

 

Centrum Locika přináší sérii podpůrných článků, návodů a informací, jak zvládnout karanténu s dětmi, jak je podpořit a jak opečovat i sám sebe. Jak naložit s vlastním strachem a úzkostí. Toto období je pro rodiny zasažené domácím násilím opravdu nelehké. Podpoří klienty/ky i formou distanční pomoci – ve standardních otevíracích hodinách na lince 734 441 233, případně na mailu info@centrumlocika.cz.

 

Nezisková organizace EDA poskytuje ranou péči v ČR rodinám s dětmi s postižením a v souvislosti s koronavirovou krizí nabízí pomoc všem, kteří se potřebují vypovídat nebo se poradit. Pokud na vás doléhá tíha posledních dní, využijte bezplatnou Linku EDA 800 40 50 60, která je určena klientům z celé ČR. Více zde: www.eda.cz/cz/co-delame/linka-eda.

 

Tým profesionálních krizových interventů a psychoterapeutů z řad Sociální kliniky a Českého institutu biosyntézy po dobu krize nabízí krátkodobé psychologické poradenství. To je vhodné pro ty, kteří se cítí pod náhlou psychickou zátěží v důsledku aktuální situace a potřebují si promluvit o tom, co se nyní s nimi děje. Konzultace probíhá po dobu cca 45 minut formou dle vaší preference (telefon/Skype/WhatsApp). 

 

Nadoslech: Podpůrná video‑setkání v době koronaviru. Jedná se o dobrovolnický projekt odborníků a odbornic v oblasti krizové intervence a příbuzných odvětví. Cílem je poskytnout prostor pro sdílení aktuálního prožívání v souvislosti s pandemií koronaviru a společenskými opatřeními. Přihlásit se může každý, kdo potřebuje psychologickou podporu, nebo se jen chce dozvědět o tom, jak situace dopadá na ostatní a popovídat si s dalšími lidmi, jak to dopadá na ně. Hodinový Skype hovor ve skupině 7 lidí pod vedením dvou moderátorů se zkušenostmi v oblasti krizové intervence, psychohygieny, psychoterapie a krizové komunikace. Více zde: www.nadoslech.cz.

 

► Přehled dalších psychiatrických a psychologických služeb v nouzovém stavu naleznete na Facebooku neziskové organizace Nevypusť duši.

 

 

>>> Právní poradenství

 

► V reakci na epidemii se terénní tým Člověka v tísni v České republice soustředí od pondělí primárně na prevenci a minimalizaci rizik spojených s onemocněním COVID-19 a přijatými opatřeními. Organizace nabízí také poradenství živnostníkům, spotřebitelům, kteří se aktuálně dostávají do neřešitelné finanční situace. Proto organizace rozšířila provoz dluhové helplinky na čísle 774 392 950 od pondělí do pátku od 8 do 18 hodin. Lidem v insolvenci poskytuje přímou podporu a poradenství a zajišťuje případnou komunikací s insolvenčními správci.

 

► Právní poradenství ohledně dopadů pandemie poskytuje také tým právníků z Frank Bold Society. Ti shromáždili užitečné informace ohledně právních dopadů koronaviru a zodpoví i vaše dotazy. Informace najdete zde.

 

Sdružení pro integraci a migraci nabízí poradenství cizincům i občanům ČR ohledně vycestování a žádostí o víza – pro dotazy je k dispozici email: poradna@migrace.com nebo mobil (právní konzultace): 605 263 035 a 603 547 450. Více informací zde.

 

>>> Pomoc drogově závislým

 

► Společnost Podané ruce představila v prosinci 2019 mobilní aplikaci, která v Brně pomáhá drogově závislým a lidem bez domova. Nově reaguje na aktuální situaci a šíření koronaviru a aktualizovala aplikaci tak, aby potřebné informace mohla včas poskytovat právě této velmi ohrožené skupině lidí.

 

>>> Další praktické odkazy

 

► Spolek Milion chvilek pro demokracii vytvořil MAPU POMOCI, celorepublikový přehled s poptávkami a nabídkami pomoci v době koronaviru. K dispozici jsou také kontakty na zastřešující iniciativy, které aktivně pomáhají pandemii zvládnout. 

 

► Šijete roušky? Potřebujete nebo nabízíte materiál? Sháníte roušky? Přidejte se! Za necelých 5 hodin od prvního nápadu vytvořil tým profesionálů z Česko.Digital web pro sdílení roušek. Najdete jej na adrese www.damerousky.cz

 

► Organizace Greenpeace připravila 10 tipů, jak společně čelit koronaviru.

 

 

► Jak připravit svoji neziskovou organizaci na práci z domova? Česká pobočka globálního programu TechSoup připravila pro neziskové organizace přehled dostupných nástrojů a postupů pro práci online a řízení týmů na dálku.

