Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

15.1.2015

Otevřená data pro lepší Brno

asdBrno, 14.1. 2015 – Otevřená data, neboli informace ve strukturovaných a strojově čitelných formátech, které umožňují další využití, jsou aktuálním tématem veřejné správy. Otevřenost zlepšuje přístup občanů k informacím, umožňuje vznik praktických digitálních služeb a stimuluje ekonomický růst. V praxi si to vyzkouší také zástupci brněnských městských částí na semináři Otevřená data ve službách veřejných institucí, které pro ně připravila organizace NESEHNUTÍ ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla. Uskuteční se 15. 1. od 9:30 v Café Práh pod záštitou Jiřího Ulipa, radního pro otevřenost a IT.

Vysoce aktuálním se téma stává kvůli směrnici Evropské unie o znovuvyužití dat veřejného sektoru (2013/37/EU), která ukládá, aby byla data zemí EU dostupná ve formátu otevřených dat. Kromě více transparentní a efektivní veřejné správy se od této změny očekává také oživení ekonomiky. Už při odhadech, kolik by mohly změny v oblasti otevřených dat přinést evropské ekonomice, se Evropská komise dobrala čísla kolem 40 miliard euro.

„Vždy se najde řada občanů, kteří si raději zajdou vše vyřídit na úřad osobně, ale ubývá jich a naopak přibývá těch, kteří raději řeší své záležitosti elektronicky,“ říká Jiří Knitl, manažer Fondu Otakara Motejla, který česká města ve zpřístupňování dat podporuje. „Přibývá také občanů, kteří se chtějí zapojovat do rozhodování svých radnic,“ doplňuje Knitl. Proto také narůstá počet dotazů směrovaných na pracovníky místních samospráv podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Z podstatné části jde přitom o agendu, kterou by si mohli občané sami dohledat na stránkách obcí a měst.

Zkušenosti ze zahraničí navíc ukazují, že zpřístupněných dat se velmi rychle někdo chopí a zpracuje je do uživatelsky přívětivější podoby. A nejde jen o uživatelskou přívětivost ale i zcela nová využití, která původního vlastníka dat třeba nenapadlo zkoumat. V posledním ročníku soutěže Společně otevíráme data, kterou Fond Otakara Motejla organizuje, se tak objevila řada aplikací, které stojí na otevřených datech, a které pomáhají běžným občanům. Např. edesky.cz přehledně zobrazují dokumenty vyvěšené na elektronických úředních deskách měst a obcí. Občané tak mohou sledovat důležité změny ve svém okolí – např. uzavírky silnic, prodej obecních pozemků nebo stavební řízení na nový supermarket. Další užitečnou aplikací je WC kompas – služba, určená primárně handicapovaným, která mapuje dostupnost a kvalitu veřejných toalet. WC kompas funguje od začátku října a eviduje cca 450 záchodků. Web je přizpůsoben zobrazení na chytrém telefonu. Cykloplánovač zase pomáhá cyklistům najít tu nejlepší trasu. Funguje v 6 městech: Praze, Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Plzni a Pardubicích.

Na čtvrtečním semináři budou představeny i možné příklady praktického využití otevřených dat brněnských institucí. Zajímavé budou také zkušenosti z dalších měst, která již svá data ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla zpřístupnila. Dobrým příkladem je třeba Magistrát města Děčín, který jako jeden z mála zveřejňuje na svých stránkách data z městských rozpočtů, veřejných zakázek, majetku města, účetních výkazů či geografická data. Děčínští občané tak mohou na webu zkoumat tabulky s rozpočtem města, zjistit, které firmy získaly městem zadané veřejné zakázky či vyhledávat si mapy veřejného osvětlení.

Pro radnice, které se vydávají na stejnou cestu jako v Děčíně, vydal Fond v loňském roce příručku Jak otevírat data, která je praktickým rádcem pro zastupitele, úředníky i radniční programátory. Je zdarma ke stažení zde.

Kontakt pro média

Jitka Rabitsch Adamčíková, manažerka komunikace

tel: +420 226 227 706

mobil: +420 727 985 860

e-mail: jitka.adamcikova@osf.cz

Doplňující informace

Otevřená data – stručný úvod

http://www.otevrenadata.cz/otevrena-data/co-jsou-otevrena-data/

Jak otevřená data pomáhají občanům? 4 minutové video

https://www.youtube.com/watch?v=L6B4qhuFt30

Fond Otakara Motejla přispívá k přeměně veřejné správy na efektivní a transparentní službu občanům. Financuje významné nevládní organizace (např. Transparency International, Frank Bold či Oživení) i lokální občanské iniciativy. Mezi jeho nejvýznamnější aktivity patří prosazování otevřených dat na úřadech a vznik platformy online nástrojů pro občany na www.nasstat.cz. Fond Otakara Motejla založila a spravuje Nadace Open Society Fund Praha a přispívají do něj soukromí dárci a firmy.

Nezávislé sociálně ekologické hnutí – NESEHNUTÍ vzniklo v roce 1997 s cílem poukazovat na souvislosti mezi dodržováním lidských práv a ochranou přírody. Vedle konkrétních řešení jednotlivých problémů (např. návrhy alternativních dopravních řešení, legislativních norem) se snaží v rámci své činnosti propagovat a prosazovat nutnost zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů a ovlivňovat tak styl politického rozhodování a politickou kulturu.

27.6.2019

Výroční zpráva 2018

Minulý rok se nesl ve znamení spolupráce. Ať už se jedná o spolupráci s nadacemi, dárci, veřejnou správou, byznysem nebo občanskou společností. Spolupráce s veřejnými institucemi v projektu Náš stát …

Celý článek

27.6.2019

Dopady inkluzivní reformy: Cesty romských žáků ke vzdělávání

Společně s Danou Moree publikujeme další výzkum, který se týká dopadů inkluze v českém vzdělávacím systému a doporučení, která z toho plynou. Kvalitativní výzkum mapoval, jaké jsou dopady inkluzivní reformy …

Celý článek

20.6.2019

Grantová výzva – Otevřené informace

Vyhlašujeme otevřenou grantovou výzvu s názvem Otevřené informace v rámci našeho projektu Náš stát, naše data.  Více informací najdete v sekci GRANTY na našich webových stránkách.  Cílem grantové výzvy je …

Celý článek

19.6.2019

Hledáme koordinátora/ku projektu Náš stát, naše data

Zajímá vás propojení IT sféry, občanské společnosti a veřejné správy? Máte pocit, že data jsou klíč, který přispěje k transparentnímu a otevřenému vládnutí? Přihlaste se k nám.  Co vás čeká Koordinace projektu …

Celý článek