Konference Jak na společné vzdělávání v Karlovarském kraji

Spolecne_vzdelavani_v_karlovarskem_kraji-hlavicka

8. únor 2016 od 9:00

Krajská knihovna Karlovarského kraje, Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary – Dvory

Cílem konference je reflexe dosavadního působení Koncepce inkluzivního vzdělávání Karlovarského kraje „Škola pro všechny“ a její představení odborné i široké veřejnosti. Prostor bude i pro její zhodnocení a možnosti využití pro Krajský akční plán inkluzivního vzdělávání. Odpolední blok pak bude pojat jako „Burza nápadů“ v oblasti sociálního začleňování a rovných šancí na vzdělání pro všechny. Je připravena část pro samosprávy a část pro školy. Představen bude projekt Kreativní partnerství, aliance Rodiče za inkluzi, Nadační fond Harmonie, projekt Čtenářské dílny, projekt Města vzdělávání nebo metodika inkluze v ZŠ Regionu Karlovarský venkov.

Pro více informací kontaktujte koordinátorku programu vzdělávání Lucii Firerovou: lucie.firerova@osf.cz.

Program v pozvánce:

Spolecne_vzdelavani_v_karlovarskem_kraji