 

► Iniciativa Jsme fér, usilující o úplné zrovnoprávnění LGBT lidí v Česku, nabízí mediální prostor na svých sociálních sítích ke zviditelnění iniciativ pomáhajících v boji proti koronaviru, s hashtagem #PomáhatJeFér

 

Jak zvládnout vzdělávání dětí v domácím prostředí?

► Rozcestník pro on-line výuku najdete na webu EDUin, kde je k dispozici přehled praktických tipů, odkazů na užitečné zdroje se vzdělávacím obsahem, tipy na vzdělávací nástroje, webináře, nabídku IT pomoci, ale i kontakty na psychoterapeutickou pomoc rodičům a dětem. EDUin také sestavil Čtyři principy výuky v online prostoru. 

► Technickou podporu a poradenství nabízí projekt Učíme Online, který spustil tým z okruhu neziskové organizace Česko.Digital ve spolupráci s American Academy.

► Řadu podnětů dále přináší magazín Perpetuum.

Společnost pro kreativitu ve vzdělávání nabízí zdarma domácí školní projekt na míru pro školáky a školačky nebo skupinky dětí.

Další tipy naleznete zde:

 

Výpomoc a dobrovolnictví

Máte ve svém okolí někoho, kdo potřebuje pomoct s donáškou nákupů? Nebo se chcete sami zapojit jako dobrovolníci? Zde jsou další iniciativy, které koordinují dobrovolníky a nabízejí pomoc osamělým seniorům a lidem v izolaci. 

 

Dárcovské výzvy

► Humanitární organizace ADRA vyhlásila veřejnou sbírku určenou na zajištění aktivit spojených s pomocí seniorům a lidem, kteří se díky současné karanténě ocitli v izolaci. Vybraná částka půjde na výrobu a zakoupení ochranných roušek, dezinfekčních přípravků, gelů a rukavic pro dobrovolníky organizace ADRA.

 

Armáda spásy vyhlásila materiální sbírku pro osoby bez přístřeší v době karantény. Sbírá spací pytle, stany, karimatky. Věci k darování lze přinést na sběrná místa v Praze, Brně, Přerově, Opavě, Ostravě, Havířově, Krnově, Karlových Varech nebo v Šumperku. Více zde.

 

► Přispět na pomoc seniorům a dalším potřebným lidem při epidemii můžete prostřednictvím Diakonie ČCE. Ta bude pomoc směřovat k lidem, kteří nemají rodinu, přátele ani přirozené vazby v sousedství a nemohou využít on-line služby nebo jinou pečovatelskou službu. Přispět můžete zde.

 

Nadační fond pomoci a nezisková organizace Management pro neziskovky organizuje sbírku pro domovy seniorů. Za vybrané peníze budou nakoupeny ochranné prostředky a rozvezeny do těch domovů, kde je situace nejkritičtější. Přispět můžete zde.

 

► Dárcovský portál Donio ve spolupráci s MALL.TV spustil projekt #KulturaŽije, v rámci něhož mohou lidé podpořit své oblíbené umělce, kteří se ze dne na den ocitli ve finanční tísni.

 

 

► Iniciativa Energii lékařům se rozhodla podpořit zdravotníky a zdravotnice v první linii boje s epidemií. V prvním kole bylo vybráno téměř 2 000 000 Kč na 16 000 energetických balíčků! Druhé kolo výzvy právě běží.

 

Grantová řízení a nadační příspěvky

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové vyhlašuje nové mimořádné grantové řízení, které reaguje na nouzový stav v ČR. Cílem grantového řízení je podpořit terénní sociální služby určené zejména pro seniory, aby nezůstali doma v izolaci bez přísunu potravin, léků či zdravotní pomoci. Fond podpory seniorů bude omezen na období mimořádných opatření vlády ČR. Program podporuje zejména úhradu pečovatelské služby na DPP a DPČ, provoz krizové linky, nákup pomůcek pečovatelské služby, příspěvek na dopravu pečovatelské službě a nákup ochranných a dezinfekčních prostředků.

 

► Nadace Neziskovky.cz v reakci na nouzový stav v ČR odemyká mimořádně vyhlášené výzvy a zrychlená grantová řízení v Grantovém diáři i nepředplatitelům. Čerstvé výzvy, vyhlášené v reakci na aktuální situaci v ČR jsou odemčené zde.

 

► Nadace Karel Komárek Family Foundation se rozhodla reagovat na současnou situaci vyhlášením tzv. rychlých grantů určených na podporu organizací, které pomáhají seniorům ohroženým současnou krizí související s pandemií koronaviru. Plné znění grantové výzvy je k dispozici ZDE.

 

► Seznam dalších neziskových organizací a nadací, které v aktuální situaci mohou pomoci, najdete na webu Nadace Karla Janečka.

 

Další užitečné odkazy