Prohlášení a závazek českých nadací a dárců ke svým grantistům

| Aktuality | Občanská společnost

Chceme být neziskovým organizacím oporou v době, kdy aktivně nabízejí své služby v boji proti koronaviru a zároveň jim současná situace komplikuje existenci. Proto jsme v Nadaci OSF spolu s dalšími nadacemi a dárci iniciovali výzvu, ve které se zavazujeme podpořit své grantisty postižené nastalou situací.

 

 

Proto se naše grantisty postižené nastalou situací pandemií COVID-19 zavazujeme podpořit následovně:

 
  • Poskytneme maximální podporu, nabízíme maximální možnou flexibilitu a jsme připraveni diskutovat možné změny v projektu apod.
  • Chceme adaptovat budoucí grantové výzvy na aktuální potřeby tak, aby byly co nejvíce otevřené, flexibilní v tématech i v čerpání finančních zdrojů.
  • Budeme podporovat občanský sektor – v obhajobě své existence a svých potřeb, budeme se podílet na posílení jeho hlasu a propojovat aktéry na jeho podporu.
  • Chceme vám naslouchat – nebojte se nás kontaktovat.
  • Budeme usilovat o to, aby i veřejnost a státní instituce aktivity neziskového sektoru docenily a aktivně podpořily.

Držíme vám palce!