[CROSSROADS] Open Data Expo 2022

 

Řečníci

Stefaan G. Verhulst

Spoluzakladatel a vedoucí výzkumu a vývoje The GovLab při New York University


Dr. Stefaan G. Verhulst je spoluzakladatelem Governance Laboratory (The GovLab) při New York University (NYU), výzkumného centra zaměřeného na transformaci rozhodovacích procesů tak, aby byly více založeny na využívání vědeckého a technologického pokroku – včetně dat a kolektivní inteligence.


Je také předsedou Data for Children Collaborative with Unicef, členem expertní skupiny při Evropské komisi pro sdílení dat mezi byznysem a veřejnou správou a rovněž členem expertní skupiny při Eurostatu pro využívání dat soukromého sektoru pro oficiální statistiky. Dříve působil na Oxfordské univerzitě jako vedoucí katedry pro komunikační právo a politiku.


V roce 2018 byl globální platformou Apolitical oceněn jako jeden z deseti nejvlivnějších akademiků v oblasti digitální veřejné správy na světě. Je autorem mnoha publikací – včetně sedmi knih. Jeho rady vyhledala řada organizací, včetně Světové banky; IDB, CAP, USAID, DFID, IDRC, AFP, Evropské komise, Rady Evropy, Světového ekonomického fóra, UNICEF, OECD, UN-OCHA, UNDP, UNESCO a několika dalších mezinárodních i národních soukromých a veřejných organizací.

Radka Domanská

Národní koordinátorka otevřených dat


Radka Domanská je národní koordinátorkou otevřených dat a působí v odboru Hlavního architekta eGovernmentu Ministerstva vnitra ČR. Společně se svým týmem zajišťuje nejen rozvoj a správu Portálu otevřených dat a Národního katalogu otevřených dat, ale i řízení, podporu a koordinaci otevřených dat. Její vizí je rozšiřovat povědomí o otevřených datech, sdílet příklady dobré i špatné praxe a také přispívat ke zveřejnění maximálního množství veřejných dat a zlepšení postavení ČR v mezinárodním hodnocení oblasti otevřených dat.

Benedikt Kotmel

Vedoucí datové platformy Golemio

Benedikt Kotmel působí jako vedoucí Datové platformy Golemio v pražské společnosti Operátor ICT.  Má 10 let zkušeností s IT & Managementem ve veřejné správě a poradenství a sám obdržel více ocenění za přínos v oblasti dat veřejné správy. Má na starosti vedení a rozvoj analytického a produktového týmu, který datovou platformu vyvíjí. Má také na starosti prezentaci projektu veřejnosti, komunikaci s partnery projektu a magistrátem a vedení klíčových datových projektů.

Martin Černý

Koordinátor otevírání dat ČSÚ

Martin Černý je autorem různých interaktivních vizualizací, webových aplikací a datových rozhraní. Po dokončení studia na Vysoké škole ekonomické v Praze v roce 1998 nastoupil na Český statistický úřad do oddělení internetu jako správce obsahu webové prezentace. V roce 2000 přestoupil do oddělení, které stálo u zrodu veřejné databáze ČSÚ. V roce 2021 byl oficiálně jmenován koordinátorem otevírání dat ČSÚ a podílel se na zveřejnění Registru ekonomických subjektů, mnoha statistických datových sad, číselníků i dalších datových zdrojů. Jeho snahou je poskytovat data ČSÚ různými moderními způsoby a na základě potřeb uživatelů.

Miroslav Havránek

Ředitel CENIA – Česká informační agentura životního prostředí

Miroslav Havránek vystudoval Univerzitu Karlovu, obor ochrana a tvorba životního prostředí na Přírodovědecké fakultě. Během své pracovní kariéry pracoval jako výzkumník a vedoucí projektových týmů na Centru pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Zde se specializoval na hodnocení interakcí mezi lidskou společností a životním prostředím se zvláštním zřetelem na změnu klimatu, odpady a energetiku. V posledních letech rozvíjel metody a užití strategického plánování a foresightu v oblasti životního prostředí.

Bára Soukupová

Zastupitelka, geografka a geoinformatička
Bára Soukupová v minulosti analyzovala prostorová data v územním plánování v Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, kde zpracovávala mimo jiné i publikaci prvních celopražských otevřených dat. V minulém volebním období působila v Poslanecké sněmovně v rámci pirátského analytického týmu jako e-government specialistka. Technicky zajišťuje provoz a aktualizaci Mapy exekucí a bankrotů - projektů, které ukázaly tyto společenské fenomény v celé své šíři. Bára je od roku 2016 členkou Pirátské strany, od září 2022 je pražskou zastupitelkou.

Michal Kubáň

Národní expert v Evropské komisi / DG CONNECT

Michal Kubáň v současné době působí jako národní expert v Evropské komisi v Lucemburku, kde se v rámci DG CONNECT zaměřuje na oblast datových politik a rozvoj evropských datových protorů. Předtím pět let pracoval jako národní koordinátor otevřených dat na Ministerstvu vnitra, kde vedl open data tým, zajišťující technickou a metodickou podporu institucím veřejné správy v oblasti otevřených dat. Dříve působil rovněž ve Fondu Otakara Motejla jako open data advokát a pro Evropskou komisi, OECD, Open Data Index a Open Data Barometer monitoroval úroveň přístupu k informacím veřejného sektoru v Česku.

Pavel Bulíček

1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje

Pavel Bulíček je zodpovědný za oblast inovací, investic a informačních technologií. Zasadil se o vznik Datového portálu Královéhradeckého kraje Data KHK a katalogu otevřených dat.

Josef Šmída

Moderátor

Josef Šmída je sociálním inovátorem a obráncem lidských práv a životního prostředí. Zároveň dlouhodobě působí jako spolupracovník Nadace OSF.