Největší úkol nadace je posílit občanskou společnost

| Aktuality | Občanská společnost

Vážení čtenáři,
pokud bychom se podívali na Českou republiku zvenku, asi bychom viděli ekonomicky dobře šlapající zemi bez výraznějších problémů. Nezaměstnanost patří mezi jednu z nejnižších v Evropě, dlouhodobě roste průměrná i mediánová mzda, roste důvěra v lokální politiky, policii, armádu. Když se však podíváme detailněji, uvidíme v tom obraze mnoho prasklin.

Podle různých indexů dlouhodobě klesá kvalita demokracie, upadá kvalita a nezávislost médií, je zde vysoká míra korupce, roste nedůvěra v politiky a hlavní politické instituce. Společností hýbou dezinfomrace, xenofobie, boj o prezidenty, rozjíždí se v ní jedna kulturní bitva za druhou. Dost často ale o věci, které nejsou zas až tak podstatné. Demokracie v ČR tak stojí před zatím možná nenápadnými, ale závažnými hrozbami a začíná naplňovat definici “shrinking space for civil society” – fenoménu, jemuž musí česká společnost čelit. A spolu s ním i my. Stejně jako naši partneři, podporovatelé, spolupracovníci. A jsem pevně přesvědčený, že bez kvalitní, silné a sebevědomé občanské společnosti to nezvládneme. Je potřeba zapojit jak jednotlivce, každého z nás, tak i dobře fungující organizace.

Když se člověk podívá za hranice, k našim nejbližším sousedům, tak si uvědomí jak důležitá je, aktivní, silná, nezávislá a zodpovědnost cítící občanská společnost. Bez ní v České republice demokratickou a otevřenou společnost těžko udržíme. V nadaci vnímáme posílení občanské společnosti, aktivních jednotlivců a organizací jako jeden z našich největších úkolů. Proto jsme rozjeli Advokační fórum, aby byli lidé lépe schopni hájit svá práva, proto jsme spustili program Stronger Roots, aby se organizace občanské společnosti učily, jak dobře a efektivně pracovat s lidmi, kteří je podporují, kteří za nimi stojí. Je důležité vtáhnout do hry co nejvíce lidí. Bez toho to nepůjde! Proto se podílíme na programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podporovat lidi, kterým není lhostejné, co se děje kolem nich a kam směřuje česká společnost. Budujeme silnou občanskou společnost a touhle cestou chceme jít dál.

Napříč společností jistě najdeme mnoho lidí, s nimiž se shodneme na základních principech demokracie. V mnoha dalších věcech však může být shoda obtížná. I přesto mohou být tito lidé našimi spojenci ve snaze udržet principy demokracie a otevřené společnosti. Pokud toho chceme ale opravdu společně dosáhnout, musíme být připraveni dělat kompromisy. Ty mohou být často bolestivé. Ale není možné po jiných chtít, ať změní svůj pohled na svět a sám trvat na svém.

Naše práce by nebyla možná bez mnoha lidí. Bez lidí, kteří s plným nasazením a ohromnou profesionalitou pracují v nadaci, bez naší správní a dozorčí rady, bez našich dárců, bez našich partnerů na všech rovinách. A konečně bez lidí, kterým není lhostejné, kde žijí. Všem patří můj velký dík.

Výroční zprávu Nadace OSF si můžete přečíst a stáhnout zde

Robert Basch, výkonný ředitel Nadace OSF