Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

18.9.2013

Romští studenti diskutovali, jak předcházet protiromským pochodům

Na několika místech České republiky se během posledních měsíců konaly protiromské demonstrace. Další jsou naplánovány až do konce roku a vyvolávají v romských komunitách neklid a strach jejich obyvatel o vlastní bezpečí.

Problematika protiromských nálad byla proto hlavním tématem diskusního setkání čtrnácti romských studentů a studentek z Ostravy, Písku, Ústí nad Labem a Prahy, které uspořádala Nadace Open Society Fund Praha. Studenti diskutovali s romskými experty na extremismus o tom, jak zlepšit povědomí majoritní společnosti o Romech a předejít tak dalším demonstracím.

Jednalo se již o třetí podobné setkání pod záštitou Nadace OSF. V programu, který mám na starosti, úzce spolupracujeme s desítkami romských středoškolských i vysokoškolských studentů, pomáháme jim v dalším růstu například nabídkou různých stáží a podporujeme jejich projekty v romských komunitách.

Na tomto setkání jsme se spolu se studenty snažili formulovat, jak zlepšit vzájemné soužití Romů a majoritní společnosti. Představili jsme si pozitivní romské vzory, simulovali situace, které jsou pro potencionálně nebezpečné a snažili se na ně adekvátně reagovat. Pozvaní odborníci poskytli mladým Romům informace o pozadí extremismu a ukázali příklady, jak v případě protiromských akcí komunikovat se samosprávami a médii.

Běžní občané se k protiromským demonstracím připojují bez znalosti dané problematiky, mnohdy spíše z nespokojenosti s vlastní situací. Na setkání proto studenti vymysleli jako svůj projekt výstavu, která znázorní absurdní důvody, jež startují většinu demonstrací a ve výsledku stojí Českou republiku spoustu peněz. Příkladem je konflikt dětí na hřišti v Českých Budějovicích, který vyústil v demonstraci, na jejíž potlačení vynaložil stát zhruba 30 milionů korun.

Jsem ráda, že jsem měla možnost potkat se s vrstevníky, které trápí vzrůst xenofobních nálad. Workshop nám všem dodal nejen informace a praktické zkušenosti, ale především sebevědomí. Doufám, že díky tomu přibude akcí, které budou na protiromské pochody nenásilně reagovat a hlasitě obhajovat toleranci a společné soužití.

Magdaléna Karvayová, koordinátorka Nadace Open Society Fund Praha

Magdalena Karvayová