Sběrem dat ke spravedlivému vzdělávání

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a Nadace Open Society Fund Praha Vás srdečně zvou na konferenci s mezinárodní účastí SBĚREM DAT KE SPRAVEDLIVÉMU VZDĚLÁVÁNÍ
21. října 2015, 9.00 — 17.00 hodin, Hrzánský palác, Loretánská 9, Praha 1.

Společným cílem pořadatelů konference je otevřít odbornou diskusi o možnostech sběru a využití tzv. údajů o rovnosti („equality data collection“) v oblasti vzdělávání za účelem prevence diskriminace. Konference bude usilovat o nalezení odpovědí na otázky, jaká data potřebujeme mít či již máme k dispozici, pro jaké účely se využívají, kdo je bude získávat a jakým způsobem budou analyzována. Ke sdílení poznatků a příkladů dobrých praxí byli na konferenci přizváni také zahraniční hosté.

Účast na konferenci je bezplatná. V rámci konference bude zajištěno občerstvení včetně oběda a večeře. S ohledem na účast zahraničních hostů bude k dispozici tlumočení z anglického jazyka.
Vzhledem ke kapacitám paláce je maximální počet účastníků,účastnic omezen na 100 osob. Prosíme, potvrďte svou účast do 15. října 2015 formou registračního formuláře, jehož odkaz naleznete zde. V registraci uveďte, o jakou pracovní skupinu máte zájem a zda se zúčastníte panelové diskuse k monitoringu Strategie romské integrace do roku 2020.

S případnými otázkami se neváhejte obrátit na Štěpána Vidíma Drahokoupila, Nadace Open Society Fund Praha

stepan.drahokoupil@osf.cz, tel: + 420 602 297 268

V případě zájmu o téma sběru dat ve vzdělávání v oblasti etnicity a zdravotního postižení si můžete stáhnout anglické publikace Open Society Justice Initiative:

Ethnic Origin and Disability Data Collection in Europe: Measuring Inequality—Combating Discrimination, 2014

No Data – No Progress, 2010