Novinářská cena 2023:
Rekordní počet nominací i nárůst regionální žurnalistiky

| Aktuality | Novinářská cena

Ruská agrese na Ukrajině, česká politická scéna, izraelsko-palestinský konflikt i duševní zdraví – to jsou témata, která rezonují v Novinářské ceně 2023. Letos poroty hodnotily rekordní počet nominovaných příspěvků. Vítězky a vítěze v celkem 13 kategoriích budeme znát už 6. května 2024.

Ve 14. ročníku Novinářské ceny porotkyně a porotci hodnotili rekordních 890 přihlášených příspěvků napříč 80 českými médii. Dominovala témata spojená s ruskou agresí na Ukrajině, izraelsko-palestinský konflikt či dění na české politické scéně. Rostoucí trend přetrval i u příspěvků zaměřených na psychické zdraví nebo psychiatrickou péči, u kterých jsme výraznější nárůst zaznamenali během covidové pandemie.

Počet hodnocených příspěvků skokově narostl v kategorii Regionální žurnalistika – porota letos prošla 117 příspěvků oproti loňským 40. To souzní s naší podporou regionálních redakcí a vyzdvihnutí lokálních témat.

„Rok co rok posilujeme komunikaci se šéfredaktorkami a šéfredaktory a zdá se, že se to na stoupajícím počtu nominací projevuje. Největší nárůst pozorujeme v kategorii Regionální žurnalistika, loni porotci hodnotili 40 příspěvků, letos 117. Jsme za to rádi, lokální média podporujeme i jinou formou než vyzdvihováním kvalitních příspěvků. S Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky spolupracujeme na nové grantové výzvě Podpora lokální žurnalistiky,“ říká Lucie Zubková, koordinátorka Novinářské ceny.

Slavnostní vyhlášení vítězek a vítězů Novinářské ceny 2023 se uskuteční 6. května 2024.


Složení porot Novinářské ceny 2023