Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Active Citizens Fund

Program Active Citizens Fund je realizován v rámci třetího rozpočtového období tzv. EHP/Norských fondů 2014 – 2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy.

Cílem programu Active Citizens Fund je podpora občanské společnosti a znevýhodněných skupin. Program má přispět k posílení dlouhodobé udržitelnosti a kapacit občanského sektoru, posílení jeho role při prosazování demokratických principů, aktivního občanství a lidských práv.

Administrací programu bylo na základě otevřeného výběrového řízení Kanceláře finančních mechanismů (Financial Mechanism Office) pověřeno konsorcium Nadace Open Society Fund Praha, Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautského institutu.

Více informací zveřejníme již brzy. 

AKTUALITY

14.2.2019

Docházku dětí do školek mohou zlepšit asistenti, chybí na ně ale peníze

Do povinného předškolního vzdělávání se podle šetření České školní inspekce nezapojily asi 3 % dětí, kterých se povinnost týká. Často jde o děti ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí. Závěry šetření organizace …

Celý článek

29.1.2019

Diskuze k povinnému předškolnímu vzdělávání

Chcete vědět, co nám ukazují dosavadní analýzy dopadů zavedení povinného předškolního vzdělávání? Co se v praxi osvědčuje při snaze zvýšit a udržet docházku dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do mateřských …

Celý článek

25.1.2019

Podzimní debaty o migraci přilákaly více než 1600 lidí

Ke konci roku 2018 skončilo osm projektů, jež Nadace OSF podpořila v grantové výzvě „Jsme to my – za otevřený dialog (nejen) o migraci“. Nesehnutí Brno, Divadlo Continuo, Fórum pro …

Celý článek

21.1.2019

Jak prosazovat společenské změny pomocí Evropské unie

Zveme Vás na Workshop: Jak prosazovat společenské změny na úrovni Evropské unie Kdy: 25.-26.2. 2019 Kde: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1 Kdo: Advokační fórum Nadace OSF  Co: Máte nějaká …

Celý článek
Starší články