VÝSTAVA Matouš Karel Zavadil / Východoneevropané

Vernisáž 9. listopadu od 19. hodin

Výstavní plán galerie Prokopka směřuje k mladé a střední generaci vizuálních umělců a má obsáhnout všechny výtvarné obory od malby, fotografie, sochy až po nová média. Matouš Karel Zavadil (1976) je absolvent VŠUP / Intermediální a konceptuální tvorby (ateliér Adély Matasové) v Praze. Aktuálně studuje doktorandské studium FUD UJEP v Ústí nad Labem. Vedle výtvarné tvorby se věnuje publicistice, své texty uveřejňuje především v tištěných médiích: Ateliér, Art & Antiques, Literární noviny.

Pro galerijní projekt Východoneevropané autor vytvořil site- specifik instalaci, pro hybridní prostor galerie, která je provozována v jídelně hotelu stejného jména. Zpracovává aktuální téma uprchlické vlny a její odezvu v naší společnosti. Hlavním tématem instalace je historická paralela mezi aktuální uprchlickou krizí a exodem uprchlíků z dnes již neexistujícího Východního Německa na sklonku roku 1989. Relikty minulosti se zpřítomňují na zdech galerie jako určitý druh „rozpomínání“. Na hlavní zdích galerie vytvořil autor nástěnnou malbu vlajky NDR, lemovanou policí s odlitky objektů destruovaných plechovek. Vše dotváří vytištěná mapa rozděleného Berlína. Záměrem vystavujícího je směřování diváka k otevřené diskuzi nad vzniklými otázkami. Působí též jako kurátor, kdy se jeho profesní zájem soustředí na problematiku prezentace současného umění v kontextu pojmů jako je např. periférie či provizorium. Dlouhodobě se zabývá výtvarnou tvorbou a jejími sociálně-politickými přesahy.

Na podzim roku 1989 došlo k fyzickému zpřítomnění doznívajícího napětí mezi východním a západním blokem v podobě exodu Němců z NDR do Západního Německa přes pražskou ambasádu. Jejich nejdříve bezvýchodná situace, kdy davy uprchlíků přežívaly, kde se dalo v objektu ambasády, byla posléze šťastně vyřešena dohodou na zjištění transportu. Z Prahy byl vypraven zvláštní vlak východních Němců v šusťákových bundách do Západního Německa, do světa za železnou oponou, do svobodné západní Evropy. Železná opona se skutečně i symbolicky zhroutila 9.11.1989 s pádem Berlínské zdi, hranice přestaly existovat. Svoboda pohybu se stala skutečností.

M.K.Zavadil

Kontakt: Galerie Prokopka, Prokopova 9, Praha 3, www.galerieprokopka.cz

Otevřeno : Po – Ne 10.00 – 21.00 hod.