Co nám říkají výzkumy o dopadech inkluzivní reformy

Od září 2016 mají děti se speciálními vzdělávacími potřebami garantovanou novou podporu ve školách díky „inkluzivní novele“ školského zákona. Co o dopadech této legislativní změny na život dětí a škol říkají data? To bylo hlavním předmětem páteční debaty, kterou Nadace OSF pořádala společně s EDUin 4.5. v Pražském kreativním centru. 

Na diskusi byla představena zjištění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, České školní inspekce i dva výzkumy podpořené Nadací OSF

Na diskusi vystoupili: 
– Dana Moree, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova 
– Lenka Felcmanová, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání 
– Tomáš Zatloukal, Česká školní inspekce 
– Stanislav Štech, bývalý ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Záznam z debaty můžete najít ZDE