Zveme vás na setkání Advokační inspirace 

| Aktuality | Advokační práce

Pracujete na řešení společenských problémů? Věnujete se advokační činnosti a usilujete o změny na systémové úrovni? Přijďte nabrat inspiraci a získat i dát efektivní zpětnou vazbu. 

Kde: Skautský institut, sál Minuta, Staroměstské nám. 4/1, Praha 1

Kdy: 15.9. 2020, 16:00 – 17:30 hodin 

Jak budeme pracovat? Budete mít možnost vyzkoušet si facilitovanou zpětnou vazbu formou balintovské skupiny. Během setkání budeme vybírat z vašich témat. Budeme rádi, když přinesete vlastní témata a také když přijdete pomoci řešit problémy a zapeklitosti dalších. 

Setkání budou facilitovat: 

  • Štěpán Drahokoupil, programový specialista Advokačního fóra Nadace OSF 
  • Petr Machálek, advokační a fundraisingový poradce, facilitátor, spolupracovník Nadace OSF  

Pro účastníky a účastnice máme menší dárek v podobě nové publikace, jejíž křest proběhne ve stejný den večer. Jedná se o text od Štěpána Drahokoupila, Petra Machálka a Milana Štefance: Rukověť zdánlivě bezmocných – Jak naplánovat advokační kampaň

Registrujte se do 11. září 2020 na odkazu zde

V případě dotazů pište na e-mail olga.havlinova@osf.cz.


Setkání je podpořeno z programu Active Citizens Fund.

Program Active Citizens Fund je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014 – 2021. V České republice jej spravuje Konsorcium Nadace OSF, Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautského institutu. Cílem programu Active Citizens Fund v ČR je podpora občanské společnosti a znevýhodněných skupin prostřednictvím posílení občanské angažovanosti, efektivní spolupráce, vzdělávání a prosazování lidských práv. To vše se záměrem zvýšit kapacity občanského sektoru a jeho udržitelnost.